Laserskanning på verktygsmaskiner

Laserskannrar för verktygsmaskiner kan snabbt samla in alla ytdata för en detalj medan den fortfarande är fastspänd. Detta möjliggör maskinverktygsinspektion med hastighet, precision och flexibilitet på helt nya nivåer samtidigt som behovet av externa mätenheter minimeras.

Laserskanning för verktygsmaskiner_C016A_01

Utforska laserskanning för verktygsmaskiner

Laserskanners för verktygsmaskiner registrerar data över detaljens hela yta under bearbetningsprocessen.

Produktförfrågan