PC-DMIS 2020 R2

Få ut maximal nytta av din metrologihårdvara med den senaste versionen av PC-DMIS

Kontakta oss

PC-DMIS AssetManagement

PC-DMIS 2020 R2 är den senaste versionen av Hexagons världsledande programvarupaket för många olika mätutrustningstyper, från koordinatmätmaskiner (CMM) till portabla armar och scanners. 

PC-DMIS 2020 R2

Den senaste versionen av PC-DMIS fortsätter att bana väg för revolutionerande mätning. I den senaste versionen har vi lagt till ett antal nya funktioner, och en av de mest spännande nyheterna är integrationen med vår nya Metrology Asset Manager-lösning och ett nytt kommando för geometrisk tolerans som uppfyller de senaste AMSE- och ISO-standarderna.  

Integrering av Metrology Asset Manager

PC-DMIS 2020 R2 kan nu helt integreras med Metrology Asset Manager-lösningen. Denna lösning erbjuder ett enkelt och precist sätt att övervaka och analysera hur viktiga resurser presterar via en centraliserad, användarvänlig instrumentpanel, oavsett om resurserna finns på en enda plats eller på flera fabriker världen över. Datan samlas in och lagras via webben och är på så sätt tillgänglig i webbläsare på alla slags mobila enheter. Det innebär att kvalitetschefer direkt kan se hur effektivt tillgångar används, och även eventuell stilleståndstid och få aviseringar vid händelser. På så sätt kan de fatta beslut som baseras på realtidsinformation. Den detaljerade vyn över rutiner ger användaren utförlig information om specifika rutiner, inklusive processinformation, rutinmätningar, resultat och rutinhistorik. PC-DMIS-användare med ett support- och underhållsavtal får också aviseringar om specifika rutiner (för Startad/Slutförd/Pausad/Avbruten/Fel/Dimension Misslyckades) på alla tillgångar. Händelser loggas för senare analys.

Läs mer

 

Kommando för geometrisk tolerans

Vårt nya “regel-baserade” GD&T-bibliotek stödjer ASME Y14.5-2018, ISO 1101-2017 och erbjuder ett antal förbättringar och utökad kapacitet för det aktuella XactMeasure-biblioteket. Under 2018 uppdaterades Y14.5-definitionen för datumfunktioner för att tillhandahålla en matematisk definition av en enskild datumfunktion som representerar den mekaniska datumsimulatorn eller den ”sanna geometriska motparten” enligt Y14.5.1-2019. Denna nya definition förbättrar korrelationen mellan mekaniska inspektionsmetoder och digitala data från koordinatmätningssystem, och representerar på ett mer rättvisande sätt hur delar passar ihop och fungerar när de monterats. PC-DMIS är en av de första mjukvaruprodukterna som stödjer ASME Y14.5-2018 och ISO 1101-2017 så att du tryggt kan förvissa dig om att uppfylla alla kraven för nya designspecifikationer. Mjukvarans nya felkontroll säkerställer att specifikationerna uppfyller ASME- eller ISO-standarder och flaggar ogiltiga referenser med deskriptiva varningsmeddelanden för att hjälpa till att uppmärksamma och fixa ritningsfel. Det nya GD&T-biblioteket stödjer också modellbaserad definition (MBD) enligt befintliga ASME- och ISO-standarder för MBD.  

 

Läs mer


PC-DMIS 2020 R2 har över 30 nya funktioner och förbättringar. Andra höjdpunkter är bland annat:

 • Nytt: 3D PDF -Denna flexibla rapportering har varit den mest efterfrågade funktionen från våra kunder i Idea Center. 3D PDF förenklar rapporteringen och gör att du enkelt ser vad som faktiskt behöver skrivas ut.  
 • Förbättringar: Pointcloud Select Operator - Valfunktionen för punktmoln har förbättrats för att möjliggöra val av rätt punkter på ett tydligare sätt när man arbetar med punktmolnsdata.   
 • Förbättringar:  GD&T Selection från Capture V3 – Ytterligare en serie förbättringar i denna banbrytande funktion som är utformad för att förenkla arbetsflödet och ytterligare öka effektiviteten.  
 • Nytt: Inställning av maskinhastighet med laserstyrt avstånd - Nu kan du kontrollera maskinparametrar genom att ställa in önskade fält. 

PC-DMIS är en mycket flexibel och vida använd mätprogramvara. Den medföljer som standard alla mätenheter från Hexagon Manufacturing Intelligence-divisionen. Den finns även tillgänglig som retrofit-paket för maskiner från de flesta andra tillverkare av mätutrustning, vilket gör att användare av utrustning som inte kommer från Hexagon också kan dra nytta av tekniken hos PC-DMIS.   

