ETALON LASERTRACER-NG

Zjednodušení a zautomatizování kalibrace, kompenzace a ověření středních a velkých obráběcích strojů a souřadnicových měřicích strojů

Etalon-LASERTRACER

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.
ETALON LASERTRACER-NG zjednodušuje kalibraci a monitorování souřadnicových měřicích strojů a obráběcích strojů. Výsledkem je bezkonkurenční přesnost a hospodárnost.

Na rozdíl od jiných měřicích systémů pro střední a velké stroje používá LASERTRACER patentovanou techniku měření, která plně kompenzuje mechanické chyby lineárních, rotačních a otočných os a zajišťuje nebývalou přesnost středu otáčení. 

Rychlý a efektivní proces měření

LASERTRACER odstraňuje potřebu jemného vyrovnání dílů, při kterém běžně dochází k lidským chybám. Místo toho operátor jednoduše umístí LASERTRACER dovnitř nebo blízko pracovního dosahu stroje a poté upevní na vřeteno nebo pinolu. LASERTRACER pak automaticky sleduje skutečnou dráhu stroje v celém pracovním dosahu a dodává vysoce přesné naměřené hodnoty do našich softwarových balíčků TRAC-CAL a TRAC-CHECK, které vypočítávají a analyzují chyby stroje, a to s přesností v měřítku mikrometrů.

Řízená kalibrace SMS a obráběcích strojů

Uživatelsky přívětivý software TRAC-CAL provede operátora procesem měření, v rámci kterého se určí systematické geometrické odchylky hodnocených souřadnicových měřicích strojů nebo obráběcích strojů. To zahrnuje odchylky polohy, odchylky přímosti v obou směrech, odchylky rotace (klopení, natáčení, naklápění) a vzájemnou pravoúhlost os.

Rychle zjistěte, zda stroj pracuje v rámci specifikací

Použitím LASERTRACERU v kombinaci se softwarem TRAC-CHECK je možné do 30 minut zjistit, zda stroj stále pracuje v rámci specifikací nebo zda vyžaduje údržbu či kompenzaci chyb. Patentovaná metoda umožňuje automatické vyrovnání laserového paprsku a výrazně snižuje dobu měření.

ETALON MULTITRACE: Multilaterace v reálném čase 

Pro aplikace vyžadující nejvyšší prostorovou přesnost a dynamické rozlišení se používají čtyři elektronicky propojená zařízení LASERTRACER, která vytvářejí multilaterační systém v reálném čase s krátkodobou rychlostí přenosu dat až 50 kHz (nepřetržitě 1 000 Hz) a přesností v měřítku mikrometrů.
 • Vlastnosti a výhody
  Zlepšení přesnosti víceosého stroje pomocí volumetrické kompenzace
  Řešení poskytuje protokol pro výstup odchylek os v různých zobrazeních a v případě potřeby lze pouhým stisknutím tlačítka vygenerovat data korekce. Tím je zajištěna nejvyšší přesnost SMS nebo obráběcího stroje.

  Efektivní testování a kalibrace SMS a obráběcích strojů
  Geometrická interakce všech os stroje je zachycena osvědčenou metodou ETALON, která určuje 6 stupňů volnosti (DoF) všech os a jejich vzájemnou pravoúhlost.

  Standardizované monitorování SMS a obráběcích strojů
  Všechny výpočty a měření jsou v souladu s normami ISO 230-2, -6 nebo VDI 3441, volitelně ISO 230-4 (test systémem ballbar) nebo ISO10360-2

  Škálovatelné řešení pro flexibilní použití
  V celém pracovním dosahu měřicího nebo obráběcího stroje lze dosáhnout prostorové přesnosti v měřítku mikrometrů pomocí převážně automatizovaných měřicích programů. Princip je škálovatelný na různé velikosti strojů.

  Snadno použitelné a časově úsporné řešení
  Není nutné jemné vyrovnání, což usnadňuje používání a šetří čas
   
 • Technické údaje
     
  Nejistota měření při prostorovém posunu (95 %)  0,2 µm + 0,3 µm/m
  Rozlišení  0,001 µm
  Dosah měření  0,2–20 m (větší rozměry stroje se pokryjí spojením několika změřených úseků)
  Azimutální osa úhlového rozsahu  -225° až 225°
  Výšková osa úhlového rozsahu  -35° až 85°
  Hmotnost  8,5 kg
  Třída laseru  2 M
  Dodávka  přepravní boxy pro bezpečnou leteckou přepravu
 • Ke stažení

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.