Insourcing av kvalitetskontrollerna

Att hantera de kontinuerliga kvalitetskontrollerba är en utmaning för alla tillverkare.

Kontakta oss

Det är kostsamt att skaffa den senaste tekniken och verktygen och det tar tid och är krävande att vidareutbilda personalen. Kan du ha den bästa tekniken och den mest välutbildade personalen utan en enorm inlärningskurva? Svaret är ja. Svaret är ett nytt koncept som kallas "Metrology Insourcing". Istället för att outsourca och flytta funktionen till en annan plats innebär insourcing att tredjepartsexperter inom mätteknik kommer till din anläggning på en tillfällig eller permanent bas för att hjälpa till med allt från att lansera en ny produkt till att ta över den dagliga ledningen av kvalitetsavdelningen. De mest sofistikerade leverantörerna av insourcing kan erbjuda ett heltäckande paket inklusive olika slags kvalificerade tjänster, plus maskinvara och programvara från en enda avtalspartner.

När du insourcar till en tredje part får du ta del av teknisk expertis som ditt interna team kanske inte har hunnit bygga upp under den dagliga driften. Externa experter kan hjälpa till att identifiera nya effektivitetsåtgärder genom omskolning, ny teknik och nya metoder. Ett insourcingföretag kan till och med ta över din personal som sin egen och bygga upp ett nytt team med interna och externa kunskaper enligt dina önskemål.

Insourcing kan få de där projekten som du har skjutit upp under lång tid att äntligen bli av. Det kan till exempel handla om att utnyttja mätproberna på dina maskinverktyg bättre, både för att beräkna verktygens förskjutning, verktygsslitage och kontroll av den första detaljen. Visste du till exempel att dina befintliga CAD-ritningar kan inbäddad information som möjliggör snabb konstruktion av detaljprogram? Insourcing med experter kan göra allt detta och mer möjligt genom att ta in projektresurser endast för design, implementering och utbildning. Du sparar värdefulla personalresurser och din effektiva personalstyrka kan ökas och anlitas enligt önskemål.

Insourcing av kvalitetskontroller till en tredjepartsexpert som Hexagon ger tillverkarna möjligheten att koncentrera sig på sin kärnverksamhet och samtidigt förbättra kvaliteten och tekniken.