Hexagon tecknar avtal om att förvärva MSC Software, en ledande leverantör av CAE-mjukvara (simulering)

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknik som driver produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella applikationer, tillkännagav idag att man tecknat avtal om att förvärva MSC Software (”MSC”), en ledande leverantör av CAE-lösningar (computer-aided enginering). MSCs produktportfölj inkluderar simuleringsmjukvara för virtuell utveckling av produkter och tillverkningsprocesser.

MSCs analys- och simuleringsförmåga ger kunderna möjligheten att optimera design inför produktion vilket garanterar produktivitet, kvalitet och hållbarhet i slutet av produktionscykeln. Förvärvet stärker Hexagons förmåga att koppla samman de traditionellt separata faserna vid design och produktion genom att integrera data som genereras vid produktionsgolvet, med simuleringsdata. Detta förbättrar ytterligare kundernas förmåga att upptäcka och korrigera designbegränsningar och produktionsproblem innan tillverkning.

”MSC kommer att ha en avgörande betydelse i vår strategi att leverera smarta lösningar för tillverkning i bland annat bil- och flygindustrin och kommer ta oss närmare vår vision om den smarta uppkopplade fabriken. Vi kan nu utnyttja den data som vår MI-division genererar för att förbättra design och processer i början av arbetsflödet. Förvärvet kommer även öppna upp nya marknader för MSC genom vår PPM-division," säger Ola Rollén VD och koncernchef för Hexagon.

Med huvudkontor i Newport Beach, CA, USA, har MSC över 1 200 skickliga medarbetare i 20 länder. Under mer än 50 år har de byggt ett starkt varumärke inom bland annat bil-, flyg- och elektronikindustrin.

Nyckelfakta

  • Köpeskillingen uppgår till 834 MUSD, för skuldfritt bolag (Enterprise Value)
  • Under 2016 omsatte MSC proforma 230 MUSD med stark lönsamhet och en hög andel återkommande intäkter
  • Förvärvet kommer ytterligare stärka Hexagons strategi inom smarta uppkopplade fabriker genom att leverera företagsövergripande lösningar inom tillverkningsindustrins olika vertikaler
  • Transaktionen kommer att vara fullt finansierad via bankfaciliteter och Hexagons nettoskuld till EBITDA kommer inte att överstiga målet om 2,5 gånger
  • Förvärvets genomförande är föremål för konkurrensmyndigheters godkännanden och andra sedvanliga villkor vilket förväntas i april
  • Icke-kassapåverkande PPA justeringar (Purchase Price Allocations) om cirka 10 MEUR relaterade till nedskrivningar av överlappande teknologier och cirka 20-30 MEUR avseende justeringar för intäktsredovisning av förutbetalda intäkter (haircut) kommer att påverka resultaträkningen under 2017
  • Kassapåverkande transaktionskostnader kommer att uppgå till cirka 2 MEUR
  • MSC kommer att bidra positivt till Hexagons lönsamhet från och med transaktionens genomförande

För ytterligare information, kontakta:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017 kl. 08:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon