Metrologiska Tillgångar För Exakt Maskinbearbetning

MPEB - France

MPEB case study

MPEB utgör en del av LLEDO Industries Group och har specialiserat sig på högnoggrann maskinbearbetning av mekaniska delar och utrustning sedan 1989, speciellt inom flygindustrin, kärnindustrin, läkemedelsbranschen och den mikroelektroniska industrin.

Ända sedan gruppen grundades har man medvetet strävat efter att utveckla industriproduktionen inom mekanik- och maskinbearbetningssektorn. Med början hos traditionella maskiner har företaget nu blivit ett riktmärke för verktygshantering i Provence-Alpes-Côte d’Azur.

LLEDO Industries Group har förstärkt sin expertis genom att progressivt integrera nya tekniska kunskaper som kundefterfrågan har fodrat. Det växande behovet av kontrollrapporter, speciellt avseende former med progressiv radie, har påkallat behovet av mätinstrument av högre kvalitet och precision.

Daniel Campanella, Managing Director vid MPEB-fabriken, förklarar: “Vi började med att skapa gjutformar och gick sedan vidare till flygtekniska kvalificeringar, kritiska delar och prototyper. Med tredimensionella mätmaskiner har vi kunnat göra exakta mätningar, men maskinerna kunde inte flyttas.

“Det perfekta sättet att undvika fel är att ha en portabel användarvänlig metod med hög precision”, tillägger Carole Parmentier, kvalitetschef på MPEB. Detta är anledningen till att företaget, som redan hade en Hexagon Manufacturing Intelligence TESA Micro-Hite, införskaffade en ROMER Multi Gage följt av en ROMER Absolute Arm Compact.


“ROMER Absolute Arm är fantastisk, eftersom den kombinerar de tre kriterierna ovan (mobilitet, precision och användarvänlighet) och den fungerar tillsammans med andra mätmaskiner”, tillägger Parmentier.

“Om vi skulle behöva köpa ett till mätinstrument, skulle det vara en ROMER Absolute Arm, eftersom operatörerna redan känner till tekniken och detta leder till ökad användarvänlighet

och flexibilitet mellan operatörerna. De kan sedan arbeta på alla maskiner, vilket innebär ökad produktivitet för oss. I slutändan handlar det om att teknik driver produktivitet. Med Hexagons mätarm är det enkelt att samla in information i realtid, scanna den och digitalisera en del. Det här är ett riktigt allt-i-ett-verktyg”, sammanfattar Campanella.

Enkel att använda och helt portabel - armen levererar extremt snabba resultat.