Insourcing kontroly kvality

Výrobci usilují o neustále zlepšování kontroly kvality.

Udržet krok s novými technologiemi a nástroji je nákladné, časově náročné a představuje významné nároky na školení. Můžete tedy používat ty nejlepší technologie a mít k dispozici dobře proškolený personál bez náročného doškolování zaměstnanců? Naštěstí ano. Odpovědí je nová koncepce zvaná „Metrology Insourcing“. Na rozdíl od outsourcingu – přesunutí funkce na externí dodavatele – insourcing přivede odborníky na metrologii třetí strany do Vaší firmy dočasně či natrvalo, aby vám pomohli se vším, od uvedení nového produktu po každodenní řízení oddělení kontroly kvality. Ti nejsofistikovanější poskytovatelé insourcingu budou schopni poskytnout kompletní balíček, včetně různých úrovní kvalifikované práce, hardwaru i softwaru.

Pokud využijete insourcing třetí strany, získáte výhodu odborných schopností, které váš interní tým jednoduše nemohl získat kvůli vytížení každodenními požadavky. Externí odborníci vám pomohou identifikovat možnosti zvýšení efektivity bez opětovného školení, nových technologií a nových metod. Poskytovatel insourcingu dokonce může vzít vaše zaměstnance a své vlastní a postavit nový tým s interními i externími dovednostmi podle vašich potřeb.

Insourcing může pomoci konečně dokončit projekty, které jste neustále odkládali. Například lépe využít měřicí sondy na obráběcích strojích – k výpočtu posunutí nástroje, opotřebení nástroje a první kontrole výrobku. Napadlo vás, že do vašich stávajících CAD výkresů lze vložit informace, které umožní rychlé vytváření kontrolních programů pro díly? Insourcing s odborníky toto umožní pouze tím, že přivede do projektu zdroje pro fáze návrhu, implementace a školení. Ušetříte cenné lidské síly a vaše efektivní lidské zdroje mohou narůstat nebo být nasmlouvány podle požadavků.

Insourcing kontroly kvality s pomocí nezávislé odborné firmy jako je Hexagon Metrology umožní výrobcům soustředit se na jejich klíčový byznys a současně zvýšit jejich možnosti z hlediska kontroly kvality a použití technologií.