PC-DMIS 2020 R1

Bardziej wydajne pomiary dzięki najnowszej wersji oprogramowania PC-DMIS

PC DMIS 2020 R1

PC-DMIS 2020 R1 to najnowsza wersja wiodącego na świecie pakietu oprogramowania metrologicznego firmy Hexagon przeznaczona dla wielu rodzajów urządzeń pomiarowych - od współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) po przenośne ramiona pomiarowe i skanery.

PC-DMIS 2020 R1

Najnowsza wersja oprogramowania PC-DMIS nadal odgrywa wiodącą rolę w rewolucjonizowaniu pomiarów. Podczas opracowywania najnowszej wersji oprogramowania naszym celem było stworzenie dla użytkowników przenośnych ramion pomiarowych i sknerów wielu funkcji zwiększających elastyczność, wydajność i użyteczność ich urządzeń pomiarowych. Operatorzy maszyn mogą teraz mierzyć w sposób szybszy i inteligentniejszy.

Ułatwienie użytkowania i zdolności pomiarowych przenośnych ramion pomiarowych oraz skanerów obejmuje:
  • Funkcję Guided Portable Execution (Kierowanie Pomiarami Przenośnymi) - program PC-DMIS prowadzi użytkownika przez cały proces kontroli pomiarowej, zaznaczając punkty pomiarowe za pomocą czerwonych kropek i zmieniając ich kolor na zielony po pozyskaniu punktu. Graficzny model części jest skalowalny i obraca się automatycznie, aby zapewnić najlepszy widok.

  • Funkcję MSE User Defined Feature Widget Parameters (Zdefiniowane Parametry Użytkownika w Funkcji MSE Feature Widget) -użytkownik może teraz przed rozpoczęciem pomiarów w dowolny sposób zdefiniować swoje własne parametry w funkcji MSE feature widget, optymalizując proces i skracając czas pomiaru.

  • Funkcję Grid Mesh (Siatka)  - operator przenośnego ramienia pomiarowego widzi teraz obszary, które wymagają większego pokrycia skanera poprzez przedstawienie danych chmury punktów w formie siatki. Dane mogą zostać zredukowane i połączone przed wygenerowaniem ostatecznej wersji siatki. Użytkownik może teraz wybrać wcześniej zdefiniowany profil zaledwie jednym kliknięciem myszki z paska narzędzi widgetu pomiarów przenośnych (portable scanning widget toolbar).

  • Funkcję Point Cloud Noise Reduction Filter (Filtr Redukujący Szum Chmury Punktów) -ta nowa funkcja umożliwia operatorowi kontrolę filtra szumu i regulację poziomu filtra za pomocą suwaka. Automatycznie usuwa punkty, które znajdują się zbyt daleko od chmury globalnej, oszczędzając czas i zmniejszając wysiłek związany z ręcznym usuwaniem tych punktów.

  • Funkcję Point Cloud Laser Feature Extraction (Wydzielanie Cech Lasera z Chmury Punktów)  -cechy laserowe mogą być w szybki sposób generowane i mierzone, bez nakładu pracy operatora. Mierzona cecha jest teraz wizualizowana automatycznie, jeśli istnieje chmura punktów zabazowana na modelu CAD.

  • Funkcję Laser Scan Profiles (Profile Skanera Laserowego) – funkcja ta jednym kliknięciem myszki umożliwia uruchomienie w czasie rzeczywistym wstępnie skonfigurowanych ustawień skanera. Dzięki temu użytkownik nie musi ręcznie zmieniać ustawień podczas pomiaru różnego rodzaju części.

  • Funkcję Laser 3D auto feature settings (Ustawienia automatycznego pomiaru cech geometrycznych lasera 3D)  – funkcja ta usprawnia pracę operatora, eliminują konieczność edytowania automatycznego pomiaru cech podczas lub po zakończeniu tworzenia procedur pomiarowych.

  PC-DMIS to bardzo elastyczne i powszechnie używane oprogramowanie metrologiczne. Znajduje się w standardowym wyposażeniu wszystkich urządzeń pomiarowych Hexagon Manufacturing Intelligence. Jest również dostępne jako pakiet uzupełniający dla większości urządzeń metrologicznych innych producentów, dzięki czemu użytkownicy maszyn pomiarowych innych niż urządzenia Hexagon również mogą korzystać z technologii PC-DMIS.

