Przemysłowe pomiary z DPA

Inspekcja wagonów niemieckiej kolei Deutsche Bahn

Image of person using DPA in industrial workplace

System utrzymania pojazdów niemieckiej kolei są podzielony na 15 różnych oddziałów, zależenie od zakresy produktu. Fabryka w Bremen, która należy do grupy utrzymania urządzeń diesla, jest między innymi odpowiedzialna za renowację wagonów i kół.

Od 2006, pracownicy wykorzystywali zazwyczaj typowe wskaźniki zegarowe oraz wykalibrowane płytki pozwalające na prowadzenia pomiarów. Jednakże technika ta okazuje się czasochłonna i niewydajna oraz nie może mieć zastosowania do nowych produktów. W celu zwiększenia wydajności i zachować ekonomiczny aspekt przedsiębiorstwa, Jens Makat- szef działu lokomotyw w Bremen, rozpoczął poszukiwania alternatywnego systemu pomiarowego. Zadaniem było znaczące obniżenie czasu pomiaru, zautomatyzować proces i mieć zastosowanie do nowych typów wagonów. Ostatecznie system ten miał spełniać wymogi związane z dokładnością, jakie narzuciła sobie niemiecka kolej.

Po rozległych testach i próbach, tylko jeden system spełnił oczekiwania: DPA firmy AICON.

Redukcja czasu pomiaru oraz kosztów

Image of industrial workplace using DPA DPAInspect jest przenośnym systemem pomiarowym 3D, który znajduje uniwersalne zastosowanie w zakresie inspekcji obiektów ruchomych. Dane pomiarowe są zbierane z użyciem aparatu fotograficznego, i jest to system gotowy do pracy zaraz po dotarciu na miejsce pomiaru. W celu dokonania kontroli wagonu, należy zmierzyć około 20 do 50 punktów i cech geometrycznych (zależnie od typu wagonika). Punkty te są sprawdzane pod kątem zgodności tolerancji narzuconych przez kolej. Bazując na wynikach pomiarowych zawartych w raporcie, łatwo dokonać właściwej analizy.

Pomiar z użyciem DPAInspect nie tylko pomaga zaoszczędzić czas, lecz również zmniejsza koszty w sposób znaczący – istotny czynnik wpływający na aspekt ekonomiczny firmy. Jens Makat wyjaśnia: “Musieliśmy dźwigać niesamowite koszty związane z utrzymaniem dużej ilości sprzętu kontrolnego. Ponadto musieliśmy zlecać kompleksowe pomiary wagonu a obecnie wykonujemy je w ramach własnych pracowników. Wykorzystując DPAInspect, znacząco zredukowaliśmy koszt pomiaru jednego wagonu. Szacujemy zwrot inwestycji w kilka miesięcy.“

Automatyczny proces pomiaru

AICON stworzył specjalne makro dla Deutsche Bahn pozwalające realizować automatyczny pomiar. Andreas Kahle, inżynier firmy AICON odpowiedzialny za przebieg projektu informuje: ”Korzyści z tego makro nie ma tylko Deutsche Bahn, lecz również każdy, kto pracuje z tym systemem. Pomiar uległ znaczącemu ułatwieniu, bowiem makro prowadzi użytkownika krok po kroku. Długie szkolenia nie są więcej wymagane. Operator jest w stanie przeprowadzić cały proces pomiaru, przygotowania i raportowania w czasie wynoszącym zaledwie 90 minut.“ 

Image of bogie furnished with two steel scale bars and a reference cross Dodatkowym atutem systemu jest jego powtarzalność. “Decyzja, czy detal jest w tolerancji, czy poza, nie należy już dłużej od użytkownika. . Wykorzystując DPA nie ma możliwości dokonania pomiaru w złym miejscu, co może mieć miejsce w przypadku pomiarów stykowych”, mówi Jens Makat.

Pomiary

Aby móc przeprowadzić pomiar wskazanych punktów, wagon jest wyposażany w dwie stalowe skale i krzyż referencyjny, co pozwala systemowi na pozyskanie referencji oraz informacji o długości. Następnie elementy geometryczne w postaci otworów, krawędzi, płaszczyzn, są oznaczane adapterami. Na każdy z wagonów potrzebnych jest pomiędzy 60-80 adapterów.

Image of AICON “dice” - cube shaped adapters W celu uruchomienia pomiarów, użytkownik uruchamia specjalnie przygotowane makro uruchamiające system DPA jednym kliknięciem myszki. To samo kliknięcie uruchamia program do analizy zebranych danych, PolyWorks/Inspector oraz wtyczkę DPAInspect.

Wykonanie około 150 zdjęć niezbędnych do pomiaru zajmuje około 30 minut.

Od momenty, gdy zdjęcia zostaną przesłane do komputera z użyciem modułu bezprzewodowego, wtyczka DPAInspect może rozpocząć przetwarzanie obrazów i wyliczanie układu współrzędnych. Zmierzone punkty są przedstawiane za pomocą różnych barw, obrazując tym samym jakość pomiaru. Operator natychmiast wychwytuje miejsce o niewystarczającej ilości zdjęć, po czym może swobodnie zrobić kolejne i dodać je do pomiaru. Dzięki takiej właściwości, jesteśmy pewni wysokiej jakości i dokładności wykonanych pomiarów. 

Po zebraniu wszystkich zdjęć, użytkownik naciska przycisk ANALIZA, które uruchamia program PolyWorks / Inspector i dokonuje porównania z danymi nominalnymi. 

Ostatecznie tworzony jest raport pomiarowy w sposób automatyczny i zgodnie ze standardami narzuconymi przez Deutsche Bahn. Barwy w raporcie pozwalają na lepszą wizualizację wyników i ocenę zgodności wymiaru. 

Weryfikacja zdolności procesu 

Image of desktop screen with software Przed wdrożeniem systemu DPA, był on gruntownie zweryfikowany przez ośrodek zajmujący się zapewnieniem jakości w Deutsche Bahn. Andreas Kahle informuje: “Testy akceptacyjne zajęły trzy dni w siedzibie AICON i dodatkowe 5 w Bremen. Czas w AICON był spożytkowany na sprawdzenie całkowitej dokładności z użyciem różnych standardów, które zostały narzucone przez ośrodek zapewnienia jakości. Po zaliczeniu tego testu przez DPA, przeprowadzono pierwsze próby zdolności procesu w Bremen. W tym celu wykonaliśmy serię 25 zdjęć wagonu. Ponownie system DPA spełnił oczekiwania firmy Deutsche Bahn. Wyniki te są potwierdzeniem jakości naszego systemu DPA i udowadniają, że możemy wygrać w wyścigu z konwencjonalnymi metodami bez żadnych problemów.“

Elastyczność pozwala na zmiany podczas eliminacji kosztów utrzymania narzędzi

Obecnie fabryka w Bremen mierzy pięć różnych wagonów wykorzystując system DPAInspect, co daje 120 wagonów rocznie. “Oczywiście chcielibyśmy powiększyś oszczędności wynikające z zastosowania DPAInspect. Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania kolejnego makra dla innego składu. Naszym celem jest możliwość przeprowadzenia kontroli wszystkich typów wagonów z wykorzystaniem DPAInspect do końca 2007 roku”, mówi Jens Makat. Aby sprawdzić zdolność procesu nowego makra, centrum Deutsche Bahn przeprowadziło dziesięć testów potwierdzających jego zdolność.