Protect

Zyskaj kontrolę i komfort dzięki zarządzaniu uprawnieniami modułu PC-DMIS Protect

Zaczynamy?

Porozmawiaj z ekspertem i dowiedz się, w czym Hexagon może pomóc Twojej firmie.
Procedury pomiarowe stanowią wartościowe pliki danych.  Dlatego niezwykle ważne jest, aby wszelkie zmiany były kontrolowane i identyfikowane, zapewniając powtarzalne i wiarygodne czynności pomiarowe, a tym samym produkty wysokiej jakości. Ścisła kontrola procesu i akredytacja są niezwykle ważne we wszystkich procesach i w wielu sektorach przemysłu, takich jak medyczny, spożywczy i lotniczy.

Moduł Protect wykorzystuje uprawnienia przyznane użytkownikom oprogramowania PC-DMIS w celu kontroli dostępu do procedur pomiarowych i śledzenia zmian wprowadzonych w tych "chronionych" plikach. Wszelkie zmiany są identyfikowane, a następnie generowany jest raport. Dzięki temu moduł Protect stanowi idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które muszą spełniać specjalne normy przemysłowe lub zapewnić kontrolę procesu produkcji.

Moduł Protect stanowi płatną opcjonalną funkcję dla oprogramowania PC-DMIS - gdy procedura pomiarowa jest zaakceptowana, plik jest "certyfikowany".  Po przeprowadzeniu certyfikacji jedynie właściciele specjalnego konta PC-DMIS mogą wprowadzić zmiany. Wszystkie zmiany są zapisywane, rejestrowane i - w celu przeprowadzenia kontroli - mogą być monitorowane wstecz aż do użytkownika i czasu wprowadzenia zmian.  

Dzięki temu dodatkowemu poziomowi kontroli i ochrony producenci mogą działać w taki sposób, aby zapewnić zgodność procesu z normami. Możliwe jest również przeprowadzenie akredytacji i certyfikacji zgodnie ze specjalnymi normami, takimi jak:
 • FDA (Agencja Żywności i Leków) (Food and Drug Administration CFR 21 Część 11)
 • ISO 13485 dla sektora medycznego i opieki zdrowotnej 
 • IATF 16949 (Klauzula 8.5.2 Identyfikacja i Identyfikowalność) dla przemysłu motoryzacyjnego
 • wymagania dotyczące identyfikowalności w branży aeronautyki Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych oraz inne specjalne wymagania dotyczące identyfikowalności
 • Zalety i cechy
  Rejestr zmian eksportowany do pliku PDF
  Po wprowadzeniu zmian i zapisaniu ich w rejestrze modułu Protect użytkownik może utworzyć i eksportować plik PDF z rejestrem zmian w celu kontroli rejestrów lub raportowania zarządczego.

  Rejestr Ważnych Informacji
  Tylko użytkownik posiadający odpowiednie prawo dostępu może wprowadzić zmiany w programie. Po wprowadzeniu zmiany w rejestrze zapisywane są najważniejsze informacje: nazwa użytkownika, wprowadzona rzeczywista zmiana, czas i data zmiany oraz powód lub komentarz dotyczący wprowadzonej zmiany.

  Prosta Kontrola Uprawnień Modułu Protect
  Tylko wyznaczeni i zaakceptowani przez Ciebie użytkownicy mogą edytować chronione pliki. Każdy użytkownik bez uprawnień modułu Protect może otworzyć i uruchomić chroniony plik, jednak nie może go edytować. Użytkownicy bez trudu mogą być dodawani lub usuwani z odpowiedniej grupy użytkowników.

HxGN LIVE

HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone kontakty biznesowe i poznać warte zobaczenia technologie.