PC-DMIS 2020 R1

Mät mer effektivt med den senaste versionen av PC-DMIS

Kontakta oss

PC-DMIS 2020 R1 är den senaste versionen av Hexagons världsledande programvarupaket för många olika mätutrustningstyper, från koordinatmätmaskiner (CMM) till portabla armar och scanners.

PC-DMIS 2020 R1

Den senaste versionen av PC-DMIS fortsätter att bana väg för revolutionerande mätning. I den här senaste versionen har vi fokuserat på att leverera ett antal funktioner för användare av portabla armar och scanners, vilket ger ökad flexibilitet, prestanda och användbarhet. Operatörer kan nu scanna snabbare och smartare.

Bland förbättringarna av användarupplevelsen och kapacitet för mätning med portabla armar och scanning finns:
  • Guidat portabelt utförande – PC-DMIS guidar nu användaren genom mätprocessen och markerar mätpunkterna med röda punkter som blir gröna när punkten har fångats in. Produktgrafiken skalas och roteras automatiskt för att ge bästa möjliga vy.

  • Användardefinierade parametrar för MSE-funktionswidget  –Användaren har nu flexibiliteten att definiera sina egna parametrar i MSE-funktionswidgeten före mätningen, vilket effektiviserar processen och sparar tid.

  • Rutnät – Operatören som använder den portabla armen kan nu enkelt se områden som kräver större scanningstäckning genom att visa punktmolndata som ett rutnät. Dessa data kan reduceras och fästas innan det slutgiltiga nätet skapas. Användaren kan nu välja en fördefinierad profil med en klickning från verktygsfältet på den portabla scanningswidgeten.

  • Brusreduceringsfilter för punktmoln – Med den här nya funktionen kan operatören lägga till ett brusfilter och justera filtrets nivå med ett skjutreglage. Det tar automatiskt bort punkterna som ligger utanför det globala molnet, vilket sparar den tid och arbete som krävs för att ta bort dem manuellt.

  • Laserfunktion för extrahering av punktmoln – Laserfunktioner kan snabbt skapas och mätas utan någon ytterligare interaktion krävs av operatören. Den uppmätta funktionen extraheras nu automatiskt om det finns ett punktmoln och anpassas i CAD-modellen.

  • Profiler för laserscanning – Erbjuder en metod med en klickning för att tillämpa en uppsättning med förkonfigurerade inställningar för laserscanning i realtid. Det gör att operatören sparar tid eftersom det eliminerar behovet av att manuellt ändra inställningar vid scanning av olika typer av delar.

  • Inställningar för automatisk laser-3D-funktion – Detta är en liten finjustering som gör det enklare för operatören genom att behovet av att redigera automatiska laserfunktioner under eller efter mätningen minskar.

  PC-DMIS är en mycket flexibel och vida använd mätprogramvara. Den kommer som standard med alla mätenheter från Hexagon Manufacturing Intelligence-divisionen. Den finns även tillgänglig som retrofit-paket för maskiner från de flesta andra tillverkare av mätutrustning, vilket gör att användare av utrustning som inte kommer från Hexagon också kan dra nytta av tekniken hos PC-DMIS.

  Klicka på ”Funktioner och fördelar” om du vill veta mer om de andra nya funktionerna och förbättringarna som har gjorts i 2020 R1-versionen.

  • Funktioner och fördelar

   FÖRBÄTTRINGAR: Home Page V2
   Home Page introducerades i version 2019 R2. Detta innebär ett nytt och mer intuitivt sätt för användaren att hantera och få åtkomst till sina rutiner och innehåller även användbara länkar till resurser, information och forum direkt på PC-DMIS-startskärmen.
   I 2020 R1 har detta förbättrats via tillägget av mätrutinmallar och exempelrutiner. På fliken ”Upptäck” finns förinlästa mallar (bästa praxis som delats av våra programingenjörer), eller så kan användaren skapa och dela sina egna.

   NYTT: Integrering av onlinebutik
   PC-DMIS är nu direkt integrerat med vår onlinebutik. Det gör det möjligt att handla prober online från PC-DMIS genom att användaren öppnar webbläsaren och kan slutföra köpet. Applikationen erbjuder också användaren liknande probkomponenter (prober som tillverkats av ett annat material eller som har en annan axeldiameter eller arbetslängd). När användaren väljer ”Lägg i kundvagn” i området för probbeskrivning kontrollerar PC-DMIS om det finns liknande komponenter tillgängliga och erbjuder dem.

   Observera: Onlinebutiken finns för närvarande endast i Europa, förutom Turkiet och Ryssland.

   Besök butiken

   FÖRBÄTTRINGAR: Protect V2
   FÖRBÄTTRINGAR: Protect V2 Protect introducerades i PC-DMIS 2019 R1. Under det senaste året har det hjälpt PC-DMIS-användare att kontrollera sina mätrutiner och lägga till nivåer av spårbarhet i sina processer. I 2020 R1 har detta förbättrats ytterligare med tillägget av en ny ”kontrollantroll” som har behörighet att certifiera eller avvisa ändringar i mätrutinen som skickas av programmeraren. Det är användbart för företag som följer en godkännandeprocess på flera nivåer.

