Protect

เพิ่มการควบคุมและความอุ่นใจด้วย PC-DMIS Protect ตัวจัดการการอนุญาต

PC-DMIS-Protect

พร้อมเริ่มใช้งานแล้วหรือยัง

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและสำรวจสิ่งที่ Hexagon ทำให้องค์กรของคุณได้
ไฟล์ของกระบวนการวัดเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น การควบคุมและติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆภายในไฟล์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการมาตรวิทยาจะสามารถทำซ้ำได้และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและตามมาตรฐานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการทำงาน และโดยเฉพาะในบางอุตสาหกรรม อย่างเช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ อาหาร และการบิน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่การควบคุมคุณภาพที่รัดกุมและการรับรองโดยมาตรฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง 

Protect ใช้คำอนุญาตที่มอบให้แก่ผู้ใช้  PC-DMIS เพื่อควบคุมการเข้าถึงกระบวนการวัดและติดตามการแก้ไขภายในไฟล์ที่ถูกปกป้อง ทุกการเปลี่ยนแปลงภายในไฟล์จะถูกติดตามและจะมีการสร้างรายงานของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทำให้ Protect เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่จำเป็นต้องทำงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือตามการควบคุมขั้นตอนการทำงาน

ฟีเจอร์ Protect เป็นตัวเลือกเสริมสำหรับ PC-DMIS ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และจะเริ่มต้นการทำงานต่อเมื่อกระบวนการวัดผ่านการยืนยัน และหลังจากนั้นไฟล์ก็จะได้การรับรองโดยทันที เมื่อไฟล์ได้การรับรองเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้ PC-DMIS เท่านั้นจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในไฟล์นี้ได้ โดยทุกการแก้ไขจะถูกบันทึกและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับการตรวจสอบในอนาคต

การควบคุมและป้องกันที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้ผลิตสามารถทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานของขั้นตอนการทำงาน และอาจจะช่วยสนับสนุนลูกค้าในการได้การรับรองและใบรับรองตามมาตรฐานเฉพาะ อย่างเช่น 
 • FDA (Food and Drug Administration CFR 21 Part 11)
 • ISO 13485 สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์
 • IATF 16949 (Clause 8.5.2 Identification and Traceability) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ข้อกำหนวดการตรวจสอบเฉพาะสำหรับ Federal Aviation Administration หรือข้อกำหนดการตรวจสอบย้อนกลับอื่นๆ
 • คุณสมบัติและประโยชน์
  การส่งออกไฟล์ PDF ของบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและถูกบันทึกบน Protect เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถสร้างและส่งออกไฟล์ PDF ที่ครอบครุมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เพื่อบันทึกการตรวจสอบหรือเพื่อเอาไว้รายงานกับฝ่ายจัดการ 
   
  การบันทึกข้อมูลสำคัญ
  ผู้ใช้ที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์เท่านั้นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโปรแกรม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ข้อมูลสำคัญจะถูกบันทึก ได้แก่ ชื่อของผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เวลาและวันที่ของการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง  

  การควบคุมการอนุญาตที่ง่ายดายบน Protect
  ผู้ใช้ที่ได้รับการระบุตัวตนและยืนยันเท่านั้นที่สามารถแก้ไขไฟล์ที่ถูกปกป้อง ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจะสามารถเปิดและดำเนินการภายในไฟล์ที่ถูกปกป้อง แต่จะไม่สามารถแก้ไขใดๆ โดยผู้ใช้ที่ได้รับการอนุญาตสามารถถูกเพิ่มและถอดออกได้อย่างง่ายดายจากกลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสม

HxGN LIVE

HxGN LIVE งานประชุมนานาชาติประจำปีเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถรับฟัง keynotes อันน่าประทับใจ พบปะผู้คนมากมาย และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไม่ควรพลาด