Pekar och formar. Leica Absolute Tracker AT401 används i formproduktion

Corima - Frankrike

Kontakta oss

Corima Technologies drar fördel av betydande kunskap om gjututrustning och produktionen av relaterade, komplexa komponenter. Företaget är specialiserade på elektroformning, att ge elektrolytisk nickel- eller kopparutfällning en form. Den här elektrolytiska utfällningen består därför av att forma en väldigt tjock metallutfällning på en modell med målsättningen att få en form eller en teknisk komponent. 

Under mer än 30 år har ledningen hos Corima Technologies arbetat att möta kundernas krav och skaffa lämpliga hjälpmedel för att implementera ett effektivt kvalitetssystem. Den fortlöpande förbättringen hos produkter och service, inklusive deras kvalitet på varje nivå i konstruktionen, ingår i de undersöknings- och innovationsvärden som företaget implementerat. 

Det var den här ståndpunkten som gjorde att Corima Technologies byggde ut och moderniserade sin produktion under 2009 för att stärka sin position som global specialist inom elektroformning och arbeta med sina kunder på projekt med stora dimensioner. Parallellt med detta riktar företaget, som ligger i Loriol-sur-Drôme, in sig på nya marknader genom att utveckla produktionen av standarddelar för flyg- och medicinindustrin samt för allmänna industrier.

Under kvalitetskontroll-processen använder Corima Technologies lokaler med luftkonditionering som framför allt är utrustade med manuella koordinatmätmaskiner (CMM) med stora mått (3 000 × 1 500 × 1 500). Men CMM räckte inte till längre för produktion av formar på upp till 7 meter. Företaget letade då efter en ny lösning och den var tvungen att vara portabel för att kunna förflyttas till komponenterna och inte tvärtom eftersom stora påfrestningar är förbundna med hanteringen av stora delar.

Man såg lösningen framför sig i form av en mätarm. Men driftsbegränsningar för en sådan stor volym tillsammans med den betydande precision som krävs gjorde att den lokala representanten för den portabla ROMER-mätarmen rekommenderade att en lasertracker skulle användas istället. Förvärvet av en lasertracker var därför den bästa möjliga lösningen och erbjöd mobilitet, precision och flexibilitet. 

“Vi funderade under ungefär två år innan vi gick vidare med äventyret med en lasertracker. Marknadsanalyser, analysering av förslag och servicemöjligheter tar tid,” förklarade den produktionsansvarige och med-grundaren Christian Pascaud. Han fortsatte med att säga: “Hexagon Metrology-gruppen föreslog helt klart den bästa prestandan och mest anpassade produkterna samtidigt som de erbjöd en mycket professionell konsultering, tillsammans med en lokal, regional, nationell och internationell support. Vi är mycket imponerade av Leica T-Probe-lösningen men den passade inte inom vår budget”.

Lanseringen av Leica Absolute Tracker AT401 uppfyllde förväntningarna hos Corima Technologies. “Vi imponerades direkt av dess prestanda och mobilitet. Vi har fullt förtroende för vår nya partner. Vårt team har tagit emot det nya verktyget med verklig entusiasm från början och utbildningen i att använda det, som Hexagon Metrology höll, har stärkt vårt beslut,” påpekar herr Pascaud. Den mycket enkla iordningställningen och de extremt snabba mätningarna som Leica AT401 erbjuder betalar sig snabbt: en verklig tidsbesparing på 50 % på mätningar! “Lasertrackern gör inte bara att vi sparar tid. Den har även öppnat nya möjligheter för tjänster som Corima Technologies numera kan föreslå. Vi garanterar alltid implementering av verktyg för våra kunder. Leica AT401 garanterar därför att den här uppgiften utförs på ett snabbt, flexibelt och mycket professionellt sätt, vilket också ger kapacitet för uppföljning över tid. När vi känner till livscyklerna för en produkt inom flyginsdustrin (20 år!) är det bättre att använda utrustning i framkant av utvecklingen,” förklarar herr Pascaud.

Idag används Leica Geosystems lasertracker för många olika mätningar hos Corima Technologies: kontroll av verktyg och formar, realtidsinställning, övervakning av tillverkningen av referensverktyg vid sidan av att övervaka tillverkningen av mellanliggande element före galvaniseringsbad eller för installation med kunden. “Vi mäter överallt. Vi klarar oss inte utan det!”, avslutar herr Pascaud.