Klicka på ”Funktioner och fördelar” om du vill veta mer om de andra nya funktionerna och förbättringarna som har gjorts i 2020 R2-versionen. 

För att säkerställa att våra kunder kan använda de senaste funktionerna, ladda ned de senaste uppdateringarna och fortsätta med underhållsuppdateringar rekommenderar vi att man köper vårt underhållsavtal för programvara (Software Maintenance Agreement – SMA). Underhållsavtalet ger också tillgång till kontinuerlig teknisk support och service.

 • Funktioner och fördelar

  Nytt: 3D PDF

  - Denna flexibla rapportering har varit den mest efterfrågade funktionen från våra kunder i Idea Center. Kvalitetsingenjörer måste idag skriva ut flera sidor av rapporter som visar delar med varierande orientering för att garantera att all information är synlig. Detta är både tidskrävande och irriterande. Med 3D PDF kan ingenjören enkelt dela rapporten digitalt, och alla användare kan rotera delar för att få tillgång till informationen de behöver.

   

  Läs mer

  Förbättringar: Pointcloud Select Operator  

  Valfunktionen för punktmoln har uppdaterats för att möjliggöra mer informativa val och förstärkt visuell kapacitet vid arbete med punktmolnsdata. Verktygen har utökats och omfattar nu nya val- och återställnings-funktioner för mesh. 

  • Valfunktionen för punktmoln erbjuder fyra valmetoder: Ruta, Cirkel, Sfär och Polygon.   
  • När du gjort ditt val kan du ändra storlek/form genom att klicka och dra i kanten av rutan, cirkeln eller sfären. Polygonen redigeras genom att man klickar och drar i dess centreringspunkter. 
  • Flytta vald position genom att klicka på och dra i centreringspunkten i mitten. 
  • Om du valt en ruta kan du rotera den genom att klicka och dra i ett hörn. 

  Det standardinställda valet är 3D, utöver vyns normala data. Du kan klicka och dra i en av mittpunkterna för att styra valt djup. För att underlätta identifieringen av vilka punkter i molnet eller mesh-trianglarna som ska väljas så markeras valda data.  

  Valda punktmolnsdata och polygondata kan nu snabbt stängas ned genom att du dubbelklickar på dem.  

  Ett nytt ”Front Facing”-val har lagts till för punktmoln och Mesh. Detta gör att du endast kan välja de punkter som är orienterade framåt i valvyn. När kryssrutan avmarkeras väljer PC-DMIS de punkter som visas både i vyn framifrån och vyn bakifrån. 

  En ny valfunktion för mesh har lagts till, som gör att du kan välja trianglar som är antingen helt utanför eller helt innanför polygon-valområdet. Mesh Select använder en polygonmetod. Du kan ändra storlek, flytta och ändra djupet enligt beskrivningen ovan. Alternativet för visning framifrån stöds också.  

  Ett nytt återställningskommando för mesh återställer meshdataobjektet till dess ursprungliga tillstånd (återställning av alla valda meshdata). 

   

  Förbättringar: GD&T Selection från Capture V3  

  Under 2019 introducerade R1 PC-DMIS den revolutionerande GD&T Selection från Capture som använder OCR-teknik för att automatisera bearbetningsprocessen vid import av GD&T-data i mätningsprogrammet. I denna version ligger fokus på att förbättra effektiviteten för användaren. OCR-motorn har uppdaterats, och OCR-inläsningen har nu snabbats upp dramatiskt. UX har optimerats för användare av en bildskärm, och arbetsflödet genom funktionen har gjorts mer flexibelt, vilket gör att användarna kan hoppa till vilken sida de vill och bearbeta egenskaper närhelst de vill.  

  Nytt: Inställning av maskinhastighet med laserstyrt avstånd  

  Nu kan du kontrollera maskinparametrar genom att ställa in de aktuella fälten. Du kan också använda avståndet mellan laserlinjer för att ställa in maskinens hastighet, vilket gör inställningen av rutiner mer kreativ. Denna funktion sparar tid för offline-laserprogrammerare och erbjuder ett intuitivt arbetssätt för nya laseroperatörer.  

  En ny ”LaserStripeSpacing”-parameter har lagts till under Motion-fliken i dialogrutan för parameterinställningar. Detta gör att användaren kan definiera hastigheten för laserscanning som ett avstånd mellan laserlinjer och erbjuder ett alternativ till parametern ”Scan Speed”. När det nya ”LaserStripeSpacing”-kommandot använts kommer efterföljande kommandon istället att använda denna metod för avståndsbestämning för att fastställa laserscanningshastigheten  

  Samt över 30 andra nya funktioner och förbättringar, inklusive: 

  • Visa aktiv färgkarta  
  • Kommando för laserprofil  
  • Icke-linjär skala för färgkarta 
  • Kommandon för val och återställning av mesh 
  • Val av plan för 2D-laserfunktioner
 • Tekniska data

  Operativsystem   

  PC-DMIS 2020 R2 kan köras under 64-bitars Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 och Windows Vista. Inga andra operativsystem stöds.   

