PC-DMIS 2020 R1

Efektivnější měření pomocí nejnovější verze softwaru PC-DMIS

PC DMIS 2020 R1

PC-DMIS 2020 R1 je nejnovější verze špičkového softwarového balíku pro měření rozměrů pro celou řadu souřadnicových měřicích strojů (SMS), přenosná měřicí ramena a skenery společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence.

PC-DMIS 2020 R1

Nejnovější verze PC-DMIS je nadále v čele revoluce. V tomto posledním vydání jsme se zaměřili na poskytování řady funkcí pro uživatele měřicích ramen a skenerů. Ty poskytují zvýšenou flexibilitu, výkon a použitelnost. Operátoři tak nyní mohou skenovat rychleji a chytřeji.

Uživatelské rozhraní a vylepšení schopností pro přenosné měřicí rameno a skenování zahrnují:
 • Navádění na prvek – PC-DMIS nyní provede uživatele procesem měření, zvýrazní měřicí body červenými tečkami a po zachycení bodu je změní na zelené. Grafika produktu se automaticky upraví a otočí tak, aby poskytovala nejlepší zobrazení.
 • Parametry prvku definované uživatelem MSE (Editor Strategie Měření)  –Uživatel má nyní možnost flexibilně definovat své vlastní parametry ve funkci widgetu MSE před samotným měřením. Tím se celý proces zefektivní a ušetří se čas.

 • Mesh  – Operátor přenosného měřicího ramene nyní může snadno vidět oblasti, které vyžadují doskenovat tím, že mrak bodů se zobrazuje jako mesh. Data mohou být před vytvořením konečného meshe redukována a pospojována. Uživatel si nyní může vybrat předdefinovaný profil jedním kliknutím na widget Skenování přenosným zařízením v panelu nástrojů.

 • Filtr redukce šumu mraku bodů  – Tato nová funkce nabízí obsluze možnost přidání redukce šumu a úpravu úrovně filtru pomocí posuvné lišty. Automaticky odstraní body, které leží mimo mrak bodů. To ušetří čas a námahu ručního mazání.

 • Extrakce prvků z mraku bodů – Prvky měřené laserem lze rychle vytvářet a měřit bez dalšího zásahu operátora. Pokud mrak bodů existuje a je vyrovnáno na CAD model, měřený prvek je nyní automaticky extrahován.

 • Profily laserového skenování – Nabízí metodu jedním kliknutím pro použití sady předdefinovaných nastavení laserového skenování v reálném čase. Tím se operátorovi ušetří nutnost ručně měnit nastavení při skenování různých typů daných částí.

 • Nastavení automatického prvku laseru  – Jedná se o malé vylepšení, které zjednodušuje obsluze "život" tím, že během vytváření měření nebo po něm snižuje potřebu upravovat automatické funkce laseru.

PC-DMIS je vysoce flexibilní a široce přijímaný metrologický software. Je k dispozici standardně ve všech měřících zařízeních divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon. Rovněž je k dispozici jako retrofit balík pro většinu měřicích zařízení jiných výrobců, takže technologii PC-DMIS mohou využívat i uživatelé vybavení, které nepochází od skupiny Hexagon.

Kliknutím na „Funkce a výhody“ získáte další informace o dalších nových funkcích, možnostech a vylepšeních, které byly ve verzi 2020 R1 zavedeny.

 • Vlastnosti a výhody

  VYLEPŠENÍ: Domovská stránka V2
  Domovská stránka se představila ve verzi 2019 R2. Ukázala nový a intuitivnější způsob, jak může uživatel spravovat své programy a přistupovat k nim, poskytla užitečné odkazy na zdroje, informace a fóra přímo na domovské obrazovce PC-DMIS.
  V roce 2020 bylo R1 vylepšeno přidáním šablon měřicích programů a ukázkovými programy. Na kartě „Objevit“ jsou předinstalované šablony (osvědčené postupy sdílené našimi aplikačními inženýry), nebo si uživatel může vytvořit a sdílet své vlastní.

  NOVINKA: Integrace online obchodu
  PC-DMIS se nyní integruje přímo do našeho online obchodu. To umožňuje online nakupování sond z PC-DMIS, otevření prohlížeče a umožnění uživateli dokončit nákup. Aplikace také uživateli nabídne podobné komponenty sondy (sondy vyrobené z jiného materiálu nebo s různým průměrem hřídele nebo pracovními délkami). Když uživatel vybere v části Popis sondy „Přidat do košíku“, PC-DMIS zkontroluje, zda jsou podobné komponenty k dispozici, a nabídne je.

  Poznámka: Internetový obchod je v současné době k dispozici pouze v Evropě kromě Turecka a Ruska

  Navštívit e-shop

  VYLEPŠENÍ: Protect V2
  VYLEPŠENÍ: Protect V2 se představil v PC-DMIS 2019 R1. V loňském roce pomohl uživatelům PC-DMIS spravovat verzi jejich měřicích programů a zvýšit úroveň sledovatelnosti jejich procesů. Ve verzi 2020 R1 bylo dále vylepšeno přidání nové „role supervizora“, která má oprávnění potvrzovat nebo odmítat změny měřicího programu předložené programátorem. Je užitečný pro jakoukoli společnost, která dodržuje postup schvalování na více úrovních.

