Under högt tryck: Stein-Moser justerar vattenjet-skärsystem med lasertracker

Stein-Moser - Österrike

Kontakta oss

Leica Absolute Tracker in situ at Stein Moser

Kvalitet betyder allt hos Stein-Moser som tillverkar vattenjet-skärmaskiner. Därför används en mycket effektiv Leica Absolute Tracker när maskinerna monteras och kontrolleras. 

Hantera tryck är en del av den normala arbetsdagen i Bischofshofen, Österrike. Stein-Moser GmbH, som började som stenhuggeri, är nu en ledande leverantör av vattenjet-skärmaskiner. De här maskinerna skär en mängd olika material så som metall, glas, keramik, sten eller komposit och matar upp till 6 liter vatten per minut genom skärhuvudet med ett tryck på upp till 4000 bar – trycket är ungefär 450 gånger högre än hos en professionell espressomaskin.

STM 2Stein-Moser GmbH sätter stort värde på hög kvalitet, användarvänlighet, effektivitet och valuta för pengarna hos sina produkter. För att garantera kvaliteten hos sina maskiner använder sig Stein-Moser av förstklassiga produkter från utvalda leverantörer. När en ny maskin tillverkas mäts och justeras skärhuvudet noggrant med hjälp av en Leica Absolute Tracker AT401 från Hexagon Metrology.

Noggrann mätning: en konkurrensfördel

“Den noggranna mätningen av skärhuvudet ger oss en konkurrensfördel,” säger vd Jürgen Moser. “Maskiner som redan från början är noggrant mätta innebär i slutänden att vår kunder tillverkar en komponent av bättre kvalitet. Att vara kända för kvalitet är väldigt viktigt för oss - framför allt nu när vattenjet-teknologin finner allt fler användningsområden och efterfrågan på våra maskiner är stor. Därför levererar vi mätrapporter med alla våra maskiner.”

Hos Stein-Moser ersätter Leica Absolute Tracker AT401 konventionell mätutrustning så som mätklockor. “Vi letade efter ett modernt system som skulle snabba upp vår mätprocess och ge mera noggranna mätningar. Samtidigt skulle det nya mätsystemet vara portabelt och det skulle vara enkelt för teknikerna att lära sig använda det,” säger Jürgen Moser. “Det tog inte lång tid för oss att välja AT401. Fyra tekniker utför mätningar här med trackern. De gör det dubbelt så snabbt som tidigare.”

Trackermätningar: sanningens ögonblick

När en skärmaskin monteras mäter lasertrackern olika positioner hos en speglad reflektor som sitter monterad på skärhuvudet. Lasertrackern följer den här reflektorn permanent och bestämmer dess 3D-koordinater. Hos Stein-Moser måste instrumentet utföra mätningar över ett avstånd på upp till 12 m – inget problem för Leica Absolute Tracker AT401 som har en normal räckvidd på 160m. AT401 är skyddad enligt IP54-standard mot damm och vatten vilket gör att den passar mycket bra för uppgiften hos Stein-Moser – att utföra mätningar i en produktionsmiljö. Det är också lätt att använda laserstrålen som förbinder trackern och reflektorn: AT401 har “PowerLock” teknologi som automatiskt leder laserstrålen till reflektorn – utan att användaren behöver ingripa.

STM 3Först mäter teknikerna hos Stein-Moser olika punkter på 50 cm avstånd längs skärmaskinens horisontella styrskena. Sedan kontrolleras vinkelinställningen. Om alla värden ligger inom de specificerade toleranserna utförs fler mätningar av olika punkter längs maskinens X- och Y-axlar. Hos skärhuvuden som rör sig över fem axlar mäter Stein-Moser även om axlarna förhåller sig korrekt i förhållande till varandra – en användning som skulle vara omöjlig utan ett 3D-mätinstrument. De här mätningarna garanterar att bara perfekt inställda maskiner lämnar Stein-Moser fabriken. “Trackern berättar sanningen” säger Andreas Obermoser, en av teknikerna som använder AT401 dagligen. “De här mätningarna är sista chansen för oss att upptäcka om något inte skulle stämma med styrskenan. Det förtydligar även tidigare steg i produktionen.”

AT401 följer med dig

Leica Absolute Tracker AT401 är portabel vilket innebär att våra servicetekniker även kan använda den på plats hos Stein-Moser kunder. “Om en slitdel måste bytas ut kan vi utföra en ny mätning direkt på plats, på produktionsgolvet hos kunden. Trackern följer med oss,” säger Jürgen Moser. “Noggrannheten hos AT401 är utan tvivel vår största fördel. Men även kvaliteten och resultatens tillförlitlighet hjälper oss mycket,” säger Moser. “Tillsammans med utbildningen och den goda servicen som Hexagon Metrology Österrike erbjuder är trackersystemet en perfekt lösning för oss.”