QUINDOS – různé možnosti

QUINDOS – souřadnicový měřicí software

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.
Kromě možností pro speciální díly nabízí měřicí software QUINDOS také vylepšení používaná pro různé skupiny dílů (například pro paletové měření programování offline, optimální 2D shodu). Tyto podpůrné možnosti slouží ke zvýšení účinnosti softwaru QUINDOS a ke zvyšování jeho technologického náskoku před jinými měřicími softwary. QUINDOS je totiž více než měřicí software – QUINDOS je filozofie!

QUINDOS Curves

Tento software pracuje s 2D a 3D křivkami. Slouží ke korekcím poloměrů, porovnání aktuálních a jmenovitých hodnot a k operacím optimální 2D a 3D shody. Umožňuje generování jmenovitých křivek pro dané matematické vzorce. Zahrnuje rozhraní VDAFS pro datovou výměnu se systémy CAD.

 
QUINDOS 2D Gauging

Software k simulaci 2D měření schémat otvorů se až 2 referenčními rovinami vč. MMC a různých tolerancí.

 
QUINDOS Measurement of Part Pallets
Tento software slouží ke kontrole velkého počtu stejných či různých dílů umístěných v přípravku.
Slouží k výraznému zvýšení výkonu a využití 3D souřadnicového měřicího stroje.

 
QUINDOS Feature Based Inspection
Software k volnému výběru měření (prvků) v rámci měřicího programu v libovolném pořadí. Software QUINDOS automaticky generuje dráhu pohybu souřadnicového měřicího stroje (SMS) k dosažení vybraného prvku (prvků). Díky zkrácení doby měření a programování přináší zvýšení výkonu, zvláště u složitých dílů jako jsou hlavy válců atp.

 
QUINDOS Digital Input/Output Interface
Software umožňuje použít až 16 kanálů digitálního vstupu/výstupu k ovládání externích zařízení jako jsou přípravky, světelné signály a programovatelné ovládací prvky. Slouží k integraci 3D souřadnicového měřicího stroje do automatizovaného systému transportu dílů nebo do pružného výrobního systému FMS (Flexible Manufacturing System). Speciální hardware s naprogramováním není zahrnut.

 
QUINDOS Automatic Gauge Inspection
Software ke kontrole měřidel v souladu s normami VDI/VDE/DGQ 2618 ve vysoce přesných souřadnicových měřicích strojích. Uplatní se při měření válečkových kalibrů, třmenových kalibrů, kroužkových kalibrů s dobrou a zmetkovou stranou a porovnávacích kalibrů. Tento systém vyžaduje upínací systém kalibru společnosti Hexagon Metrology, jenž není zahrnut.

 
QUINDOS CMM Test with Ball Blade
Software k ověřování souřadnicových měřicích strojů (SMS) měřením kalibrované desky s koulemi dle normy VDI/VDE 2617, část 5. Vyžaduje standardní desku s koulemi certifikovanou ústavem PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt).

 
QUINDOS CMM Error Simulation (virtuální SMS)
Software k výpočtu chybového rozmezí 3D souřadnicového měřicího stroje pro každý prvek měřicího programu dílu. 
Měřicí program QUINDOS lze spustit v režimu offline. Pro každý měřený prvek se na základě chyby snímání „P“ souřadnicového měřicího stroje vypočítá chybová soustava. Nový výkonný nástroj pro souřadnicové měření.

 
QUINDOS Offline Programming
Software k offline programování dílů, statistická vyhodnocení, záznam grafů atd na samostatném počítači – pro zvýšený výkon souřadnicového měřicího stroje. Poznámka: Uživatel musí mít alespoň jednu online licenci k softwaru QUINDOS.

 
QUINDOS Statistics
Software s interaktivními grafickými statistikami umožňující výpočty veškerých základních statistických hodnot, například X-bar, R, S, min., max., cpk atd. Zobrazuje histogramy, síť pravděpodobnosti a výrobní tolerance. 
Umožňuje testy v rozložení a extrémně odchýlených hodnotách. Součástí softwaru jsou grafy kontroly kvality, test způsobilosti stroje, analýza trendu a export dat ve formátech qs-STAT a CIMMY / QSWE.

 
QUINDOS Statistical Feature Overview
Software ke zobrazení pruhových grafů jednotlivých prvků před uložením statistických dat.
Data lze poté uložit do související statistické databáze.
Výstup qs-stat je certifikován společností Q-DAS!

 
QUINDOS STATviewer
Grafická vyhodnocení výstupů qs-STAT z prostředí Q-DAS přímo lze vyvolat přímo z rozhraní softwaru QUINDOS. Certifikované rozhraní qs-STAT umožňuje zápis dat pro další statistická vyhodnocení do souboru.
Data získaná měřením lze převádět do databáze qs-STAT.

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.