Lepšími daty ke kvalitnější výrobě

KarT sp. z o.o. - Polska

Společnost KarT sp. z o.o. byla založena v roce 1983 jako firma nabízející regionální kovozpracující služby. Během let získala díky své angažovanosti a profesionalitě renomé spolehlivého a důvěryhodného dodavatele.

Ačkoli společnost začínala s několika zaměstnanci, postupně se stala společností působící na evropských trzích. Kromě zpracování kovů a plastů se nyní společnost KarT specializuje na automatizaci výroby a zásobování zákazníků z různých průmyslových odvětví vlastními a technologickými řešeními.

Díky individuálnímu přístupu ke svým úkolům a ochotě čelit výzvám dokáže společnost KarT zákazníkům dodávat produkty a služby té nejvyšší kvality, které plně odpovídají jejich individuálním potřebám.

Společnost vyrábí například stroje pro potravinářský průmysl, konkrétně stroje na uzavírání konzerv. Obvyklým problémem průmyslových potravinářských výrobců, kteří vyrábějí plechovky na nápoje, konzervy na potraviny či jiné produkty, je netěsnost, která má často za následek špatnou kvalitu lemu konzervy. Jde o kritický faktor

Jednou z častých příčin špatné kvality lemu je vybavení stroje. Při výrobě různých typů plechovek či konzerv, s různou výškou, průměrem nebo typem lemu, se musí stroje nastavovat. To způsobuje dlouhou přípravu stroje. Kromě toho bylo až dosud nutné kontrolovat kvalitu lemu destruktivním způsobem. Výsledek: vyšší zmetkovost. 

... díky otočnému stolu můžeme provádět automatizovaná měření, čímž šetříme čas a umožňuje nám to provádět automatické kontroly velmi ložitých dílů.To byl důvod, proč společnost KarT začala hledat inovativní systém, kterým by vybavila své stroje na uzavírání konzerv. Aby dokázal detekovat kvalitu lemu konzervy podle její externí geometrie a zároveň rozpoznal potenciální netěsnost. Konzervy je tak možné vyrábět správně a rychleji, čímž se šetří čas a snižuje zmetkovost. Navíc se nyní kontrolují nedestruktivním způsobem.

Požadavky na takový systém jsou komplexní. Je nutné shromáždit množství dat, například rozměry lemu konzervy – správné, nepřímé a nesprávné. Řešení: nejprve pořízení dat 3D skenerem a uložení jmenovitých rozměrů do dalšího softwaru, který umožní vytvořit databázi jako základ pro nastavení optického systému, který bude kontrolovat a
analyzovat kvalitu lemu. 

KarT Poland_Example of initial scanning result of complete can_800x428Předtím, než si společnost pořídila 3D skener, vyzkoušela v provozu různé systémy a senzory. Nakonec se rozhodla pro skener SmartScan s výměnnými měřicími poli. 

Adam Dubowski, Inspektor kvality v KarT, toto rozhodnutí komentuje: „Protože jsme již měli souřadnicový měřicí stroj od společnosti Hexagon, uvažovali jsme o dalším řešení od této společnosti. Automatizace měření je v tomto systému podporována otočným stolem TT-100 o nosnosti sto kilogramů.

Adam Dubowski se skenerem SmartScan pravidelně pracuje a je s ním a s rozhodnutím o investici do skeneru velmi spokojen. „Jedním z rozhodovacích kritérií pro nás byla přesnost skeneru při blokovém měření,“ říká Adam Dubowski. „Bylo pro nás klíčové, aby přesnost byla kolem 15 mikronů, a skener tento požadavek splňuje. Provedli jsme jednoduchý test na místě s různými skenery, který nám pomohl při rozhodování. Kromě toho nám tento test ukázal technickou odbornost jeho poskytovatelů – jejich znalost systému a ztotožnění se s produktem.“

„Také jsme obdrželi podrobné školení, které zodpovědělo všechny naše otázky. Díky otočnému stolu můžeme provádět automatizovaná měření, čímž šetříme čas a umožňuje nám to provádět automatické kontroly velmi složitých dílů,“ shrnuje Adam Dubowski.