Nyheter i SpatialAnalyzer

Utforska de senaste funktionerna i din version av SpatialAnalyzer.

Kontakta oss

 • SpatialAnalyzer 2023.2

  Cloud Based Feature Extraction

  GR-Slots now offer a full range of extraction methods, much like those added for circles in the prior release. These include both 2D and 3D extractions, angled, plunged and surface hole cloud extraction options.

  Cloud Based Feature Extraction

  The data association process is also simpler in this version, as the separate Proximity Cloud selection has been eliminated. A cloud can now be directly associated with a GR-Feature and used as needed. A radio button provides optional direct fitting or enables a cloud to be used as the input for a dynamic filter process. This dialog has also been clarified for easier operations.

  Geometry Relationship Filter

  An option to "Use Filter Settings" has been added to the Filter Data to Nominal 3D Geometry utility. This option allows you to use the individual settings saved within existing GR-Features for the filter. Once complete, GR-Features now keep track of the input cloud for further processing as needed.

  Use Filter Settings

  Cloud extraction in this version also offer significant improvements in filtering speeds as a result of improved data segmentation and threading.

  Relationship Fitting

  A major challenge in any optimization process is balancing speed and ensuring the optimum solution is found. SA’s current relationship fit process is the perfect balance in most situations. However, it can stop prematurely in complicated fits. We added a Direct Search method as a fall back several years ago that ensures the best solution is found, but it can be slow.

  To add greater flexibility, this version adds two intermediate options; to split the difference between speed and performance.

  A version of the Levenberg-Marquardt solver has been implemented to support optimizations via relationship minimization. This solver casts a somewhat wider net when solving for solution parameters. More information can be found here:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Levenberg-Marquardt_algorithm.

  In addition, an option is added to follow the Gauss-Newton solver (our standard approach) with a subsequent gradient search backup.

  The Move Object by Minimization Relationship and Move Collections by Minimization Relationships functions now offer these additional options.

  Relationship Fitting

  Additionally, when using points-to-objects, projected points will be compared component-wise rather than as a simple signed magnitude to increase reliability in complicated fits.

  Callout Selection

  A new “Select All Callouts” option has been added to the Callout right-click menu. This option enables a user to quickly select all callouts in view for editing purposes.

  Callout Selection

  Additionally, a new menu option “Select Same Type Callouts” is added to the right-click menu of callouts in the graphical view. This option enables selection of callouts of the same type, such as vector callouts, for common formatting.

  Select Same Type Callouts

  2023.2 Instrument Updates

  Added support for the new Hexagon Absolute Scanner AS1-XL. This scanner is supported with both Hexagon’s Absolute arms and AT960 trackers.

  Hexagon Absolute Scanner AS1-XL

  AT960 Laser Tracker support has been expanded to include LMF version 1.10. This includes support for precise Timestamps (PTP) in SA. The high precision timestamp can easily be recorded within SA through the use of Point Sets in a scan operation.

  Hexagon Absolute Arms also support connections to RDS v.6.4. This includes full support for connecting to multiple arms within a single session through RDS. RDS still allows only one arm at a time to be run, but switching between them can be faster through the use of a logon dialog: Configure Instrument.

  Hexagon Absolute Arms

  API Laser Trackers have been improved to include support for the V-probe “Smart Probe Button.” Button events are now provided from the vProbe2 and iScan3D and SA responds accordingly. These events include: 1) Single button press, 2) Double click, and 3) Button hold and each of these events can be customized as needed.

  API Laser Trackers

  Leica Total Stations and Multi-Stations (MS60) has been expanded to include:

  • A Query option is added to the Instrument Toolbar. This provides a means to record a full discrete measurement when a position update is desired.
  • The level compensator button now displays an out of range icon. It also has been converted to a status display only to avoid accidental use. Compensator control is accessed through the settings.
   Instrument Toolbar
  • Several changes improve synchronization when changes were made onboard the instrument including level status, weather settings, and target definitions. This includes the ability to define targets onboard the instrument for use in SA. The Leica Captivate target icons are added to help clarify which definition was used to define a particular target.
   Leica Captivate target

  AICON DPA has been updated to use Aicon SDK 20.00.09

  Leica Pxx Scan Stations are updated to streamline operations. Additional, target scan options are now available. See readme for details. The MP command “Scan within perimeter” has been updated.

