SpatialAnalyzer i praktiken

Request pricing

Find out more about our product pricing.

SA är en mycket flexibel, instrumentoberoende, spårbar programvaruplattform för 3D-grafik som gör det enkelt för användare att genomföra följande uppgifter:

 • Inspektion av delar
 • Bygge
 • Analys av data
 • Rapportering
 • Omvänd konstruktion
 • Gränssnitt till praktiskt taget alla typer av portabla mätinstrument
 • Automatisera komplexa operationer för att förbättra mät- och inspektionseffektiviteten.

SpatialAnalyzer i praktiken 1

SA hjälper kunder med följande uppgifter:

 • Ta itu med ett brett spektrum av problem, från enkla till komplexa.
 • Spara tid, pengar och arbete och i slutändan förbättra produktiviteten.
 • Etablera ROI och uppnå mål som tidigare var omöjliga.
 • SA är instrumentoberoende och kan kommunicera med ett praktiskt taget obegränsat antal bärbara mätinstrument samtidigt, oavsett typ, samtidigt som komplexa uppgifter utförs enkelt. SA kan även integrera data från flera instrument och hjälpa användarna att hitta den bästa optimeringen för att förbättra noggrannheten, spara tid och minska avfall. Med gränssnitt till 120+ instrument (lasertrackers, lokal GPS, portabla koordinatmätmaskiner, teodoliter, totalstationer, laserskanners med mera) erbjuder SA enkla, gemensamma gränssnitt för varje instrumentklass.
 • Ända sedan starten har SA varit involverat i innovativa, banbrytande tillämpningar inom nästan alla branscher som rör storskalig tillverkning. Till SA-användarna hör ledande tillverkare inom flyg-, varvs-, energi-, satellit- och fordonsindustrin över hela världen.

SpatialAnalyzer i praktiken 2

SpatialAnalyzer i praktiken 3