Erittain tehokas ratkaisu lentokonemoottoreiden siipien tarkastukseen

Jopa Viisi Kertaa Nopeammat Mittausjaksot

Yhteystiedot

HP-O Optical Sensor
Osien valmistuksen on tapahduttava yhä nopeammin ja tiukemmilla toleransseilla. Ilmailuteollisuuden markkinoilla tähdätään erityisesti suuritehoisten moottorien valmistusmäärien nostamiseen ja merkittäviin parannuksiin polttoainetehokkuudessa. Nykyisin valmistusprosessien valvonnassa ja valmiiden siipien validoinnissa käytössä olevat mittausmenetelmät voivat aiheuttaa pullonkauloja ja hidastaa uusien moottoreiden tuotantoa. GLOBAL S HTA vastaa suihkumoottorien valmistajien tarpeisiin löytää mittaustekniikoita, jotka tuottavat kattavammin tietoa ja lyhentävät mittausjaksoja 60 % verrattuna nykyisiin koskettaviin skannauskoneisiin.


Käytössä Kosketukseton Hp-O-Anturitekniikka

Perinteisesti kompressorin siipien mittaus on vaatinut koskettavan skannausanturin käyttöä. Tästä aiheutuu usein anturin pallon kompensointivirheitä anturin kulkiessa siiven etureunan ympärillä. Käyttämällä kosketuksetonta lyhyen kantaman HPO-laseranturia käyttäjä voi mitata terävän etureunan profiilin 11 μm:n laserpisteellä. Tämä poistaa usein koskettavaan mittaukseen liittyvän anturin pallon kompensointivirheen.

Optinen HP-O Multi -anturi mahdollistaa monimutkaisten siipigeometrioiden ja kaikkien pinnan viimeistelyasteiden huippunopeat kosketuksettomat mittaukset ilman lisäpinnoitetai -valmisteluvaatimuksia. Ainutlaatuinen taajuusmoduloitu laserinterferometriatekniikka takaa nopean skannauksen alle mikrometrin epävarmuudella, minkä ansiosta se on ensisijainen ratkaisu kaikkien siipiominaisuuksien määrittämiseen.

Parametrinen Ohjelmistopaketti

Mittaustoimintoja kompressorin siiville luotaessa käyttäjän on olemassa olevassa prosessissa kehitettävä rutiinit rivi kerrallaan. GLOBAL S HTA:n parametrisen siipien mittausohjelmistopaketin avulla tekstitiedostot voidaan syöttää ohjelmistoon, minkä ansiosta ohjelmointia ei tarvitse tehdä aiemmin käytössä olleella, aikaa vievällä menetelmällä. Edistyksellisten mittausmenetelmien ja mittaustehtävien kehitystyökalujen käyttö lyhentää ohjelman luontiin ja toteutukseen kuluvaa aikaa. Tämä tarkoittaa, että monimutkaisten ja yksilöllisten 2D- ja 3D-siipimittaustoimintojen luonti ja toteutus käy muutamassa minuutissa.

QUINDOS in tarjoaman BladeSmart-ohjelmiston avulla käyttäjät voivat valita erilaisia linjaustoimintoja, kuten juuren kiinnittimet, 6 pisteen linjauksia tai 19 pisteen lohenpyrstölinjaukset. Näiden lisäksi GLOBAL S HTA sisältää yksinkertaisen tuotantoolosuhteisiin tarkoitetun BladeRunner-liittymän, joka tarjoaa käyttäjälle laajan valikoiman valintavaihtoehtoja, kuten osan, valmistustoiminnon, sarjanumeron ja siiven osion valinta. Tämä yksinkertainen liittymä mahdollistaa nopeamman asetusajan, mikä on usein vaatimuksena ilmailuteollisuuden suuren tuotantokapasiteetin laitoksissa. Siipien mittausohjelmisto tuottaa raportointia varten yksisivuisen laskentataulukkomuotoisen raporttitiedoston. Interaktiivinen siiven räjäytyspiirros kertoo, onko siipi hyvä vai huono. Siiven mittojen historiatiedot lähetetään automaattisesti tilastollisen prosessinohjauksen (SPC) ohjelmistoon, kuten Q-DAS- tai DataPage+-ohjelmistoon.

Kompakti Ratkaisu Tuotanto-Olosuhteisiin

Tehokkuuden lisäksi myös tehtaan lattiapinta-ala aiheuttaa valmistajille paineita. GLOBAL S HTA vie vain vähän tilaa ja se sopii kaikenkokoisiin tuotantoympäristöihin. Vain kahdelle järjestelmän sivulle on oltava pääsy.

Järjestelmä sisältää integroidun graniitin päälle asennetun kääntöpöydän. Se mahdollistaa 4-akselisen skannauksen. Lämpökompensointi ja passiivinen tärinän eristys vähentävät vaikutusta mittaustietoihin taonta- ja puristustyöympäristöissä. Lisäksi järjestelmässä on ilmassa kulkeutuvilta epäpuhtauksilta suojaava kontaminaation ehkäisy.