Pomiar Kół Zębatych na Współrzędnościowej Maszynie Pomiarowej

Jakie są zalety pomiaru kół zębatych na współrzędnościowych maszynach pomiarowych? Jakiego rodzaju koła mogą mierzyć?

Oprogramowanie PC-DMIS Gear ułatwia pomiar kół zębatych
Pomiar kół zębatych zawsze był bardzo skomplikowany. Nawet najbardziej doświadczeni specjaliści mieli problemy z kontrolą wielkości geometrycznych kół zębatych, ponieważ wymagała ona zawiłych obliczeń. W przeszłości jedynym sposobem na przeprowadzenie pomiarów kół zębatych było wykorzystanie do tego celu specjalnych, bardzo drogich maszyn. Dzięki automatyzacji kontroli kół zębatych wskutek zastosowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) - elastycznych i relatywnie ekonomicznych urządzeń - pomiary tych elementów obecnie mogą być przeprowadzane niemal w każdym środowisku produkcyjnym. Co ważne, większość producentów posiada automatyczne maszyny CMM, które mogą dodatkowo wykorzystać właśnie do kontroli kół zębatych. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe   Global zostały dostosowane do pracy z modułem oprogramowania metrologicznego PC-DMIS Gear. Pewne rodzaje kół zębatych mogą być również mierzone za pomocą automatycznego systemu wizyjnego, takiego jak Optiv firmy Hexagon Manufacturing Intelligence, również wyposażonego w oprogramowanie PC-DMIS  z modułem do kontroli kół zębatych.

Za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych wraz z programem PC-DMIS Gear można przeprowadzić kontrolę kilku rodzajów kół zębatych. Wśród nich jest: koło zębate walcowe o zębach prostych, koło walcowe skośne, koło zębate stożkowe o zębach prostych oraz kolo zębate stożkowe o zębach krzywoliniowych. Każde z nich ma swoje własne specjalne definicje, algorytmy, wymagania pomiarowe oraz raporty.  Oprogramowanie pomiarowe PC-DMIS radzi sobie z tym świetnie. Podobnie jak w przypadku zwykłych mierzonych części, koło zębate jest mocowane, osiowane i mierzone na stole roboczym maszyny CMM. Może być ono kontrolowane za pomocą konwencjonalnej sondy stykowej bądź bardziej zaawansowanej sondy analogowej, a w niektórych przypadkach nawet sondy optycznej. To umożliwia pomiar bez stosowania drogich mocowań, sprzętu lub sensorów.

Oprogramowanie do kontroli kół zębatych ma prosty, przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia wprowadzenie danych kluczowych dla charakterystyk koła zębatego, takich jak ilość zębów, średnica  , kąt nachylenia itp. Po zakończeniu wprowadzania danych i po krótkiej procedurze osiowania, koło zębate może zostać zmierzone automatycznie, a raport wygenerowany zaledwie w kilka minut. Oprogramowanie umożliwia także pomiar częściowej geometrii  - a w przypadku uszkodzenia koła zębatego - nawet wyłamanego zęba. Podobnie jak główny pakiet oprogramowania, moduł PC-DMIS Gear umożliwia kontrolę kół zębatych w wielu zakładach przemysłowych jedynie za ułamek dotychczasowej ceny.