Přesné Měření Pro Zajištění Mimořádné Kvality

Poncin Metal Group - Francie

Skupina Poncin Metal Group, která je na francouzském trhu měřítkem v oblasti zpracování plechů a ohýbání trubek a zároveň odborníkem na práce s hliníkem, pozinkovanou ocelí a nerezovou ocelí, poskytuje celou řadu služeb – od výroby prototypů až po velkosériovou výrobu.

Zkombinováním tří struktur v rámci skupiny expanduje skupina Poncin Metal v sektorech B2C se svým
interiérovým a venkovním zahradním nábytkem, ale také v sektoru B2B v různých výrobních odvětvích. Sektor B2B se rozšiřuje, aby lépe vyhověl přísným požadavkům klientů, kteří jasně specifikují potřeby v oblasti měření. Společnost Poncin Metal doufá, že se jí podaří rozvíjet ve třech oblastech odpovídajících na tyto nové potřeby: rozsáhlejší komunikace, rozvoj internalizace v sektoru B2B a dosažení mimořádné kvality.


Mimořádná kvalita pro náročné klienty

Jean-Charles Valet, generální ředitel skupiny, vysvětluje: „Historicky jsme předním dodavatelem velkých stabilních společností, mezi něž patří velké skupiny jako Renault, Volvo, Iveco atd. Když se podíváme na klienty, které jsme měli během více než 15 let, existuje zde velmi silná poptávka a požadavky zejména ohledně kvality, což je samozřejmě něco, čímž u našich koncových klientů vynikáme.“ Společnost využívá pro kontrolu řízení, obchodů, výroby a kvality ponejvíce informační panely s ukazateli výkonnosti. Navzdory všem svým indikátorům musí být schopny podpořit změny implementací efektivní organizace založené na základním fondu společnosti: jejích zaměstnancích. Základní skupinu měřicího vybavení tvořila měřidla a posuvná měřítka. Byla velmi jednoduchá, ale stala se poněkud nepřesnými a pomalými.


Dokonalejší, přesnější kontroly

Juliena Triboleta, Quality Controller společnosti, potěšilo pořízení měřicího ramena ROMER Absolute Arm: „Nyní mohu provádět denní kontroly kvality a vytvářet zprávy o kontrole podle požadavků našich klientů mnohem rychleji. Díky měřicímu ramenu jsme schopni provádět dokonalejší, přesnější kontroly, protože naši hlavní klienti důrazně vyžadují mimořádně přesné zprávy o kontrolách.“ Skupina provádí dvě různé kontroly. První je rychlá kontrola rozměrů následující například po procesu ohýbání. Tribolet vysvětluje: „Když za námi přijde kolega z oddělení ohýbání a požádá nás o kontrolu 3D rozměrů, měřicí rameno nám umožní provést jednoduché kontroly mimořádně rychle.“ Naše společnost nyní může provádět kontroly během výroby.


Rychlé měření a sledovatelnost

Druhá kontrola se skládá z požadavků klientů na podrobnější kontroly, které následují po přesném plánování. Tribolet pokračuje: „Díky měřicímu ramenu můžeme vytvářet zprávy o kontrolách, které potom zasíláme klientům. Tím nejen zrychlíme kontrolu, ale také uspokojíme zákazníky! Důvěřují pak naší práci ještě více a stejně tak našim schopnostem v oblasti kontroly. Takže přenosné měřicí rameno představuje pro naši společnost skutečně důležitý přínos.“ 

„Měření musí být účinné a spolehlivé, transparentní a umožňující sdílení. V současnosti je vše přísně diktováno normami a my musíme zajistit shodu. Musíme být schopni naši produkci měřit, kontrolovat a zajistit, že bude stále stejná bez ohledu na kvantitu. Musíme být rovněž schopni přepínat mezi klienty a přesto jim vždy poskytnout stejnou úroveň kvality,“ dodává Valet. „S vybavením, jako je měřicí rameno od Hexagon Manufacturing Intelligence, je nyní naše společnost schopna provádět kontrolu během výroby, což nám dovolí zlepšovat kvalitu v každém stádiu výrobního procesu. Z našeho hlediska nám zajišťuje inovativní budoucnost.“