Protect

Få kontroll och sinnesro med PC-DMIS Protect behörighetshanterare

PC-DMIS-Protect

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.
Mätrutiner är värdefulla datafiler. Det är viktigt att alla ändringar kontrolleras och spåras för att garantera upprepningsbara och tillförlitliga mätåtgärder, och således produkter med genomgående hög kvalitet. Det här är viktigt i alla processer, och i vissa branscher – till exempel medicin, livsmedel och flygteknik – är behovet av en noggrann processkontroll och ackreditering av största betydelse.

Protect använder de behörigheter som getts till PC-DMIS-användaren för att kontrollera åtkomsten till mätrutiner och spåra modifieringar i dessa ”skyddade” filer. Alla ändringar spåras, och en rapport kan genereras. Det gör Protect idealiskt för företag som behöver uppfylla specifika branschstandarder eller processkontroller.

Protect är en avgiftsbelagd funktion för PC-DMIS som innebär att när en mätrutin har godkänts, ”certifieras” filen. När den har certifierats kan endast specifika PC-DMIS-kontoinnehavare göra ändringar, och eventuella ändringar registreras, loggas och kan spåras till användare och tidpunkt för kommande granskningar. 

Den här extra nivån av kontroll och skydd kan hjälpa tillverkare att arbeta med processefterlevnad, och kan stödja kunder i deras ackrediteringar eller certifieringar enligt specifika standarder som:
 • FDA (Food and Drug Administration CFR 21 Part 11)
 • ISO 13485 för medicin- och vårdsektorn
 • IATF 16949 (klausul 8.5.2 Identification and Traceability (identifiering och spårbarhet)) för fordonsindustrin
 • Specifika Federal Aviation Administration-spårbarhetskrav för flygteknik eller andra specifika spårbarhetskrav
 • Funktioner och fördelar
  PDF-export av ändringslogg
  När ändringarna har genomförts och registrerats i Protect-loggen kan användaren skapa och exportera en PDF-fil med ändringarna för bokföringssystem eller förvaltningsrapportering.

  Loggning av viktig information
  Endast en användare med rätt åtkomsträttigheter kan göra ändringar i ett program. När en ändring görs registreras viktig information i loggen, inklusive: användarens namn, ändringen som har gjorts, tid och datum för ändringen och en anledning till eller kommentar om ändringen.

  Enkel kontroll av Protect-privilegier
  Endast era identifierade eller godkända användare kan redigera skyddade filer. Alla användare utan Protect-privilegier kan öppna eller köra en skyddad fil, men de kan inte redigera den. Användare kan enkelt läggas till eller tas bort från en användargrupp.

HxGN LIVE Global

Lär dig hur våra tekniker digitalt kan omvandla anläggningar, tillgångar och arbetsflöden för att öka produktiviteten.