Co je dotek SMS?

Vše o dotecích SMS

Dotek je „hrot“ připevněný na sondu souřadnicového měřicího stroje, ať tradičního SMS, nebo přenosného měřicího ramena, který provádí fyzický kontakt s měřenou komponentou. Signál generovaný sepnutím sondy, buď posunutím nebo akcí uživatele, zajistí změření. Typ a velikost použitého doteku obecně určuje typ kontrolovaného dílu a prvků. Pro zajištění kvalitního měření je zásadní maximální tuhost doteku a geometrická přesnost hrotu doteku. Hexagon Metrology nabízí doteky vyráběné podle těch nejpřísnějších standardů na automatizovaném CNC vybavení. Pečlivý design a přísná kontrola procesu produkují doteky s maximální pevností, silnou integritou spojení kuličky sondy s dříkem a maximální kulatostí hrotů.

Výkon měřicího SMS a výsledky kontroly lze snadno znehodnotit, kdy použijete dotek s nedokonale kulatou kuličkou, špatně umístěnou kuličkou, špatným závitovým spojením nebo špatnou konstrukcí, která umožňuje během měření nadměrné ohýbání. Většina z těchto faktorů je obtížně viditelná (ne-li vůbec neviditelná) pouhým okem. Aby byl možné zajistit co nejlepší výsledky měření, nabízí Hexagon Metrology na tomto webu pouze ty nejkvalitnější doteky od renomovaných značek a výrobců, kteří dodržují nejvyšší konstrukční standardy a kontrolu kvality.

Zásadní je rovněž pravidelná výměna doteků používaných na souřadnicovém měřicím stroji. Přestože jsou tyto produkty velmi odolné, mají omezenou životnost a je potřeba je vyměnit po dlouhé době používání nebo když spadly z výšky na zem, rozbily se nebo s nimi bylo hrubě zacházeno. Pokud máte jakékoli pochybnosti, vždy dotek vyměňte.

CMM styli

Terminologie použitá na tomto webu:

Doteky jsou specifikovány pomocí parametrů A-D-L-B

A=Rozměr závitu (M2 až M6)

D=Průměr kuličky

L=Celková délka: Jedná se o délku od zadní strany montáže (bez závitu) ke středu kuličky.

B=Účinná pracovní délka: Měřena od středu kuličky k bodu, po který se dřík zanoří do prvku při normálním měření dílu.

Tipy pro výběr doteku

Abyste dosáhli maximální přesnosti při měření na automatizovaném souřadnicovém měřicím stroji, dodržujte následující pravidla:

Zvolte nejkratší možný dotek

Čím větší bude výchylka nebo ohyb doteku, tím větší bude chyba a tím nižší přesnost. Nejlepší je zvolit nejkratší praktickou délku doteku pro danou aplikaci.

Minimalizujte počet kloubů

Vždy když „vytváříte“ dotek pomocí kloubů a nástavců, vnášíte do systému potenciální ohyby a výchylky. Použijte minimální možný počet kusů.

Použijte největší možnou kuličku

Velká kulička maximalizuje vzdálenost kuličky a dříku od dílu, snižuje možnost falešných sepnutí způsobených situací, kdy se dílu dotkne místo kuličky dřík. Velká kulička také minimalizuje vliv povrchové úpravy dílu na měření.

Výběr materiálu kuličky

Standardem v oboru a optimálním materiálem kuličky doteku pro většinu měřicích aplikací je syntetický rubín – jeden z nejtvrdších známých materiálů. Syntetický rubín je velmi čistý oxid hlinitý, ze kterého vznikají krystaly pomocí tavení při teplotě 2000 °C. Krystaly se nařežou a opracují do tvaru kuličky. Rubínové kuličky mají velice hladký povrch, s vysokou pevností v tlaku a vysokou odolností vůči mechanické korozi.

Existuje jen pár aplikací, u kterých není rubín preferovaným materiálem kuličky. Jednou z nich je velmi náročné, nepřetržité kontaktní snímání hliníku. Protože hliník a syntetický rubín se přitahují, někdy dochází k takzvanému „přilnavému opotřebení“, při němž se na kuličce nahromadí hliník z povrchu dílu. V takovém případě je lepší zvolit kuličku z nitridu křemíku.

V případě náročného nepřetržitého kontaktního snímání litiny pomocí SMS doporučujeme použít zirkoniové kuličky, aby se minimalizovalo opotřebení povrchu dílu oděrem.

Výběr materiálu dříku doteku

Ocel

Pro doteky s průměrem kuličky a hrotu 2 mm nebo větším a délkou do 30 mm se běžně používá nerezová ocel. V tomto rozsahu nabízí dříky z jednoho kusu oceli optimální poměr hmotnosti a pevnosti, s adekvátní vzdáleností mezi kuličkou a dříkem a bez narušení celkové pevnosti pomocí kloubu mezi dříkem a závitem.

Karbid wolframu

Dříky z karbidu wolframu se používají kvůli dosažení maximální tuhosti u malých průměrů dříku (pro malé průměry kuličky 1 mm nebo menší) nebo prodloužených délek až do 50 mm.

Keramika

V případě průměrů kuličky větších než 3 mm a délek nad 30 mm nabízí keramické dříky tuhost srovnatelnou s ocelí, ale jsou výrazně lehčí než dříky z karbidu wolframu. Dotek s keramickým dříkem nabízí určitou ochranu proti nárazu u drahých sond, protože dříky mají tendenci se při nárazu roztříštit, čímž se sice obětuje dotek, ale zachrání se spínací zařízení.
 

Uhlíková vlákna

Uhlíková vlákna představují kombinaci maximální torzní a podélné pevnosti s mimořádně nízkou hmotností. Uhlíková vlákna jsou inertní, necitlivá vůči teplotě a poskytují vynikající ochranu v náročném průmyslovém prostředí. Uhlíková vlákna jsou ideálním materiálem pro zajištění maximální pevnosti při velmi nízké hmotnosti pro doteky SMS s délkou přes 50 mm.