Akredite Laboratuvar

İzlenebilir Uluslararası Standart birimi karşısında ölçüm kesinliği ve tutarlılığını garanti etmek dünya pazarında güvenilir bilgi sunmanın kilit unsurudur.

Asia Pacific

China - Qingdao: ISO 17025: 2017
English | Chinese

India ISO 17025: 2017 
English | English

Singapore: ISO 17025: 2017 
English


Europe, Middle East & Africa

Czech Republic - Prague: ISO 17025: 2017
English | Czech

France  - Montoire: ISO 17025:2017
French | English

Germany - Braunschweig: ISO 17025:2018
English | German

Germany - Wetzlar: ISO 17025:2018
English | German

Hungary - Budapest: 17025:2018
Hungarian

Italy - Grugliasco: ISO 17025:2017
Italian

Poland - Kraków: 17025:2018
Polish | Polish

Romania - Bucharest: ISO 17025:2018
Romanian

Spain - Barcelona: ISO 17025:2017
English & Spanish | Spanish

Switzerland - Leica: ISO 17025: 2017
English | English

Switzerland - Renens: ISO 17025: 2017
English

Turkey - Ankara: ISO 17025:2017
Turkish | Turkish - Türkak Ankara

Turkey - Bursa: ISO 17025:2017
Turkish | Turkish - Türkak Bursa

UK - Telford: ISO 17025: 2017
English


Americas

USA - Oceanside: ISO 17025:2017
English

USA - North Kingstown: ISO 17025:2017
English

USA - Novi- Portable: ISO 17025:2017
English

Brazil - Sao Paulo: ISO 17025:2017
Portuguese | Portuguese