Výkonová elektronika pro elektrická vozidla

Řešení pro výrobu a zajištění kvality, která zaručí, že elektronika elektrických vozidel účinně zvládne zapojení rozhodujících systémů, jako jsou baterie a elektromotor

emobilita_Vykonova-elektronika
Používání elektronických systémů v automobilovém průmyslu se za poslední dvě desetiletí významně rozšířilo. Soukromá a komerční vozidla se stále více spoléhají na elektronické řídicí systémy a elektrická vozidla se od nich nijak neliší. Výkonová elektronika je však pro výrobce automobilů relativně novým oborem a očekává se, že se jedná o obrovskou oblast růstu, protože průmysl přechází na nové architektury automobilových napájecích systémů.

Jednotlivé součásti výkonové elektroniky elektrických vozidel, včetně střídačů/měničů, snímačů a řídicích systémů, mají zásadní úlohu v rozhodujících funkcích, jako je tok energie mezi baterií a elektromotorem, převod ze stejnosměrného proudu na střídavý a regulace rychlosti elektromotoru. Výkonová elektronika je obzvláště důležitá u hybridních elektrických vozidel, která během přepravy přepínají mezi použitím elektromotoru a spalovacího motoru. Jsou také zásadní při řízení systémů zadržování kinetické energie a dalších technologií, které zlepšují účinnost elektrických vozidel.

Přidání výkonových elektronických systémů do vozidel přináší nové konstrukční a výrobní výzvy. Chladicí systémy musí být optimalizovány tak, aby bylo zajištěno účinné řízení teploty. Pro ještě efektivnější a spolehlivější elektronické součástky je důležité kontrolovat kvalitu polovodičů, desek plošných spojů (PCB) a hotových modulů. Potřeba spolehlivých zařízení schopných zvládnout vysoký výkon při vysoké účinnosti vedla k vývoji nových polovodičových materiálů, které by nahradily tradiční křemíkovou elektroniku. Tato zařízení, která obsahují nové materiály, jako je nitrid galia a karbid křemíku, nabízejí vyšší maximální dodávku energie, účinnost a menší velikost a hmotnost. Tyto materiály se tradičně obtížně vyrábějí kvůli vadám, které mohou způsobit poruchy v terénu a nízké výtěžky při výrobě.

Inteligentní výrobní technologie společnosti Hexagon je široce používána v automobilovém i elektronickém průmyslu. Naše simulační nástroje podporují výrobce elektronických součástek během fáze návrhu od výběru materiálu až po tepelný výkon, zatímco naše inspekční řešení podporují vysokou vzorkovací frekvenci u složitých komponentů hromadné výroby, jako jsou PCB.