Pomiary w "sztucznym", panującym w pomieszczeniu ciśnieniu atmosferycznym

Zastosowanie Trackerów Laserowych w "sztucznym", panującym w pomieszczeniu ciśnieniu atmosferycznym

Prędkość światła w próżni wynosi  około 300 000 km/s . Na szczęście nie żyjemy w próżni. Jednak temperatura i ciśnienie powietrza (ciśnienie atmosferyczne) mają bezpośredni wpływ na gęstość powietrza, a tym samym na prędkość światła. Zmiana prędkości światła lub "indeks refrakcji" to wartości, które należy wziąć pod uwagę w precyzyjnych pomiarach przeprowadzanych za pomocą trackera laserowego.
Leica-AT901
Trackery laserowe wyposażone są w  narzędzia umożliwiające pomiar temperatury otoczenia i ciśnienia powietrza. Powolne zmiany temperatury i ciśnienia zazwyczaj mierzone i kompensowane są automatycznie. Gwałtowne zmiany temperatury często zauważane są przez operatora maszyny, ponieważ są odczuwalne. Jednak gwałtowne zmiany ciśnienia atmosferycznego otoczenia często nie są dostrzegane przez operatora, mimo że mają one ogromny wpływ na dokładność pomiarową, podobnie jak nagłe zmiany temperatury. 

W otwartym budynku ciśnienie powietrza zmienia się nie częściej niż pogoda. Jednak w budynku zamkniętym w niektórych pomieszczeniach generowane jest "sztuczne" ciśnienie atmosferyczne. W pomieszczenia czystych zazwyczaj utrzymywane jest "nadciśnienie" - po otwarciu drzwi, powietrze raczej wypływa niż wpływa do pomieszczenia, chroniąc przed pyłem i zanieczyszczeniami z zewnątrz. W warsztatach i lakierniach generowane jest "podciśnienie" - po otwarciu drzwi, opary i dymy nie uchodzą, ale pozostają w pomieszczeniu.

W każdym dobrze uszczelnionym pomieszczeniu potencjalnie utrzymywane jest "sztuczne" ciśnienie atmosferyczne. Jeśli instalacja wentylacyjna nie jest zrównoważona - to znaczy, gdy nie ma równowagi między powietrzem wydmuchiwanym a wdmuchiwanym, możliwe jest powstanie "sztucznego" ciśnienia atmosferycznego. Po otwarciu drzwi, gdy słyszysz niewielki "syk", wówczas prawdopodobnie masz do czynienia ze "sztucznym" ciśnieniem. Wiele laboratoriów metrologicznych w miesiącach letnich utrzymuje "sztuczne" nadciśnienie, ponieważ często zbudowane są one wśród zieleni, a ich klimatyzacja pracuje "pełną parą", by ochłodzić pomieszczenie.

Problemem nie jest "sztuczne" ciśnienie, a raczej nagła zmiana ciśnienia powietrza po otwarciu drzwi. Zmiana ciśnienia i zmiana "indeksu refrakcji" jest natychmiastowa. Jeśli w tym momencie przeprowadzane są pomiary za pomocą trackera lasowego, takie zmiany będą miały na nie duży wpływ.

Nie znaleziono jeszcze idealnego sposobu na rozwiązanie tego problemu. Doświadczony operator musi być świadom takiego zagrożenia, aby ochronić swoje pomiary przed błędami spowodowanymi nagłymi zmianami ciśnienia atmosferycznego.  W przypadku gwałtownej zmiany ciśnienia, zalecany jest ponowny pomiar punktu.

Seria trackerów laserowych Hexagon sprzedawana jest pod marką Leica Geosystems.