Vad är HxGN Visual Detection?

HxGN Visual Detection är en automatiserad ytinspektionsapplikation som är idealisk för feldetektering.

Produktförfrågan

HxGN Visual Detection

HxGN Visual Detection är en automatiserad ytinspektionsapplikation som kan upptäcka defekter i en mängd olika material som glas, metall, plast, keramik och textilier. Den använder avancerad AI för att snabbt lära sig av några få exempelbilder med olika defekter. Programvaran kan användas som stöd för en mängd olika användningsfall och kan hantera snabb genomströmning i en stor tillverkningscell eller för kontroll av ett litet antal värdefulla komponenter under ett koncepttest.

Skapa nya inspektionsplaner med bara några klick via ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt baserat på Hexagons vanliga gränssnittsdesign. Rita rektanglar eller polygoner snabbt runt defekter i övningsbilder och sätt på etiketter. Få tillgång till kvalitetsrapporter för fullständig information om felställe, storlek och klassificering. De HTML-formaterade kvalitetsrapporterna är enkla att dela med kollegor och intressenter.

Under ytan

Ytan är den primära kvalitetsindikatorn. Kostnaden för dålig kvalitet (CoPQ) vållar ständigt huvudbry för många tillverkare. Produktåterkallelser och omarbetningar påverkar intäkterna. Varumärkets rykte och kommersiella relationer tar skada när företag inte lyckas upptäcka ytdefekter.

Att installera ett visionssystem för identifiering av repor eller brister kräver ofta dyra projekt och specialanpassad kodning för konfigurering av systemet för en specifik del. HxGN Visual Detection minskar avsevärt den tid och de kostnader som är förknippade med att upprätta kvalitetskontroller genom att utnyttja maskininlärningens kraft för att snabbt förstå skillnaden mellan normala och onormala ytor och sedan identifiera dem i, nära eller utanför linjen.

Inom alla branscher eller tillämpningar där ytintegritet eller ytfinish är av största vikt ger er HxGN Visual Detection automatisering, exakthet och hastighet, så att ni kan minska spillet, förbättra lönsamheten och ligga steget före konkurrenterna.

 • Mindre svinn genom snabbare korrigering av fel 
 • Snabb driftsättning, enkel inlärning 
 • Flexibilitet för att uppfylla specifika tillverkningsbehov
 • Enkel användning med minimal operatörsutbildning
 • Snabb kvalitetskontroll med maskininlärningsdriven felidentifiering 
 • Integration med ett befintligt ekosystem av Hexagon-produkter
 • Fullständig automatisering för anpassad integration med produktionssystem
Visuell detektering visas på monitorn
 • Funktioner och fördelar 

  Ökad produktionstakt

  Oavsett om HxGN Visual Detection används i kvalitetsrummet eller installeras på fabriksgolvet ger den snabbare kvalitetskontroll genom automatisk detektering av ytfel och avvikelser med hög hastighet. Maskininlärningsprocessen är enkel och guidad. Nya produkter kan snabbt läggas till i en tillverkningscell utan större inblandning från produktspecialister eller kvalitetsingenjörer. 

  Flexibilitet för en mängd olika användningsområden

  Tack vare maskininlärning i konvolutionella neurala nätverk (CNN) kan HxGN Visual Detection utbildas för att känna igen måldefekter som finns på en mängd olika material. Automatiska kvalitetskontroller kan snabbt konfigureras för många komponenter som ofta används inom hemelektronik, databehandling, flyg, medicin och biltillverkning. Övervaka höghastighetsgenomströmningen in-line i en stor tillverkningscell eller vid validering av små batcher med värdefulla komponenter under ett koncepttest.

  Integration i ert befintliga arbetsflöde med mätteknik från Hexagon

  HxGN Visual Detection är en del av ett bredare ekosystem som omfattar automatiserade kvalitetsprocesser för smartare tillverkning i hela verksamheten. Det är redo att användas med Hexagons Optiv vision-koordinatmätmaskiner och kan integreras i PC-DMIS-mätarbetsflöden för att öka autonomi, exakthet och effektivitet. 

  Integrera och automatisera

  Satsa på det enkla eller det sofistikerade. HxGN Visual Detection kan enkelt läggas till i alla produktionssystem som fristående applikation som övervakar en mapp med bilder för analys. Alternativt kan den integreras med tredjepartsapplikationer via ett API för att skapa ett helt automatiserat ytdetekteringssystem.

 • Tekniska data
  • Fungerar för mätmaskiner med PC-DMIS och OPTIV vision: Lägg till ytinspektion till ditt arbetsflöde med Hexagon-mätteknik.
  • Snabb installation och konfiguration: enkel installation utan kodning.
  • Välj bland en rad olika CNN-modeller: Välj den mest användbara maskininlärningsmodellen för er tillämpning.
  • Bygger på CNN-principerna YOLO (you only look once): Ledande neuralt nätverk för snabb objektdetektering.
  • Algoritmer för bilddeformation, normalisering och filtrering: Avancerad bildanalys för exakt feldetektering.
  • Lättanvända hyperparametrar: Finjusterad bildanalys utan kodning.
  • Integrerad med lokal GPU: Direkt tillgång till datorkraft för snabb rendering och detektering.
  • Kvalitetsrapporter: Enkel åtkomst och delning av rapporter via smidigt HTML-format.
  • Enkel integrering med dimensionella analyssystem: Integrering i vision-koordinatmätmaskiner och andra mätarbetsflöden via Bridge-applikationen.

HxGN Visual Detection: Maskininlärning

Ta reda på hur HxGN Visual Detection använder avancerad maskininlärning för att känna igen ytdefekter baserat på utbildningsbilder. 

Lägg till ytinspektion till era mätarbetsflöden med HxGN Visual Detection

Se hur HxGN Visual Detection integreras med PC-DMIS Vision och Optiv visionssystem som en del av det bredare kvalitetsekosystemet.