Kontaktfri inspektion av havledarkretsar och anslutningsramar

Inspektionslösningar för snabb och precis kvalitetssäkring av havledarkretsar och anslutningsramar för kraftelektronik i eldrivna fordon

Halvledarkrets
Den snabba utvecklingen av elektroniklösningar de senaste årtiondena har gjort att halvledare och anslutningsramar blivit oumbärliga komponenter i nästan alla branscher, och särskilt inom fordonstillverkning. Kraftelektroniken som används i eldrivna fordon och hybridfordon är bara ett exempel på hur elektroniska system blivit allmänt förekommande i tillverkade produkter i en mängd olika branscher. 

Med den volym av elektroniska komponenter som krävs blir tillverkarna allt mer beroende av automatiserad montering av halvledare och andra liknande delar. Det medför unika utmaningar för kvalitetssäkringen, eftersom tillverkare av halvledarkomponenter och av elektronik i allmänhet måste kontrollera dimensionerna för extremt stora mängder av ömtåliga elektronikkomponenter. Dagens avancerade miniatyrisering innebär att de mikroskopiskt små banorna på kretskorten och kontaktytorna inte går att kontrollera med konventionell testutrustning eller mikroskop. För en ekonomiskt hållbar inspektionsprocess av större produktvolymer, och kanske även inspektion av hela produktvolymen, så är det helt avgörande att alla relevanta konturer registreras automatiskt och med ingående precision. 

Hexagons koordinatmätmaskiner med multisensorkapacitet tillhandahåller både kontaktfri sensorteknik och bearbetningsalternativ för stora produktbatcher, för att uppfylla kraven i inspektionsprocesser och kvalitetssäkring för elektronikkomponenter. I kombination med dedikerad optisk mätteknik garanterar de en enkel programmering med heltäckande mätresultat. 

Våra lösningar
Utforska Hexagons lösningar för inspektion av halvledarkretsar och anslutningsramar

Koordinatmätmaskiner med flera sensorer

Koordinatmätmaskinerna i OPTIV (M)-serien kombinerar taktila sensorer och kontaktfria sensorer med en unik design för åtkomst till svårtillgängliga delar – den perfekta mätutrustningen för elektroniktillverkare.

Programvara med vision

De dedikerade optiska mätfunktionerna i PC-DMIS säkerställer att komplexa inspektionsrutiner för elektriska komponenter är enkla att programmera.
Fallstudier
Ta reda på mer om mätning av elektronikkomponenter med Hexagons lösningar

Inspektion av elektronik

Lär dig mer om 2D-videoinspektion av anslutningsramar, en viktig elektronisk komponent, i denna applikationsrapport.

En del av 100 % EV

Läs mer om vår helhetssyn på e-mobilitet