  A více než 30 dalších nových funkcí a vylepšení včetně:

  • Kompletní zamezení kolize zásobníku
  • Konstrukce 1D šířky
  • Rotace koule v grafickém okně
  • Výběr GD&T z výkresu – Vylepšení rozlišení OCR
  • Vylepšení reportu ve formátu Excel – vč. Podpora ID odkazu

  Zjistit více

 • Technické údaje

  Operační systém

  PC-DMIS 2020 R1 pracuje pod 64bitovými systémy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 a Windows Vista. Žádné jiné operační systémy nejsou podporovány.

  • Pokud používáte ovladače jiných výrobců, měli byste kontaktovat lokálního zástupce Manufacturing Intelligence pro zajištění kompatibility operačního systému.
  • Spuštění softwaru PC-DMIS uvnitř virtuálního stroje (VM) je podporováno jen tehdy, když VM podporuje OpenGL 3 nebo vyšší.
  • Stroje s PC-DMIS Vision nepodporují 64bitový systém Windows 8. Hardwarové komponenty Matrox Frame grabber PC-DMIS Vision nepodporují
 64bitový operační systém.

  Microsoft .NET Framework

  Pokud nemáte Microsoft .NET Framework 4.6.1 pro Windows, instalační program PC-DMIS ho nainstaluje za Vás.

  RAM

  4 GB RAM nebo vyšší

  • Na množství paměti má vliv velikost datového souboru CAD a hodnota násobitele teselace. Oba tyto parametry mají vliv na počet plošek potřebných k zobrazení modelu. Čím menší hodnota násobitele teselace je použita, tím větší paměť je pro plošky zapotřebí. U velkých CAD modelů to může vyvolat chybu „Nedostatek paměti“. Pokud k tomu dojde, aktuální relace PC-DMIS se ocitne v nestabilním stavu a musí být ukončena.
  • Výchozí hodnota násobitele teselace je 1,0. Nastavení násobitele teselace 0,1 bude mít za následek 10- až 20procentní zvýšení požadované paměti oproti výchozí hodnotě 1,0. Další snížení násobitele teselace na 0,01 bude mít za následek další 50- až 65procentní zvýšení požadované paměti.

  1 GB video RAM

  CPU

  2 GHz nebo vyšší čtyřjádrový procesor

  Grafika

  Jakákoli oblíbená grafická karta, která splňuje nebo překračuje následující doporučená minima:

  • Paměť GPU 2 GB DDR3*
  • Šířka pásma paměti 29,0 GB/s
  • CUDA Cores 384
  • OpenGL 3.0

  * U laserového senzoru RS4 nebo novějšího musíte mít GPU s minimálně 4 GB DDR3.
  Grafický ovladač musí podporovat OpenGL 3.0 nebo vyšší. Pokud ovladač nepodporuje OpenGL 3.0, nebo je ovladač grafického adaptéru starší než tři roky, při spuštění softwaru PC-DMIS se zobrazí upozornění.

  Pevný disk

  2 GB volného místa na pevném disku plus přidělená virtuální paměť osmkrát větší než je největší použitý soubor CAD

  SSD disk, HDD 10K nebo dva disky v režimu RAID 0 (vysoce výkonná jednotka pevného disku)

  Displej

  Rozlišení obrazovky 1280 x 1024 nebo vyšší

  Připojení

  • 2 ethernetové porty. Mohou být vyžadovány pro specifické instalace po zvážení místních požadavků, kde je jeden port vyžadován pro komunikaci s řídicí jednotkou a druhý pro připojení k intranetu/internetu.
  • Dva porty USB
  • Správně nakonfigurovaná licence LMS nebo HW klíč HASP (fyzický zámek portu USB)

  Poznámka: HASP klíč nefunguje jako univerzální úložiště dat; proto HASP klíč nelze použít k ukládání (stahování) libovolných dat z počítače. Podobně HASP klíč nelze použít ke vkládání (ukládání) libovolných dat do počítače. Dále pouze aplikace společnosti Hexagon mohou z klíče HASP číst nebo do něho zapisovat; jiné aplikace tuto schopnost nemají. V důsledku to HASP klíč nelze použít k načítání dat do počítače a k vyjmutí dat z počítače.

  Prohlížeč

  Internet Explorer 10 nebo novější

  Antivirový software

  Společnost Hexagon použila k testování PC-DMIS 2020 R1 antivirový nástroj Sophos. Funkci jakéhokoli jiného antivirového nástroje je nutné ověřit.

  Řešení pro CMM využívající komunikaci RS-232

  Pokud instalujete software PC-DMIS 2020 R1 do nového nebo stávajícího počítače, ale máte starší model SMS využívající komunikaci pomocí RS-232, budete muset do počítače instalovat jedno z následujících řešení:

  • Externí adaptérový kabel RS-232 s konektory pro sériové a USB rozhraní a ovladač pro adaptérový kabel s konektory pro sériové a USB rozhraní.
  • Interní sériovou kartu se sériovými porty
 • Ke stažení

  Download the latest version of PC-DMIS

  Ke stažení