Elektronik för elfordon

Lösningar för kvalitetssäkring och tillverkning som säkerställer att elektroniken effektivt styr kritiska system, som batteriet och elmotorn

Kontakta oss

eMobility_Power-electronics
Användningen av elektroniska system i fordonsindustrin har ökat avsevärt under de senaste tjugo åren. Kommersiella fordon och personfordon är alltmer beroende av elektroniska styrsystem, och det gäller även för eldrivna fordon. Kraftelektronik är dock ett relativt nytt område för fordonstillverkarna som förväntas växa enormt när motorbranschen rör sig mot försörjningssystem med en ny typ av struktur.

De enskilda komponenterna i elfordonselektronik, inklusive växelriktare/omvandlare, sensorer och styrsystem, är ansvariga för kritiska funktioner som strömflödet mellan batteriet och elmotorn, omvandlingen av likström till växelström och regleringen av elmotorns hastighet. Kraftelektroniken är särskilt viktig i hybridfordon som växlar mellan att använda elmotorn och förbränningsmotorn; Den är också avgörande för hanteringen av kinetiska energisparsystem och annan teknik som förbättrar elfordonens effektivitet.

Integreringen av kraftelektroniksystem i fordon medför nya utmaningar för ingenjörer och tillverkare. Kylsystemen måste vara optimerade för att säkerställa en effektiv värmehantering. För att elektroniska komponenter ska vara så effektiva och pålitliga som möjligt är det viktigt att kontrollera kvaliteten på halvledare, kretskort och färdiga moduler. Behovet av pålitliga enheter som kan hantera hög effekt med hög verkningsgrad har lett till utveckling av nya halvledarmaterial som ersätter det traditionella kiselmaterialet. Dessa enheter tillverkas med nya halvledarmaterial såsom galliumnitrid och kiselkarbid, som erbjuder högre maximal effektleverans och effektivitet, väger mindre och kräver mindre utrymme. Det har hittills varit svårt att producera dessa material eftersom det ofta uppstår defekter under processen, vilket ger en liten produktion och kan orsaka funktionsfel.

Hexagons smarta tillverkningsteknik används både inom fordonssektorn och elektroniksektorn. Våra simuleringslösningar stödjer tillverkare av elektroniska komponenter i designfasen, vid materialvalet och säkerställandet av tillräckligt hög termisk prestanda, medan våra inspektionslösningar stödjer noggrann kvalitetsprövning av komplexa massproducerade komponenter som bland annat kretskort.