Tarkka Metrologia Teollisen Huippuosaamisen Tukena

Poncin Metal Group - Ranska

Poncin Metal Group on johtava toimija levymetalliteollisuuden ja putkentaivutuksen alalla Ranskan markkinoilla, ja se on vakiinnuttanut asemansa alumiinin, sinkityn teräksen ja ruostumattoman teräksen työstön asiantuntijana. Yritys tarjoaa kattavasti palveluja ja ratkaisuja mallinnuksesta laajamittaiseen tuotantoon.

Kolme rakennetta yrityksessä keskeisesti yhdistävä Poncin Metal laajentaa B2C-aloilla sisä- ja ulkokäyttöön suunnitelluilla puutarhakalusteillaan, mutta myös B2Balalla monilla eri tuotantoaloilla. B2B-alaa laajennetaan, jotta yritys voisi paremmin vastata asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin. Asiakkaat määrittävät metrologiset tarpeet. Poncin Metal haluaa vastata näihin uusiin tarpeisiin kehittymällä kolmella eri alueella; tavoitteena on entistä laajempi kommunikointi, internalisoinnin kehittäminen B2Balalla ja teolliseen huippuosaamiseen yltäminen.

CaseStudy_Poncin-Metal_inside text

Tarkkojen asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa teollista huippuosaamista

Yrityksen toimitusjohtaja Jean-Charles Valet selittää: ”Olemme perinteisesti toimineet johtavana toimittajana suurille blue chip -yrityksille, kuten Renaultille, Volvolle ja Ivecolle. Yli 15 vuoden aikana palvelemiemme asiakkaiden keskuudessa on havaittavissa hyvin vahva tarve ja vaatimus erityisesti laadulle, mikä on ehdottomasti seikka, jolla erotumme eduksemme loppuasiakkaittemme silmissä.”

Yritys käyttää erilaisia alustoja johdon ohjausta, kauppaa, tuotantoa ja laatua varten. Kaikista indikaattoreistaan huolimatta sen on kyettävä tukemaan muutoksia tehokkaalla organisoinnilla, joka perustuu yrityksen tärkeimpään voimavaraan: henkilökuntaan. Mittausvälineet koostuivat alkeellisista työkaluista. Ne olivat helppokäyttöisiä, mutta liian epätarkkoja ja hitaita.

Kehittyneemmät ja tarkemmat tarkastukset

Yrityksen laadunvalvoja Julien Tribolet iloitsee ROMER Absolute Arm -nivelvarsimittalaitteen hankinnasta: ”Asiakkaiden vaatimuksesta päivittäiset laadunvarmistukset ja tarkastusraportit on tehtävä paljon nopeammin. Tärkeimmät asiakkaamme edellyttävät äärimmäisen tarkkoja tarkastusraportteja. Nivelvarsimittalaitteen ansiosta pystymme tekemään kehittyneempiä ja tarkempia tarkastuksia.”

Yritys tekee kahdenlaisia tarkastuksia. Ensimmäinen koostuu nopeasta mittatarkastuksesta esimerkiksi taivutuksen jälkeen. Tribolet selittää: ”Kun kollegani taivutusosastolta haluaa tarkistuttaa 3D-mitat, nivelvarsimittalaitteen avulla suoriudumme yksinkertaisista tarkastuksista äärimmäisen nopeasti.” Yrityksemme pystyy nyt tekemään tarkastukset tuotannon aikana.
 

Nopeat mittaukset ja jäljitettävyys

Toinen tarkastus koostuu asiakkaan vaatimuksesta tarkkoja suunnitelmia noudattavista yksityiskohtaisemmista tarkastuksista. Tribolet jatkaa: ”Nivelvarsimittalaitteen ansiosta voimme luoda tarkastusraportteja, jotka sitten lähetämme asiakkaille. Tämä nopeuttaa tarkastuksia, mutta takaa myös tyytyväiset asiakkaat! He luottavat osaamiseemme ja tarkastuskapasiteettiimme entistä enemmän. Siirrettävä nivelvarsimittalaite on siis selkeästi tärkeä etu yrityksellemme.”

”Metrologian on oltava tehokasta ja luotettavaa, läpinäkyvää ja jaettavissa olevaa. Nykyään standardit sanelevat kaiken ja meidän on varmistettava yhdenmukaisuus. Meidän on kyettävä mittaamaan, valvomaan ja varmistamaan, että tuotantomme on aina tasalaatuista, määrästä riippumatta. Meidän on myös pystyttävä tasapainottelemaan eri asiakkaiden välillä ja tarjoamaan heille aina sama laatutaso”, Valet lisää. ”Hexagon Manufacturing Intelligencen nivelvarsimittalaitteen kaltaisilla välineillä yrityksemme pystyy nyt tekemään tarkastukset tuotannon aikana, minkä ansiosta voimme parantaa laatua tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa. Meille se tarkoittaa innovatiivista tulevaisuutta.”