Velkokapacitní měření celého povrchu

HP-L-10,10_on_HH-AS8-OT2,5_Application

 

Typické vlastnosti dílů a prvků

 • Povrchy volných tvarů
 • Povrchy z více druhů materiálů
 • Úplná analýza odchylek tvaru povrchu s porovnáním skutečného stavu s nominálními hodnotami
 • Reverzní inženýrství

 

 

Příklady použití

 • Vlásenky
 • Lopatky turbíny
 • Implantáty
 • Rozměry, kryty
 • Plastové výlisky
 • Karoserie automobilu a podvozky
 • Lisované ohýbané díly
 • Lisované formy, odlitky