Mätning i konstgjort lufttryck

Använda lasertrackers i konstgjort lufttryck

Kontakta oss

Ljusets hastighet är omkring 300 000 km/s i vakuum. Vi lever som tur är inte i ett vakuum, men temperaturen och lufttrycket har en direkt inverkan på luftens densitet och därmed även på ljusets hastighet. Det är viktigt att ta hänsyn till förändringar i ljusets hastighet eller ”brytningsindex” vid precisionsmätningar med ett lasertrackersystem.

Leica-AT901 Lasertrackersystem är utrustade med en metod for mätning av den omgivande luftens temperatur och tryck. Långsamma ändringar i temperaturen och trycket mäts och kompenseras vanligtvis automatiskt. Plötsliga ändringar i temperaturen observeras oftast av en operatör innan de känns, medan plötsliga ändringar i den omgivningsluftens tryck ofta sker obemärkt för operatören. De kan ändå ha en lika dramatisk effekt på mätnoggrannheten som plötsliga temperaturförändringar.

I en öppen byggnad ändras inte lufttrycket snabbare än väderförhållandena utanför. Men i en sluten byggnad finns det ibland områden med ”konstgjorda” lufttryck. Rengöringsrum har ofta ett övertryck så att luften flödar ut istället för in om en dörr öppnas, vilket förebygger att damm och andra föroreningar kommer in i området. Kompoundverkstäder och färghandlare har ofta ett undertryck så att ångor och gaser stannar inuti rummet.

I alla utrymmen som är väl förslutna kan ett konstgjort lufttryck skapas. Om luftkonditioneringens returluft och fläkt är ur balans kan ett konstgjort lufttryck skapas. När en dörr öppnas och du hör ett litet pysande ljud kan det bero på det konstgjorda lufttrycket. Många mätlabb kan ha konstgjort övertryck under sommarmånaderna, eftersom labb ofta byggs i mitten av fabriken och luftkonditioneringen måste arbeta hårt för att kyla ned rummet.

Problemet är inte lufttrycket utan den omedelbara förändringen i lufttrycket när en dörr öppnas. Tryckförändringen och ändringen i brytningsindex är omedelbar. Om mätningar samtidigt utförs med en tracker, påverkas mätningens resultat omgående.

Det finns ingen perfekt lösning på detta problem. En skicklig operatör måste vara medveten om det potentiella problemet och vidta åtgärder för att förhindra att mätningarna innehåller fel som orsakas av plötsliga förändringar i lufttrycket. Det är god praxis att mäta en punkt igen om trycket plötsligt förändras.

Lasertrackers från Hexagon säljs under varumärket Leica Geosystems.