เอกสารประกอบการฝึกอบรม

When taking one of our courses, you will get a full set of training documentation

เมื่อคุณเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมของเรา คุณจะได้รับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ร่วมด้วยคู่มือการใช้งานและหนังสือประกอบคู่มือการใช้งาน เอกสารเหล่านี้ทำให้เราสามารถฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินการเรียนรู้ของผู้ฝึกได้อย่างดี ทำให้เราสามารถปรับการฝึกอบรมให้เหมาะกับผู้ฝึกแต่ละคน และผลลัพธ์ก็คือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีคุณภาพและโครงสร้างที่ดี

หากคุณสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานท้องถื่นหรือตัวแทนจำหน่ายของ Hexagon Manufacturing Intelligence

HxGN LIVE

HxGN LIVE งานประชุมนานาชาติประจำปีเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถรับฟัง keynotes อันน่าประทับใจ พบปะผู้คนมากมาย และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไม่ควรพลาด