  • Om du använder drivrutiner från tredje part ska du kontakta din lokala kontaktperson på Manufacturing Intelligence och kontrollera att operativsystemet är kompatibelt.  
  • PC-DMIS kan bara köras i en virtuell maskin (VM) om den stöder OpenGL 3 eller högre.  
  • PC-DMIS Vision-maskiner stöder inte 64-bitars Windows 8. Maskinvarukomponenten Matrox Frame grabber för PC-DMIS stöder inte 64-bitars operativsystem.  

  Microsoft .NET Framework Om du inte har Microsoft .NET Framework 4.6.1 för Windows kommer PC-DMIS-installeraren att installera det åt dig.

  RAM Minst 4 GB RAM

  • CAD-datafilens storlek och det multipliceringsvärde för tessellation som används påverkar hur mycket minne som krävs. De påverkar hur stort antal tessellerade fasetter som krävs för att visa modellen. Ju lägre multipliceringsvärdet för tessellationen är, desto mer minne krävs för fasetterna. För stora CAD-modeller kan detta orsaka ett "Out of Memory"-fel. Om ett sådant fel uppstår hamnar den aktuella sessionen med PC-DMIS i ett instabilt läge och bör avslutas.   
  • Standardmultipliceringsvärdet för tessellationen är 1,0. När multipliceringsvärdet för tessellationen ställs in på 0,1 krävs 10 till 20 procent större minne jämfört med standardvärdet på 1,0. Om tessellationens multipliceringsvärde minskas till 0,01 krävs 50 till 65 procent större minne.  

  1 GB video-RAM-minne   

  Processor   

  Processor med fyra kärnor och 2 GHz eller högre   

  Grafik   

  Valfritt populärt grafikkort som uppfyller eller överskrider följande föreslagna minimivärden:  

  • GPU-minne 2 GB DDR3*   
  • Minnesbandbredd 29,0 GB/s
  • CUDA-kärnor 384  
  • Open GL 3.0

  *För en RS4-lasersensor eller en senare modell måste du ha en GPU med minst 4 GB DDR3.  

  Drivrutinen för grafiken måste stödja OpenGL 3.0 eller högre. Om inte drivrutinen stöder OpenGL 3.0, eller om drivrutinen för grafiken är äldre än tre år, visas ett varningsmeddelande på startsidan för PC-DMIS. 

  Hårddisk   

  2 GB ledigt utrymme på hårddisken och ett tilldelat virtuellt minne som är åtta gånger så stort som den största använda CAD-filenSSD-enhet, HDD 10K, eller två diskar med RAID 0 (hårddiskenhet med extra hög prestanda)     Display  

  Skärmupplösning på 1 280 x 1 024 eller högre.  

  Anslutningsbarhet  

  Två Ethernet-portar. Detta kan krävas för särskilda installationer med hänsyn till behoven på plats, inklusive men inte begränsat till CMM-system som kräver en port för kommunikation med styrenhet och en annan för kommunikation med intranet/internet.   

  Två USB-portar  

  En rätt konfigurerad LMS-licens eller en HASP-nyckel (ett fysiskt USB-portlås)   

  Obs: En HASP-nyckel fungerar inte för allmän datalagring och därför kan inte en HASP-nyckel användas för att lagra (ladda ned) godtycklig data från en dator. Det går inte heller att använda en HASP-nyckel för att överföra (ladda upp) godtycklig data till en dator. Endast programvara från Hexagon kan läsa eller skriva till och från en HASP-nyckel; annan programvara kan inte användas för detta ändamål. Av denna anledning kan inte en HASP-nyckel användas för att ladda upp och ladda ned data till och från en dator.   

  Webbläsare   

  Internet Explorer 10 eller senare   

  Antivirusprogram   

  Hexagon använde antivirusverktyget Sophos för att testa PC-DMIS 2020 R2. Om ett annat antivirusprogram används kommer användaren att behöva verifiera dess prestanda.  

  Lösningar för koordinatmätmaskiner som använder RS-232-kommunikation   

  Om du installerar PC-DMIS 2020 R2 på en ny eller befintlig dator, men har en äldre CMM-modell som använder kommunikation med RS-232, behöver du installera någon av dessa lösningar på din dator:   

  • En extern seriell USB-adapterkabel för RS-232 och en drivrutin för USB-adapterkabeln  
  • Ett internt seriellt adapterkort med seriella portar  
 • Hämtningar

  Download the latest version of PC-DMIS
  Hämtningar