Elektronika Mocy Pojazdu Elektrycznego

Dzięki rozwiązaniom do produkcji i kontroli jakości elektronika mocy pojazdu elektrycznego w sposób wydajny i efektywny zarządza i kieruje ważnymi systemami takimi jak akumulator i silnik elektryczny

eMobility_Power-electronics
W ciągu ostatnich dwudziestu lat znacznie wzrosło zastosowanie systemów elektronicznych w przemyśle motoryzacyjnym. Pojazdy do użytku prywatnego i komercyjnego w coraz większym stopniu wykorzystują elektroniczne układy sterowania. Podobnie dzieje się w przypadku pojazdów elektrycznych. Jednak elektronika mocy stanowi relatywnie nowy obszar działania dla producentów z sektora motoryzacyjnego - przewiduje się ogromny wzrost na tym polu, ponieważ branża zwraca się w kierunku nowej architektury dla systemów dostaw w przemyśle motoryzacyjnym.

Poszczególne podzespoły elektroniki mocy pojazdu elektrycznego, w tym falowniki/przemienniki, sensory i systemy sterowania, odpowiedzialne są za istotne funkcje takie jak przepływ mocy między akumulatorem a silnikiem elektrycznym, konwersja z prądu stałego na prąd zmienny oraz regulacja szybkości silnika elektrycznego. Elektronika mocy szczególnie ważną rolę odgrywa w elektrycznych pojazdach hybrydowych, które podczas jazdy wykorzystują zarówno silnik elektryczny, jak i spalinowy. Elektronika mocy jest również istotna w systemach magazynowania energii kinetycznej oraz w przypadku innych technologii zwiększających wydajność pojazdów elektrycznych.

Dodanie systemów elektroniki mocy w pojazdach stwarza nowe wyzwania projektowe i produkcyjne. Systemy chłodzenia muszą zostać w taki sposób zoptymalizowane, aby zapewnić wydajne zarządzanie temperaturą. W celu zapewnienia większej niezawodności i wydajności części elektronicznych niezbędna jest kontrola jakości półprzewodników, płytek drukowanych i gotowych modułów. Popyt na niezawodne urządzenia zapewniające dużą moc przy zachowaniu wysokiej wydajności doprowadził do opracowania nowych materiałów półprzewodników zastępujących tradycyjną elektronikę krzemową. Urządzenia wykorzystujące nowe materiały, takie jak azotek galu i węglik krzemu, zapewniają maksymalną dostawę mocy (energii) oraz wydajność, a jednocześnie stają się mniejsze i lżejsze. Wytwarzanie tego rodzaju materiałów zazwyczaj sprawiało trudność z powodu występowania wad skutkujących uszkodzeniami i niską wydajnością produkcji.

Inteligentna technologia wytwarzania firmy Hexagon powszechnie stosowana jest zarówno w branży motoryzacyjnej, jak i w przemyśle elektronicznym. Rozwiązania do symulacji firmy Hexagon wspomagają producentów podzespołów elektronicznych w fazie projektowania - od wyboru materiału po wydajność cieplną. Natomiast nasze urządzenia pomiarowe zapewniają wysoką częstotliwość próbkowania w przypadku masowej produkcji takich elementów jak np. obwody drukowane.