  SpatialAnalyzer 2023.2 Videos Links

  The following SpatialAnalyzer Video links are now available on YouTube:

 • SpatialAnalyzer 2023.1

  Den senaste versionen av SpatialAnalyzer finns nu tillgänglig. Den erbjuder nya och förbättrade funktioner för plåtskanningstillämpningar samt introducerar förbättrad visning av rutnät i realtid och metoder för cirkelextraktion. Den erbjuder även förbättrade displaykontroller och många instrumentuppdateringar. Här är några av höjdpunkterna:

  • Nya och förbättrade verktyg för extrahering av cirklar från punktmoln, inklusive ett integrerat projektionsplan och kontroll av extraktionsmetoder
  • Flera nya förbättringar för plåt, inklusive förbättrade CAD-extraktionsverktyg, reglage för objektvisning och förbättrad rapportering
  • Möjlighet att registrera flera bilduppsättningar för spårning i full hastighet av flera 6D-enheter samtidigt
  • Förbättrad styrning och visning av mätningsprofil för laser tracker
  • Plus mycket mer

  Molnbaserad inspektion

  Molnbaserad inspektion

  Närhetsfiltrering för cirklar har utökats för att erbjuda avancerade cirkelextraktionsmetoder. Extrahering av både ett lokalt projiceringsplan och objektdata utförs nu inom ett enda cirkelelement. Dynamiskt justerbara extraktionslägen tillgängliga inom en cirkel inkluderar:

  • 3D-hål. Innehåller ett lokalt plan som passar för projektion samt extraherar data i hålet för att förfina cirkeldiametern
  • 2D-hål. Extraherar ett lokalt projiceringsplan och identifierar hålets gränspunkter för att definiera en cirkel. Denna inställning kan användas för plåtextraktioner
  • 3D-/2D-hål i en cylinder. Tillhandahåller ett sätt att extrahera ett hål som borrats i en cylinder där ett projektionsplan inte är lämpligt

  Egenskapsinspektion

  Plåtextraktioner

  2D-element som cirklar kan nu extraheras genom att man klickar på den översta plana ytan på en CAD-modell. Detta underlättar extrahering av element avsevärt vid arbete med plåtdelar.

  Plåtextraktioner

  Förbättringar i objektvisningen

  Den linjebredd som används för att rita objekt kan nu modifieras för att tydligare markera ett enskilt objekt (eller en uppsättning objekt) i grafiken. Dessa ändringar inkluderar både en global inställning och möjligheten att använda Shift+ mushjul över det berörda objektet, antingen i trädet eller grafiken, för att justera storleken på ett objekts visning. Storleken på visningen av enskilda molnpunkter kan nu ändras individuellt för varje punktmoln. Detta gör det mycket enklare att inspektera ett enda molns punktdistribution medan andra moln förblir synliga.

  Förbättringar i objektvisningen

  Flera ramuppsättningar

  Registrering av 6D-spår samtidigt

  6D-rörelsen för ett mål kan registreras när ett objekt rör sig genom utrymmet genom att en ram med varje positionsuppdatering registreras. Detta kan nu åstadkommas med flera rörliga objekt samtidigt, en idealisk lösning för fotogrammetrisystem. Bilden nedan visar 6D-rörelsen för två objekt som registrerats in samtidigt med olika samplingshastigheter.

  Registrering av 6D-spår samtidigt

  Instrumentuppdateringar

  Bygg ert eget instrument

  Nytt SA-instrument i SDK. Denna funktion hjälper er att bygga ert eget gränssnitt till ert eget instrument inom SA. Den kan användas av både externa hårdvaruutvecklare och SA-användare för att bygga ett anpassat instrumentgränssnitt. Kontakta Support@kinematics.com för mer information.

  Nya instrument har lagts till

  API Dynamic 9D Ladar stöds nu för användning inom SA.

  API Dynamic 9D Ladar stöds nu för användning inom SpatialAnalyzer

  Uppdaterad instrumentsupport

  • Alla laser trackers och totalstationer
  • Hexagon Absolute Arm
  • Nikon Laser Radar
  • Surphaser Room Scanners
  • V-Stars Photogrammetry
  • Aligned Vision och LAP Laser Projectors

Funktioner för automatisk detektering

Tillhandahåller en introduktion till de förbättrade kontrollerna av mätprofilen som lades till i version 2023.1 av SA.

Demonstration av cirkelextraktion

Genomgång av uppdaterade cirkelextraktionsmetoder.

Trans-track-funktion med flera instrument

Inriktning av vingen på en A380-modell med Trans-Track i SA.

Hantering av mätprofil

Tillhandahåller en introduktion till de förbättrade kontrollerna av mätprofilen som lades till i versionen 2023.1 av SA.

Nedladdningar

Ladda ned den senaste versionen av SpatialAnalyzer