  Kliknij na Zalety i Cechy (‘Features & Benefits’), aby dowiedzieć się więcej o nowych funkcjach i udoskonaleniach wersji oprogramowania 2020 R1.

  • Zalety I cechy

   UDOSKONALENIA: Home Page V2
   W wersji oprogramowania 2019 R2 wprowadzono Stronę Startową (Home Page). Strona Startowa umożliwia użytkownikom maszyn nowe i bardziej intuicyjne zarządzanie oraz dostęp do własnych procedur pomiarowych, a także oferuje użyteczne linki do zasobów, informacji i forum bezpośrednio na ekranie głównym oprogramowania PC-DMIS.
   W wersji oprogramowania 2020 R1 Strona Startowa została udoskonalona poprzez dodanie szablonów procedur pomiarowych i procedur przykładowych. W zakładce ‘Discover’ znajdują się wstępnie zapisane szablony (najlepsze wzorce udostępnione przez naszych inżynierów ds. zastosowań). Użytkownik może też tworzyć i udostępniać swoje własne procedury pomiarowe.

   NOWOŚĆ: Połączenie ze sklepem internetowym
   Oprogramowanie PC-DMIS łączy się teraz bezpośrednio z naszym sklepem internetowym. Dzięki temu możliwe jest nabycie sond w sklepie internetowym bezpośrednio z okienka oprogramowania PC-DMIS - po otwarciu przeglądarki użytkownik może dokończyć zakupy. Funkcja ta oferuje również użytkownikowi podobne komponenty sond (sondy wykonane z różnych materiałów lub też posiadające inną średnicę trzpienia (trzonu) bądź inną długość roboczą). Jeśli użytkownik wybierze opcję "Dodaj Do Koszyka" (‘Add to Cart’) w obszarze Opisu Sondy ("Probe Description"), oprogramowanie PC-DMIS sprawdzi czy dostępne są podobne komponenty i przedstawi ich ofertę.
   Uwaga:
   Sklep internetowy obecnie dostępny jest jedynie w Europie, z wyjątkiem Turcji i Rosji

   Odwiedź nasz sklep internetowy

   UDOSKONALENIA: Protect V2
   UDOSKONALENIA: Funkcję Protect V2 wprowadzono w wersji oprogramowania PC-DMIS 2019 R1. W minionym roku funkcja ta umożliwiła użytkownikom oprogramowania PC-DMIS kontrolę swoich procedur pomiarowych i zwiększenie poziomu identyfikowalności swoich procesów. W wersji 2020 R1 funkcja ta została udoskonalona poprzez dodanie nowej opcji "Funkcja Administratora" (‘Supervisor Role’) - administrator jest uprawniony do akceptacji lub odrzucenia zmian wprowadzonych przez programistę w procedurze pomiarowej. Funkcja ta jest przydatna w każdej firmie, która stosuje wielopoziomowy proces akceptacji.

   Oprogramowanie posiada ponad 30 nowych dodatkowych funkcji i udoskonaleń, m.in.:

   • pełną funkcję "Calibration Collision Avoidance" (Unikanie Kolizji podczas Kalibracji)
   • funkcję "1D Width Construction" (Budowanie 1D)
   • funkcję "Rotation sphere" ("Kula Obrotowa") w oknie graficznym
   • wybór GD&T z Capture – wyższa rozdzielczość technologii OCR
   • udoskonaloną funkcję "Excel Form Report" ("Raporty w pliku Excel") wparcie Ref ID

   Dowiedz się więcej

  • Dane techniczne

   System operacyjny

   PC-DMIS 2020 R1 działa na 64 bitowych systemach operacyjnych Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 oraz Windows Vista. Żadne inne systemy operacyjne nie są obsługiwane.

   • W przypadku wykorzystywania sterowników innego producenta należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hexagon Manufacturing Intelligence, aby zapewnić kompatybilność systemu operacyjnego.
   • Uruchamianie oprogramowania PC-DMIS w Virtual Machine (VM) możliwe jest jeśli tylko obsługuje on OpenGL 3.0 lub nowszą wersję..
   • Oprogramowanie PC-DMIS Vision nie obsługuje 64-bitowego systemu operacyjnego Windows 8. Karta Matrox Framegrabber oraz elementy sprzętu komputerowego z PC-DMIS Vision nie
obsługują 64-bitowego systemu operacyjnego

   Microsoft .NET Framework

   Jeśli nie posiadasz Microsoft.NET Framework 4.6.1, instalator PC-DMIS zainstaluje go dla Ciebie.

