Společnost Hexagon se dohodla na převzetí společnosti MSC Software, předního poskytovatele CAE (simulačního) software

2 únor 2017

Koncern Hexagon AB, přední světový poskytovatel informačních technologií, které zvyšují produktivitu a kvalitu napříč geoprostorovými a průmyslovými aplikacemi, dnes oznámil akvizici MSC Software („MSC“), předního poskytovatele CAE (computer-aided engineering) řešení včetně simulačního softwaru pro rozvoj virtuálních výrobních procesů.

Možnosti simulační analýzy MSC umožňují zákazníkům optimalizovat návrhy pro výrobu, které zajistí výrobní produktivitu, kvalitu a trvanlivost produktů. Převzetí posílí možnosti skupiny Hexagon, jak propojit tradičně oddělené fáze návrhu a výroby integrací dat reálného světa generovaných ve výrobě se simulačními daty, čímž se dále zvýší schopnost zákazníka odhalit a napravit omezení návrhu a výrobní potíže ještě před zahájením výroby.

„MSC představuje rozdílového hráče v naší misi dodávat akceschopnou výrobní inteligenci a přivádí nás o další krok blíže k realizaci naší vize inteligentního, propojeného výrobního závodu v různých výrobních odvětvích, jako je automobilový a letecký průmysl,“ říká prezident a výkonný ředitel společnosti Hexagon, Ola Rollén. „Nyní můžeme využít data generovaná naší divizí MI k vylepšení výběrových možností návrhu a procesů, které předchází výrobě. Akvizice rovněž otevře nové trhy a kontaktní místa pro společnost MSC prostřednictvím naší divize PPM.“

Společnost MSC, se sídlem v Newport Beach, CA, Spojené státy, zaměstnává přes 1200 vysoce zdatných odborníků ve 20 zemích. Již déle než 50 let se jedná o silnou značku s vynikající pověstí například v automobilovém, leteckém a elektrotechnickém průmyslu.

Hlavní fakta

  • Kupní cena činí 834 mil. USD v hotovosti a prostřednictvím oddlužení (Hodnota podniku)

  • V roce 2016 vygenerovala společnost MSC proforma prodeje v hodnotě 230 mil. USD, s vysokou ziskovostí a vysokým procentem opakovaných příjmů.

  • Akvizice dále posílí strategii inteligentního, propojeného výrobního závodu společnosti Hexagon, v jejímž rámci bude společnost dodávat podniková řešení ve vertikálních výrobních úrovních.

  • Transakce bude plně financována prostřednictvím bank a poměr čistého dluhu společnosti Hexagon a EBITDA nepřevýší hodnotu 2,5.• Dokončení transakce (uzavření obchodu) podléhá schválení regulačních úřadů a splnění dalších obvyklých podmínek, které se očekává během dubna.

  • Bezhotovostní úpravy PPA (Purchase Price Allocations – alokace kupní ceny) přibližně 10 mil. EUR související s omezením překrývajících se technologií a přibližně 20-30 mil. EUR související se stanovením odložených příjmů (haircut) ovlivní hospodářský výsledek v roce 2017.

  • Hotovostní náklady transakce budou činit přibližně 2 mil. EUR.

  • Po dokončení transakce zvýší společnost MSC příjmy společnosti Hexagon.

Chcete-li získat další informace, kontaktujte:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon is a leading global provider of information technologies that drive productivity and quality across geospatial and industrial enterprise applications. Hexagon's solutions integrate sensors, software, domain knowledge and customer workflows into intelligent information ecosystems that deliver actionable information. They are used in a broad range of vital industries. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) has more than 16,000 employees in 46 countries and net sales of approximately 3.0bn EUR. Learn more at hexagon.com and follow us @HexagonAB.

How can we help?

Do you have a media enquiry or are in need of a visionary speaker? We're glad to help!