Använda en koordinatmätmaskin för kontroll av kuggar och splines

Vad är fördelarna med att använda en koordinatmätmaskin för kontroll av kuggar och splines och vilka typer går att inspektera?

Kontakta oss

 Programvaran PC-DMIS stöder och möjliggör kontroll av kuggar och splines.

Kuggar och splines har alltid varit en specialiserat kontrollområde. Med beräkningar som är specialiserade på kugghjulsgeometri brukade inte ens de skickligaste av bänkinspektörer kunna arbeta med detaljerna inom geometri. Det enda sättet att identifiera tillverkningsproblem var en specialiserad maskinvara för kontroll av kuggar och splines, som var väldigt kostsam. Att kunna automatisera kontroll av kuggar och splines med en koordinatmätmaskin, som är en mer flexibel och kostnadseffektiv utrustning, innebär att kontroller av kuggar och splines kan utföras i alla verkstäder som behöver det. En annan fördel är att många verkstäder redan äger en automatisk koordinatmätmaskin, vilket innebär att kontroll av kuggar och splines ger en ny funktion till ett befintligt verktyg. De globala koordinatmätmaskinerna Brown & Sharpe Global är mycket kompatibla med programvarumodulen PC-DMIS. En del typer av kuggar och splines kan även mätas med ett automatiskt optiskt kontrollsystem, som siktlinjesystemen i produktserien Optiv från Hexagon med PC-DMIS och kuggmodulen.

Koordinatmätmaskiner för kontroll av olika typer av kuggar och splines som programvaran PC-DMIS kan arbeta med. Det inkluderar kugghjul med raka kuggar, skruvhjul och koniska kugghjul med raka eller spiralskurna kuggar. De har alla sina egna unika definitioner, specialalgoritmer, kontrollkrav och rapportfigurer. Och kontrollprogramvaran PC-DMIS kan hantera de alla. Liksom maskinkomponenter, kan kugghjulen fixeras, uppriktas och inspekteras på koordinatmätmaskinens arbetsbord. De kan inspekteras med traditionella kontaktprober, mer avancerade analoga scanningprober, och även med optiska prober för en del typer av kuggar och splines. De kan inspekteras utan att det krävs dyra kostsamma fixturer, maskinvara och sensorer.

Programvaran för kugghjulen har ett tydligt gränssnitt för användare som kan användas för enkel inmatning av kugghjulets egenskaper, som kuggarnas antal, delningsdiameter och stigningsvinkel. När det är gjort och efter en kort uppriktning, kan kugghjulen kontrolleras automatiskt och en rapport skapas på bara några minuter. Programvaran kan hantera kuggarnas olika geometri och till och med hoppa över skadade kuggar. Liksom kärnpaketet, gör PC-DMIS Gear kontroll av kuggar och splines tillgänglig för fler verkstäder till bara en bråkdel av den tidigare kostnaden.