Dotykový snímač drsnosti PROFILER R

Dotykový snímač pro měření drsnosti pomocí SMS

Profiler_1-M

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.
Miniaturní snímač drsnosti PROFILER R, umožňující rychlou a snadnou kontrolu profilu povrchu pomocí běžného souřadnicového měřicího stroje (SMS), nabízí přesnější alternativu ručního měření drsnosti.

Snímač PROFILER R, který měří všechny běžné parametry drsnosti, lze automaticky nasadit na několik různých snímacích hlav a přidává do programu kontrolu profilu povrchu bez nutnosti opětovného upnutí obrobku.

PROFILER R je miniaturní snímač drsnosti, který poskytuje dotykovou metodu měření drsnosti povrchu pro SMS řady Leitz. Přidáním této měřicí schopnosti k obvyklým schopnostem měření a vyhodnocením stroje, doplňuje tato inspekce profilu standardní nastavení procesu kvality dílu o vyhodnocení všech relevantních parametrů, které může součástka mít.. Zkracuje se doba přemístění a výměny, čímž se výrazně zvyšuje efektivita procesu ověřování kvality.
 
Snímač PROFILER R má vlastní upínací systém a je určený k měření společně s řadou snímacích hlav. Jedinečná metoda integrace umožňuje automatickou výměnu nástrojů pomocí standardního měniče. Poskytuje velmi vysokou přesnost nastavení polohy a řízené snímání bez rizika chyb nebo odlišností mezi operátory při použití ručních zařízení..

Díky schopnosti otáčet se o 360° a natočit se na čepu o 180°, nabízí PROFILER R maximální flexibilitu a dostupnost. Po kontaktu obrobku s opěrným adapterm se měřicí dotek prodlouží a posouvá podél povrchu, aby shromáždil data měření, zatímco samotný snímač PROFILER R zůstává během celého měření v klidu.
 • Vlastnosti a výhody

  Automatická výměna snímačů
  Snímač PROFILER R, který doplňuje stávající skenovací sondy pro SMS, lze automaticky nasadit na snímací hlavu během spuštěného programu, čímž se zkrátí doba pro přemístění i nastavení a zvýší efektivita.

  Integrované osy otáčení a natáčení
  Díky dosahu měření až 15 mm a možnosti otáčet se o 360° a natočit se na čepu o 180°, usnadňuje snímač PROFILER R programování a maximalizuje dostupnost dílů, čímž snižuje pracovní vytížení operátora.

  Mimořádně přesné nastavení polohy
  Integrace snímače PROFILER R se snímací hlavou přináší mimořádnou přesnost nastavení polohy, minimalizuje možnost chyb ve srovnání s ručním měřením profilů a odstraňuje nutnost použití dalších nástrojů.

  Bezdrátový provoz
  Bezdrátový přenos dat snímače PROFILER R, napájený snímací hlavou, zvyšuje flexibilitu snímače jako měřicího nástroje.

  Jedna zpráva se všemi výsledky 
  Snímač PROFILER R je optimalizován pro použití s modulem QUINDOS. Výsledky lze přímo porovnat s měřeními pořízenými jinými snímači během stejného programu a vygenerovat tak jednu zprávu se všemi výsledky.

  Analýza podle průmyslových standardů
  Snímač PROFILER R podporuje všechny běžné parametry drsnosti podle norem DIN EN ISO 4287 a DIN EN ISO 13565 včetně aritmetické střední hodnoty drsnosti (Ra), průměrné výšky profilu drsnosti (Rz) a střední šířky prvků profilu (RSm), takže se bezproblémově integruje do procesu zajištění kvality.

 • Technické údaje
   Princip měření  Kontaktní měření profilu (systém referenční oblasti)
   Oblast měření  Max. 15 mm
   Poloměr doteku  2 μm (5 μm k dispozici na vyžádání)
   Úhel doteku  90°
   Filtr  Gauss*
   Integrovaná osa  Otáčení: 360°
   Natáčení na čepu: 180°
   Hmotnost  630 g
   Software  QUINDOS
   Standardy hodnocení  Podle normy ISO 4287 / 13565
   Parametry drsnosti
   (Poloměr doteku 2 μm)      
   Rz, Rt:  Až 10 µm
   Ra:   50 nm až 2 µm  
  * Další k dispozici na vyžádání
 • Ke stažení
 • Nakupujte příslušenství pro souřadnicové měřicí stroje online

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.