Absolute Arm: Skydd

Världens första IP54-klassade portabla mätarm

Kontakta oss

Absolute Arm: Skydd
En allmän trend inom metrologivärlden under de senaste åren har varit den ökande efterfrågan på mätning som sker allt längre bort från den kontrollerade miljön i kvalitetsrummet. Mätning bland produktionsverktygen håller på att bli branschstandard i många stora sektorer, oavsett om det gäller pressarna på bilverkstaden eller smidet i gjuteriet.

Den senaste utvecklingen i den aktuella generationen av Absolute Arm-modeller gör dem till det perfekta svaret på de utmanande frågor som nu ställs om mätutrustning. Med IP54-klassat skydd mot vätskor och partiklar under transport och mätning – det första på marknaden som erbjuds bland portabla mätarmar – kan Absolute Arm hantera fuktiga fabriksförhållanden, oljestänk och fräsdamm utan att börja svettas.

Höga temperaturer är ett annat område där Absolute Arm utmärker sig, med garanterad drift med specificerad noggrannhet i omgivningstemperaturer på upp till 45 °C. Oavsett om det gäller produktionsanläggningar i tropikerna eller obefintliga luftkonditioneringssystem, klarar Absolute Arm värmen som ingen annan portabel arm på marknaden.

Integration med Metrology Asset Manager-lösningen är ett annat sätt som skyddar Absolute Arm bättre än någonsin tidigare. Tack vare realtidsövervakning var som helst i världen kan du skydda dig mot dåliga mätresultat genom att vara säker på att du vet när armens prestanda sjunker under förväntade nivåer. Ni kan till och med definiera omedelbara meddelanden för incidenter som chockhändelser som kan påverka mätnoggrannheten och kräva omkalibrering.

Sammantaget är Absolute Arm den mest välskyddade portabla mätarmen på marknaden – med marginal.