DELTA OPERA

Velkoobjemový souřadnicový měřicí stroj s otevřenou konstrukcí

Delta-Opera-Hero

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.
Se strojem DELTA OPERA je vkládání velmi velkých dílů jednoduché, bezpečné a efektivní.

Vývoj stroje DELTA OPERA sahá až do šedesátých let k průkopnickým portálovým strojům DEA, které po celá desetiletí poskytovaly rychlé a přesné kontroly velkých dílů. Po letech inovování vznikl stroj DELTA OPERA, jehož jedinečná, částečně mostová a částečně portálová otevřená konstrukce, nabízí bezprecedentní úroveň efektivity vkládání dílů a zároveň vysokou přesnost a rychlost měření.

DELTA OPERA se svou jedinečnou částečně mostovou a částečně portálovou otevřenou konstrukcí kombinuje výhody SMS mostového a portálového typu.

Stejně jako u mostového SMS lze i největší obrobky snadno a rychle vložit zepředu, zezadu i ze strany stroje, aniž by při vkládání a vyjímání hrozilo jakékoliv nebezpečí kolize obrobku se samotným strojem. Tím se zvyšuje flexibilita vkládání dílů a programování a snižuje se doba kontrol a celého výrobního cyklu. Systém navíc nabízí nepřetržitou vynikající viditelnost a přístupnost dílů.

OPERA zároveň dokáže měřit velké objemy, které jsou typické pro portálové SMS, a umožňuje instalaci do úrovně podlahy. To výrazně zjednodušuje vkládací a vykládací systémy a úkony.

Stroj DELTA OPERA je ideální pro aplikace kontroly velmi objemných dílů, jako je letectví, energetický průmysl a frézování. Díky své přizpůsobitelné velikosti může nabídnout menší půdorys než tradiční portálové stroje s ekvivalentní velikostí: to se projeví na snížených nákladech (prostor, podmínky prostředí atd.) 
Kromě vysokého výkonu a přesnosti nabízí DELTA OPERA řadu funkcí, které uživatelům zkvalitňují práci. Stylové indikátory rychlosti a stavu stroje, které jsou vidět i z dálky, neustále informují operátory o chování SMS tak, aby mohli dělat rychlá a správná rozhodnutí. 

Díky otevřené konstrukci stroje DELTA OPERA je pracovní prostor skvěle osvětlený. Pro zajištění co nejlepší uživatelské zkušenosti, zejména během programování a kontroly součástí a upnutí, je pracovní prostor osvětlený ještě integrovanými LED pásky.   
 
Efektivitu lze dále zvýšit pomocí Redukce pro manuální výměnu snímací hlavy (RMV), která umožňuje rychle, snadno a kdykoliv vyměňovat univerzálními indexovatelné snímací hlavy a vysoce přesné snímací hlavy HP-S-X5 .
 • Vlastnosti a výhody
  Maximální přístupnost dílů a flexibilita vkládání
  Otevřená konstrukce stroje DELTA Opera umožňuje vkládat díly zepředu, zezadu i ze strany, což zkracuje časy vkládání a chrání obrobky.

  Menší půdorys SMS
  Přizpůsobitelná velikost stroje DELTA Opera výrobcům umožňuje snížit náklady na prostředí v dílně.

  Lepší viditelnost 
  LED osvětlení zvyšuje viditelnost v pracovním prostoru, aniž by mělo vliv na vkládání či vyjímání dílů nebo na měřicí výkon.

  Vysoký výkon při velkoobjemovém měření 
  Stroj DELTA OPERA, který kombinuje výhody mostových a portálových SMS, nabízí vynikající přesnost, zkracuje doby kontrol a zvyšuje produktivitu výroby. 
  Maximum part accessibility and loading flexibility
  DELTA Opera’s open structure reduces part loading times and protects workpieces by enabling users to load from the front, rear, and one side of the measuring volume.

  Reduced CMM footprint
  DELTA Opera’s customisable size can allow manufacturers to reduce environmental costs on the shop floor.

  Greater visibility 
  LED lighting enhances work volume visibility without impacting part loading, unloading, or measuring performance.

  High performance in a large measuring volume 

  Combining the benefits of bridge and gantry-type CMMs, DELTA OPERA delivers excellent precision, reduces inspection times, and drives production productivity. 
 • Související údaje

  Redukce pro manuální výměnu snímací hlavy (RMV) 
  Snadno vyměňujte pevné a indexovatelné snímací hlavy, abyste zajistili pro každou aplikaci ten správný způsob snímání.

  Více informací


 • Ke stažení
 • Nakupujte příslušenství pro souřadnicové měřicí stroje online

  Buy CMM accessories online

  Identify your spare parts with confidence and benefit from fast UPS delivery.

Redukce pro manuální výměnu snímací hlavy

Pro zajištění maximální flexibility procesu kontroly může být během procesu měření vhodná občasná manuální výměna snímací hlavy. Vzhledem k nízké četnosti výměn nemusí být ekonomicky výhodné pořízení stroje s automatizovanou výměnou. Redukce pro manuální výměnu snímací hlavy (RMV) nabízí cenově výhodné řešení.

Skenovací sondy HP-S-X5

Skenovací sondy HP-S-X5, navržené za účelem dosažení mimořádné přesnosti, jsou pevné skenovací hlavy umožňující simultánní měření v osách X, Y a Z pro přesné určení orientace ploch součásti.