HxGN Visual Detection

Automatisera kvalitetskontrollen och upptäck defekter snabbare

Vill du veta mer?

Ta reda på hur HxGN Visual Detection kan öka kvaliteten och hastigheten i ert arbetsflöde så att ni kan minska omarbeten, undvika slöseri och förbättra lönsamheten.

Vad är HxGN Visual Detection?

Utforska applikationen HxGN Visual Detection för automatiserad ytinspektion.

HxGN-visuell-detektering-dubbel

Vad är HxGN Visual Detection?

HxGN Visual Detection är en automatiserad applikation för ytinspektion som kan upptäcka defekter i en mängd olika material som glas, metall, plast, keramik och textilier.

Läs mer


 

Varför välja HxGN Visual Detection?

Lättanvända HxGN Visual Detection-applikationen minskar avsevärt den tid och de kostnader som är förknippade med automatiserade kontroller av ytmaterial.

Flexibelt och snabbt

Flexibelt och snabbt

HxGN Visual Detection använder AI för att lära sig av en liten uppsättning utbildningsbilder, så att den snabbt kan konfigureras om för att stödja ett produktbyte.


Förbättra kvaliteten

Förbättra kvaliteten

Lokalisera och identifiera defekter med utmärkt noggrannhet. Minska omarbetningar, begränsa kvalitetsrelaterade stillestånd och minimera projektkostnader. 


Användarvänlig

Träna upp HxGN Visual Detection snabbt för identifiering av fel genom att rita rektanglar runt repor eller bucklor i er uppsättning av provbilder.                         Utöka-din-kvalitetslösning

Utöka din kvalitetslösning

HxGN Visual Detection kan användas som fristående applikation eller integreras i större tillverkningsceller. Se hur den integreras med PC-DMIS Vision och Optiv visionssystem som en del av det bredare kvalitetsekosystemet. 

Läs mer

How HxGN Visual Detection works

Explore how HxGN Visual Detection leverages advanced machine learning to recognise surface defects based on training imagery.