   RAM

   4 GB lub więcej pamięci RAM

   • Rozmiar pliku danych CAD i stosowana wartość mnożnika tesselacji wpływa na ilość potrzebnej pamięci. Oba czynniki mają wpływ na ilość ścian (faset) tesselacji niezbędnych do wyświetlenia modelu. Im mniejsza stosowana wartość mnożnika tesselacji, tym większa pamięć potrzebna jest dla faset. W przypadku dużych modeli CAD może to przyczynić się do powstania błędu "Out Of Memory" (błędu braku pamięci). Gdy pojawi się ten błąd, bieżąca sesja PC-DMIS pozostanie w stanie niestabilnym i powinna zostać zakończona.
   • Domyślna wartość mnożnika tesselacji wynosi 1.0 Ustawienie mnożnika tesselacji jako 0.1 doprowadzi do wzrostu wymaganej pamięci ponad wartość domyślną 1.0 od 10 do 20%. Zmniejszenie mnożnika tesselacji do 0.01 doprowadzi do dodatkowego wzrostu wymaganej pamięci od 50 do 65%.

   Karta graficzna z 1 GB pamięci RAM

   Procesor (CPU)

   2 GHZ lub szybszy czterordzeniowy procesor

   Grafika

   Popularne karty graficzne, które spełniają lub przekraczają następujące sugerowane minimalne wymagania:

   • GPU Memory 2 GB DDR3*
   • Memory Bandwidth 29.0 GB/s
   • CUDA Cores 384
   • Open GL 3.0

   * W przypadku skanera laserowego RS4 musisz posiadać GPU z co najmniej 4 GB DDR3. Sterownik graficzny musi obsługiwać OpenGL 3.0 lub nowszą wersję. Podczas uruchamiania PC-DMIS pojawi się ostrzeżenie, jeśli sterownik nie obsługuje OpenGL 3.0 lub jeśli sterownik dla kart graficznych ma więcej niż trzy lata.

   Dysk twardy

   2 GB wolnego miejsca na dysku plus zaalokowana pamięć wirtualna 8 razy większa niż największy używany plik CAD

   Dysk SSD, HDD 10K lub dwa dyski połączone w trybie RAID 0 (napęd dysku twardego o najwyższej wydajności)

   Ekran

   Zalecana rozdzielczość ekranu:1280 x 1024 lub wyższa

   Łączność

   • 2 porty Ethernet Mogą być one wymagane do specjalnych instalacji w zależności od potrzeb, włącznie z, ale nie ograniczając się do systemów współrzędnościowych maszyn pomiarowych, w których jeden port wymagany jest do komunikacji ze sterownikiem, a drugi do komunikacji Intranet/Internet.
   • Dwa porty USB
   • Odpowiednio skonfigurowana licencja LMS lub klucz sprzętowy typu HASP (klucz sprzętowy USB)

   Uwaga: Klucz sprzętowy typu HASP nie służy do przechowywania danych, dlatego nie można wykorzystać klucza HASP do przechowywania (pobierania) żadnych danych z komputera. Podobnie, nie można wykorzystać klucza HASP do dostarczenia (uploadowania/załadowania) dowolnych danych na komputer. Tylko aplikacje Hexagon można odczytać lub zapisać na kluczu HASP. Nie jest to możliwe w przypadku innych aplikacji. W rezultacie nie można zastosować klucza HASP w celu pobrania lub załadowania danych z lub na komputer.

   Przeglądarka

   Internet Explorer 10 lub nowsza wersja

   Oprogramowanie antywirusowe

   Podczas testowania oprogramowania PC-DMIS 2020 R1 firma Hexagon korzystała z programu antywirusowego Sophos Użytkownik będzie musiał potwierdzić działanie innych programów antywirusowych.  

   Rozwiązania dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych wykorzystujących interfejs komunikacyjny RS-232

   Jeśli użytkownik instaluje PC-DMIS 2020 R1 na nowym lub istniejącym komputerze, ale ma starszy model współrzędnościowej maszyny pomiarowej wykorzystujący interfejs komunikacyjny RS-232, na komputerze należy zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

    


   • Kabel adaptera USB na zewnętrzny port szeregowy RS-232 plus sterownik kabla adaptera USB na port szeregowy
   • Wewnętrzna karta adaptera portu szeregowego z portem szeregowym
  • Downloads

   Download the latest version of PC-DMIS

   Do pobrania