Precisionsmetrologi För Industriell Förfining

Poncin Metal Group - Frankrike

Poncin Metal Group är normbildande på franska marknaden för korrugerad plåt och rörbockningar och en expert på arbete med aluminium, galvaniserat och rostfritt stål och erbjuder en rad tjänster och lösningar, alltifrån prototyper till storskalig produktion.

Poncin Metal expanderar i B2C-sektorer med inomhusoch utomhusträdgårdsmöbler, men även i B2B-sektorn över olika tillverkningsindustrier. För att bättre uppfylla de stränga kraven från kunderna expanderar B2B-sektorn och metrologibehoven uttrycks tydligt av dess kunder. Poncin Metal hoppas kunna utvecklas inom tre områden för att svara mot de här nya behoven: mer omfattande kommunikation, utveckling av internalisering inom B2Bsektorn och att uppnå industriell expertis.

Industriell expertis för krävande kunder

Jean-Charles Valet, Managing Director för koncernen, förklarar följande: “Vi har historiskt varit en ledande leverantör av företag för blå chip, vilket inkluderar stora företag, såsom Renault, Volvo, Iveco, etc. Om man tittar på kunderna som vi har haft i mer än 15 år finns det en stark efterfrågan och krav på kvalitet, vilket verkligen är något som får oss att sticka ut från mängden hos våra slutkunder.”

Företaget använder mest paneler för administrationsstyrning, handel, produktion och kvalitet. Trots detta måste vi hela tiden hantera ändringar genom att implementera en effektiv organisation, som bygger på företagets huvudfokus: dess personal.

En linjal och ett skjutmått används för att utgöra den grundläggande "poolen" för mätutrustning. Enkelt, men precisionen och hastigheten tappades.

Utvecklade kontroller med mer precision

Julien Tribolet, företagets Quality Controller, är spänd inför förvärvet av ROMER Absolute Arm: “Jag utför nu mina dagliga kvalitetskontroller och inspektionsrapporter mycket snabbare på begäran av våra kunder. Tack vare mätarmen kan vi genomföra utvecklade kontroller med högre precision, eftersom vi har en hög efterfrågan på mycket hög exakthet i kontrollrapporterna från våra huvudkunder.”

Gruppen utför två olika kontroller. Den första består av snabb dimensionskontroll, exempelvis efter bockning. Tribolet förklarar: “När min kollega från bockningsavdelningen kommer till oss och ber oss kontrollera 3D-måtten gör mätarmen det möjligt för oss att utföra enkla kontroller extremt snabbt.” Vårt företag kan nu utföra en kontroll under produktionen.


Snabba mätningar och spårbarhet

Den andra kontrollen bygger på kundernas efterfrågan som följer exakta planer. Tribolet fortsätter: “Tack vare mätarmen kan vi skapa inspektionsrapporter, som vi sedan skickar till kunder. Detta ger oss hastigheten vid kontroller, men också nöjda kunder! De litar ännu mer på vårt arbete, liksom våra inspektionskunskaper. Den bärbara mätarmen är en viktig tillgång för vårt företag.”

“Metrologi måste vara effektiv och tillförlitlig, transparent och delningsbar. Nu för tiden dikteras allt genom normer och vi måste säkerställa efterlevnad. Vi måste kunna mäta, kontrollera och vara säkra på att vår produktion alltid fungerar på samma sätt, oavsett kvantitet. Vi måste även kunna växla mellan kunder och alltid kunna erbjuda dem samma
kvalitetsnivå”, tillägger Valet. “Med utrustning, såsom Hexagon Manufacturing Intelligence mätarm, kan vårt företag nu utföra en kontroll under produktionen, vilket gör det möjligt för oss att förbättra kvaliteten i varje steg av produktionsprocessen. För oss säkerställs en innovativ framtid."