Portabilitet och flexibilitet för maximal tidsbesparing

Den perfekta kombinationen av koordinatmätmaskiner och mätarmar uppfyller de allt högre toleranserna för större komponenter.

Person using Romer Absolute Arm
Construction Mécanique Badimon (CMB) är ett familjeföretag som i över 30 år har specialiserat sig på mekanisk precisionsbearbetning av mekaniska delar i alla storlekar. CMB ligger i Lavelanet i sydvästra Frankrike och har omkring 30 medarbetare. Företaget är ISO 9001-/EN 9100-certifierat och har medel och förmåga att framställa produkter av hög kvalitet, däribland verktyg, prototypdelar, delar under förproduktion och delar i små, medelstora och stora serier. Företagets struktur möjliggör aktiviteter inom forskning, förverkligande, montering och kontroll.
CMB_piece1
Idag ligger CMB:s främsta tjänster inom fräsning, svarvning, planslipning, montering, brotschning, genomströmning, svetsning, verktygslagring och lagring av råmaterial. De här användningsområdena tillämpas i hela utbudet av sektorer som CMB har arbetat med under sin utveckling, som flygsektorn, järnvägar, petrokemi, maskinbearbetning, medicin och jordbruk. Kunder i dessa branscher vänder sig till CMB från Frankrikes alla hörn, och även från andra länder.

CMB_piece2CMB producerar mängder av olika delar. Delarna överskrider regelbundet en meter i storlek och kan väga flera ton. Företaget bearbetar alla typer av material, från aluminium och stål till legeringar och plast, men även superlegeringar som Inconel eller titan. CMB är stolta över sin uppsättning av teknik, som inte enbart är en integrerad del av det dagliga arbetet utan även en möjlighet att hantera nya restriktioner vid användning av nya material.

Eftersom beställningarna som bearbetas av företaget är mycket specifika – CMB levererar ofta mycket små serier eller till och med enskilda artiklar – är felmarginalerna mycket små, särskilt för delar som har ett högt marknadsvärde. Därför är det nödvändigt för företaget att vara så exakt som möjligt vid tillverkningen av dessa delar.
Personalen på Hexagons erfarenhet, tålmodighet och orubblighet var avgörande för att vi skulle kontakta dem igen. Samtidigt har kundens krav ökat under de senaste åren, särskilt när det gäller kvalitetskontroll, och majoriteten av förfrågningarna går åt samma håll. ”Våra största kunder ber oss i allt högre utsträckning att göra kontroller av formar. De ber oss faktiskt inte om några koordinater med ”stanna eller gå vidare” (GO – NO GO), utan arbetar nu istället endast med färgkartografier”, säger CMB:s kvalitetschef Thierry Bizet. ”Kunden vill se ”grönt” överallt på delen, inga områden ska hamna utanför toleransen. Det handlar om mycket mer än att bara fastställa förbestämda punkter.”
CMB_3


Tidsbesparingen uppskattas till 50 procent

I slutet av 2015 köpte CMB en koordinatmätmaskin från Hexagon för att kunna uppfylla de finare toleranserna som i allt högre utsträckning efterfrågades av kunderna. Den ökande storleken på delarna som ska kontrolleras skapade ett behov av ett större instrument som inbegriper scanningteknik, och företaget hade redan en mätarm. Det skulle möjliggöra insamling av grumlingspunktsdata och erbjuda avsevärda tidsbesparingar jämfört med mätningar punkt för punkt. CMB vände sig till Hexagon för en Absolut Arm med integrerad scanner i början av januari 2018.

Mätarmen uppfyller företagets behov av kvalitetskontroll, och formar på så vis mätprocessernas inverkan. ”Tekniken sparar enorma mängder tid – 50 procent av arbetstiden”, säger Bizet. ”Vid exempelvis en gravering minskar mättiden från 30 till endast 15 minuter.”

Företaget har en avdelning som helt ägnar sig åt kvalitetskontroll. Teamet definierar provtagningsförfaranden och, beroende på vilken typ av del som ska kontrolleras, anpassar de vilka medel som ska användas. I takt med att mått och vikt på tillverkade delar blir alltmer komplexa används mätarmen direkt i maskinerna på produktionsgolvet för att ta mått. Av den här anledningen innebär mätarmens portabilitet och anpassningsbarhet till olika miljöer en stor fördel för företaget.
CMB_2


En framtid av kvalitet

I framtiden avser CMB att i högre utsträckning använda den inbyggda scannern på den absoluta armen: ”Med alla möjligheter som scannern erbjuder kommer vi att kunna utveckla våra tjänster och bättre svara på vissa kunders förfrågningar, särskilt när det gäller baklängeskonstruktion”, säger kvalitetschefen.

Företaget förväntar sig också att kunna öka storleken på delarna som ska bearbetas samtidigt som de fortsätter att sträva efter att uppfylla kundernas allt högre krav. ”CMB:s utveckling kommer att baseras på högteknologiska verktyg som driver vår tekniska utveckling”, säger Bizet.

Idag är mätarmen tillräcklig när det gäller toleranser, och scanningteknikens alla funktioner har ännu inte tillämpats. Men en sak är säker; om några år tänker CMB investera i en andra arm från Hexagon.