   Samt över 30 andra nya funktioner och förbättringar, inklusive:

   • Fullständigt undvikande av rackkollision
   • Konstruktion för 1D-bredd
   • Rotationssfär i grafikfönstret
   • GD&T Selection from Capture – förbättring av OCR-upplösning
   • Förbättringar för Excel-rapporter – inkl. Stöd för referens-ID

   Ta reda på mer

  • Tekniska data

   Operativsystem

   PC-DMIS 2020 R1 kan köras under 64-bitars Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 och Windows Vista. Inga andra operativsystem stöds.

   • Om du använder drivrutiner från tredje part ska du kontakta din lokala kontaktperson på Manufacturing Intelligence och kontrollera att operativsystemet är kompatibelt.
   • PC-DMIS kan köras i en virtuell maskin (VM) bara om den stöder OpenGL 3 eller högre.
   • PC-DMIS Vision-maskiner stöder inte 64-bitars Windows 8. Maskinvarukomponenten Matrox Frame grabber för PC-DMIS stöder inte operativsystem med 64-bitar.

   Microsoft .NET Framework

   Om du inte har Microsoft .NET Framework 4.6.1 för Windows kommer PC-DMIS-installeraren att installera det åt dig.

   RAM

   Minst 4 GB RAM

   • CAD-datafilens storlek och det multipliceringsvärde för tessellation som används påverkar hur mycket minne som krävs. De påverkar hur stort antal tessellerade fasetter som krävs för att visa modellen. Ju lägre multipliceringsvärdet för tessellationen är desto mer minne krävs för fasetterna. För stora CAD-modeller kan detta orsaka ett "Out of Memory"-fel. Om ett sådant fel uppstår hamnar den aktuella sessionen med PC-DMIS i ett instabilt läge och bör avslutas.
   • Standardmultipliceringsvärdet för tessellationen är 1,0. När multipliceringsvärdet för tessellationen ställs in på 0,1 krävs 10 till 20 procent större minne jämfört med standardvärdet på 1,0. Om tessellationens multipliceringsvärde minskas till 0,01 krävs 50 till 65 procent större minne.

   1 GB video-RAM-minne

   Processor

   Processor med fyra kärnor och 2 GHz eller högre

   Grafik

   Valfritt populärt grafikkort som uppfyller eller överskrider följande föreslagna minimivärden:

   • GPU-minne 2 GB DDR3*
   • Minnesbandbredd 29,0 GB/s
   • CUDA-kärnor 384
   • OpenGL 3.0

   *För en RS4-lasersensor eller en senare modell måste du ha en GPU med minst 4 GB DDR3. Drivrutinen för grafiken måste stödja OpenGL 3.0 eller högre. Om inte drivrutinen stöder OpenGL 3.0, eller om drivrutinen för grafiken är äldre än tre år, visas ett varningsmeddelande på startsidan för PC-DMIS.

   Hårddisk

   2 GB ledigt hårddiskutrymme plus allokerat virtuellt minne som är åtta gånger så stort som den största CAD-filen som används

   SSD-disk, HDD 10K eller två diskar i RAID 0-läge (hårddisk med höga prestanda)

   Display

   Skärmupplösning på minst 1280 x 1024

   Anslutning

   • Två Ethernet-portar. Detta kan krävas för särskilda installationer med hänsyn till behoven på plats, inklusive men inte begränsat till CMM-system som kräver en port för kommunikation med styrenhet och en annan för kommunikation med intranet/internet.
   • Två USB-portar
   • En rätt konfigurerad LMS-licens eller en HASP-nyckel (ett fysiskt USB-portlås)

   Observera: En HASP-nyckel fungerar inte för allmän datalagring och därför kan inte en HASP-nyckel användas för att lagra (ladda ned) godtycklig data från en dator. Det går inte heller att använda en HASP-nyckel för att överföra (ladda upp) godtycklig data till en dator. Endast programvara från Hexagon kan läsa eller skriva till och från en HASP-nyckel; annan programvara kan inte användas för detta ändamål. Av denna anledning kan inte en HASP-nyckel användas för att ladda upp och ladda ned data till och från en dator.

   Webbläsare

   Internet Explorer 10 eller senare

   Antivirusprogram

   Hexagon använde antivirusverktyget  Sophos för att testa PC-DMIS 2020 R1. Om ett annat antivirusprogram används kommer användaren att behöva verifiera dess prestanda. 

   Lösningar för koordinatmätmaskiner som använder RS-232-kommunikation

   Om du installerar PC-DMIS 2020 R1 på en ny eller befintlig dator, men har en äldre CMM-modell som använder kommunikation med RS-232, behöver du installera någon av dessa lösningar på din dator:

   • En extern seriell USB-adapterkabel för RS-232 och en drivrutin för USB-adapterkabeln
   • Ett internt seriellt adapterkort med seriella portar
  • Hämtningar

   Download the latest version of PC-DMIS

   Hämtningar