Lägg till ytinspektion till era mätarbetsflöden med HxGN Visual Detection

Produktförfrågan

 

Connect HxGN Visual Detection to PC-DMIS Vision and OPTIV vision CMM

HxGN Visual Detection är en del av ett bredare ekosystem från Hexagon som omfattar automatiserade kvalitetsprocesser för smartare tillverkning i hela verksamheten. Som ledande specialist på metrologi- och tillverkningslösningar har vi expertkunskaper inom insamling, analys och aktiv användning av mätdata. Vi ger våra kunder förtroendet att öka produktionshastigheten och accelerera produktiviteten samtidigt som kvaliteten på produkterna blir högre. 

HxGN Visual Detection är redo att användas med Hexagons Optiv vision-koordinatmätmaskiner och kan enkelt integreras i mätarbetsflöden med PC-DMIS Vision för att lägga till ytinspektion. Den helautomatiserade metoden med en enda bild för mätning och feldetektering ökar autonomin och noggranheten samt förbättrar effektiviteten i alla arbetsflöden.  

HxGN Visual Detection i arbetsflödet för mätteknik

1. Samla in

Optiv-serien erbjuder mångsidiga multisensoriska koordinatmätmaskiner och är idealisk för bildtagning för mätning och analys i kvalitetsrummet eller i produktionsområdet.

2. Inspect

HxGN Visual Detection upptäcker ytfel på bilder som tillhandahålls av Optiv CMM.

3. Mät

Bilderna bearbetas av mätprogramvaran PC-DMIS Vision och egenskaperna kan jämföras mot CAD-modeller. PC-DMIS är också gateway för dataanalysapplikationer som Q-DAS eller HxGN Metrology Reporting.

PC-DMIS Vision

PC-DMIS Vision uppfyller de unika kraven för visionsmätteknik och är utrustad med en rad funktioner för att maximera användbarheten för visionskoordinatmätmaskiner och göra inspektionen enkel och produktiv.

PC-DMIS Vision minskar tiden för utveckling av inspektionsprogram med en uppsättning verktyg som är utformade för att underlätta arbetet med att utveckla, felsöka och utföra visionsbaserade mätprogram med upp till 75 % och integrerar CAD i mätprocessen. 

Utveckla och prova inspektionsprogram offline samtidigt som mätmaskinen lämnas fri för inspektion. Välj geometri och definiera programparametrar genom att peka och klicka på en CAD-modell. 

Med hjälp av funktionen Camera Simulation (kamerasimulering) kan användare exakt simulera valda mätalternativ inklusive kameravyer, belysning och probval. Den fungerar antingen online eller offline och har den unika förmågan att reproducera exakt vad kameran kommer att se när den mäter en del. Vid simulering av programexekvering kan programmerare växla mellan en CAD-vy och en virtuell kameravy, som ändras i takt med inspektionsprogrammet. 

PC-DMIS Vision är helt automatiserat och kan enkelt byggas ut för att integreras med en större automatiseringslösning eller anslutas till valfri programvara för statistisk processkontroll (SPC) för att maximera effektiviteten och minska spillet.

OPTIV

OPTIV-serien erbjuder mångsidiga multisensor-koordinatmätmaskiner och är perfekt för mätning av både mindre och större arbetsstycken – både i kvalitetsrummet och i produktionsområdet. Koordinatmätmaskinerna OPTIV kan hantera en rad olika mätuppgifter eftersom de mäter med ett heltäckande utbud av taktila och kontaktfria sensorer. Koordinatmätmaskinernas granitbaserade konstruktion med precisa mekaniska linjära gejder i alla axlar ger mätningar med hög noggrannhet tack vare en konsekvent, exakt positionering.

  • Hög genomströmning
  • Stöder många produktionsmätningar på många slags arbetsstycken
  • Optimerad åtkomst från alla håll för integrering inom automation
  • Den stora variationen av sensorer tillåter exakt anpassning efter mätuppgiften
  • Variabel belysning med en LED-ring som är indelad i flera segment (övre sidljus) och kan ge ett ljus med hög kontrast för komplexa ytor och kanter
  • Kraftfull bildbearbetning med videofilter för bildoptimering under svåra optiska förhållanden
  • Enkel användning tack vare automatiserade programvarurutiner i PC-DMIS, till exempel justering av delar eller sensorkalibrering
  • Som tillval finns bland annat CNC-bord med mekaniska lager, vibrationsdämpande system och luftkonditionerade maskinskydd

Vad är HxGN Visual Detection?

HxGN Visual Detection är en automatiserad applikation för ytinspektion som kan upptäcka defekter som repor, sprickor och smuts på material som glas, metall...

HxGN Visual Detection: Maskininlärning

Ta reda på hur HxGN Visual Detection använder avancerad maskininlärning för att känna igen ytdefekter baserat på utbildningsbilder.