QUINDOS Miscellaneous Options

QUINDOS - Coördinatenmetrologiesoftware

Klaar om te beginnen?

Praat met een expert en ontdek wat Hexagon voor uw organisatie kan betekenen.
Naast de optie voor speciale componenten biedt de meetsoftware QUINDOS ook uitbreidingen, die worden gebruikt voor verschillende soorten componenten, zoals palletmetingen, offline programmering en 2D best fit, om enkele voorbeelden te geven. Deze ondersteunende optie maken QUINDOS krachtiger en vergroten de technologische voorsprong op andere meetsoftwarepakket. QUINDOS is meer dan alleen meetsoftware – QUINDOS is een filosofie!

QUINDOS Krommen
Bewerkingen op 2D en 3D krommen. Straalcorrectie, ist/soll vergelijking, 2D en 3D best fit bewerkingen. Het genereren van nominale krommen voor gegeven wiskundige formules. Incl. VDAFS interface voor data uitwisseling met CAD systemen.
 

QUINDOS 2D Passingen
2D passingsimulatie van boorpatronen met tot 2 referenties, incl. MMC en verschillende toleranties.

 

QUINDOS Meten van Componentpallets

Inspecties van grote aantallen van dezelfde of verschillende componenten op een pallet.
Verbetert dramatisch de doorloopsnelheid en utilisatie van 3D coördinaten meetmachines.

 

QUINDOS Inspectie op basis van Elementen

Vrije selectie van metingen (elementen) binnen een meetprogramma, in elke willekeurige volgorde. QUINDOS genereert automatisch de bewegingen voor de coördinaten meetmachine (CMM) om de geselecteerde elementen te bereiken. Verbeterde doorloopsnelheid als gevolg van kortere meet- en programmeertijd, vooral voor complexe componenten zoals cilinderkoppen, etc.

 

QUINDOS Digitale Input/Output Interface

Gebruik tot 16 digitale I/O kanalen voor het besturen van externe apparatuur, zoals opspansystemen, lichtsignalen en programmeerbare besturingen. Vereist voor de integratie van een 3D coördinaten meetmachine in een geautomatiseerd component transportsysteem of in een Flexible Manufacturing System (FMS). Exclusief speciale hardware en programmering.

 

QUINDOS Automatische IJkmaatinspectie

Inspectie van ijkmaat volgens VDI/VDE/DGQ 2618 op ultra hoognauwkeurige coördinaten meetmachines. Geldig voor Plugmeters, Snapmeters, Go / No Go ringmeters en moedermeters. Deze optie vereist een opspansysteem van Hexagon Metrology voor ijkmaten (niet meegeleverd).

 

QUINDOS CMM Test met Kogelplaat

Verificatie van een coördinaten meetmachine (CMM) door meten van een gekalibreerde kogelplaat, volgens VDI/VDE 2617, deel 5. Vereist een standaard kogelplaat, gecertificeerd door PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt).

 

QUINDOS CMM Foutsimulatie (Virtuele CMM)
Berekening van het foutbereik van een 3D coördinaten meetmachine voor ieder element van een meetprogramma.
Een QUINDOS meetprogramma kan offline worden uitgevoerd. Op basis van de CMM tastfout "P" wordt voor elk gemeten element het foutenbudget berekend. Een nieuw, krachtig hulpmiddel in de coördinaten meettechniek.

 

QUINDOS Offline Programmering
Offline programmering van componenten, statistische evaluaties, schrijven van plots, etc. op een aparte PC voor verhoogde doorloopsnelheid op de coördinaten meetmachine. Opmerking: De gebruiker moet minimaal een Online licentie hebben voor QUINDOS.

 

QUINDOS Statistieken
Interactieve grafische statistieken, berekent alle basis statistische waarden, zoals X-bar, R, S, min, max, cpk, etc. Weergave van histogrammen, waarschijnlijkheidsnetwerken en productiespreiding.
Test op distributies en uitschieters. Inclusief kwaliteitscontrolegrafiek, machinecapaciteiten, trendanalyse en export van gegevens via qs-STAT en CIMMY / QSWE formaten.

 

QUINDOS Statistisch Elementoverzicht
Balkgrafieken van enkelvoudige element alvorens de statistische data op te slaan.
De gegevens kunnen worden opgeslagen in de betreffende statistische database.
De qs-stat uitvoer is gecertificeerd door Q-DAS!

 

QUINDOS STATviewer
De grafische evaluaties van qs-STAT van Q-DAS kunnen direct worden opgeroepen vanaf de QUINDOS interface. Een gecertificeerde qs-STAT interface maakt het mogelijk om de gegevens in een bestand op te slaan voor latere statistische evaluatie.
Overbrengen van meetgegevens naar de qs-STAT database.

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.