Dimensionale inspectie van membraanelektrode-eenheden (MEA's) voor brandstofcellen

Contactloze optische metingen van membraanelektrode-eenheden (MEA's) voor de productie van brandstofcellen voor elektrische voertuigen.

Contact opnemen

Een brandstofcelmembraan op elektrode-eenheden
Brandstofcellen met polymeerelektrolietmembranen zijn momenteel een aandachtsgebied bij brandstofceltoepassingen in voertuigen. Het cruciale component van dit soort brandstofcellen is de membraanelektrode-eenheid (MEA) die bijdraagt aan de elektrochemische reactie die nodig is om elektronen af te scheiden. De MEA bestaat uit lagen en bevat een aantal verschillende materiaalsoorten in het membraan zelf, de katalyselagen en de gasdiffusielagen. 

Een individuele MEA ziet eruit als een dunne aan beide zijden gecoate folie, waarbinnen de anode- en kathodemembranen samen worden gedrukt met een interne afdichting. Er zijn verschillende formaten folies, afhankelijk van het specifieke gebruik, waarvan sommige zo groot als 1000 mm kunnen zijn. Deze kwetsbare en gevoelige films moeten worden geverifieerd in een snelle, procesgeoriënteerde meetprocedure.  

De membraanelektroden zijn meestal op verschillende plekken gecoat en beide zijden moeten worden geïnspecteerd zonder het oppervlak van de folie te beschadigen. Een multisensor coördinatenmeetmachine (CMM) met een meetvolume dat geschikt is voor grote 2D-onderdelen en speciale optische meetsoftware biedt de ideale oplossing. Voor fabrikanten die MEA's in bulk produceren, kan een dergelijke CMM eenvoudig worden geïntegreerd in het meetproces, bijvoorbeeld met een barcodelezer om het programma te starten, zodat het proces eenvoudig en veilig is, zelfs voor onervaren medewerkers. Ook procesvalidatie door middel van statistische procesbewakingssoftware kan bijdragen aan de efficiënte productie van membraanelektrode-eenheden voor brandstofcellen voor elektrische voertuigen. 

Onze oplossingen

Verken Hexagon-oplossingen voor de inspectie van membraanelektrode-eenheden voor brandstofcellen. 

Multisensor-CMM's

Het OPTIV M CMM-aanbod maakt het snelle, contactloze meten mogelijk, dat vereist is om membraanelektrode-eenheden voor brandstofcellen voor elektrische voertuigen te inspecteren. 

Optische meetsoftware

PC-DMIS biedt speciale optische meetmogelijkheden die het programmeren van onderdelen voor componenten zoals membraanelektrode-eenheden vereenvoudigt.

Statistische analysetools

Statistische procesbewakingssoftware kan ondersteuning bieden voor kwaliteitsborging, capabiliteitsevaluaties en procesbewaking op basis van parameters.