PC-DMIS 2020 R2

Získejte ze svého metrologického hardwaru maximum s nejnovější verzí PC-DMIS

PC-DMIS AssetManagement

PC-DMIS 2020 R2 je nejnovější verze špičkového softwarového balíku pro měření rozměrů na celé řadě souřadnicových měřicích strojích (SMS), přenosných měřicích ramenech a skenerech společnosti Hexagon.  

PC-DMIS 2020 R2

Nejnovější verze PC-DMIS je nadále v čele revoluce. Tato nejnovější verze přináší řadu nových funkcí. Nejzdařilejší je bezpochyby integrace s naším novým řešením Metrology Asset Manager a nový příkaz Geometrická tolerance, který splňuje nejnovější normy ASME a ISO.  

Integrace s Metrology Asset Manager

PC-DMIS 2020 R2 nyní plně spolupracuje s řešením Metrology Asset Manager. Toto řešení poskytuje jednoduchý a přesný způsob monitorování a analýzy výkonu klíčového vybavení prostřednictvím centralizovaného, bezpečného, uživatelsky přívětivého ovládacího panelu, ať už jsou stroje na jednom místě nebo ve více závodech po celém světě. Data jsou shromažďována a ukládána na cloudu. Lze k nim přistupovat přes prohlížeč v jakémkoliv mobilním zařízení. To znamená, že manažer kvality může okamžitě vidět, jak efektivně jsou stroje využívány, a dostávat oznámení o prostojích a událostech. To mu umožňuje dělat na základě dat správná rozhodnutí v reálném čase. Podrobný přehled programu uživatelům umožňuje detailně prozkoumat konkrétní program, včetně informací o procesu, měřicím programu, výsledcích a historie programu. Uživatelé PC-DMIS s SMA také dostávají okamžitá upozornění na události týkající se konkrétních programů (stavy: zahájeno / dokončeno / pozastaveno / zrušeno / chyba / rozměr mimo normu) u všech zařízení. Události jsou zaznamenány pro pozdější analýzu. 

Další informace

 

Příkaz Geometrická tolerance

Naše nová knihovna GD&T „založená na pravidlech“ splňuje normy ASME Y14.5-2018, ISO 1101-2017 a nabízí řadu vylepšení a rozšířených možností oproti současné knihovně XactMeasure. V roce 2018 byla revidována definice prvků základny, kterou uváděla norma Y14.5, a to tak, aby poskytovala matematickou definici základny s jedním prvkem, který představuje mechanický simulátor základny nebo podle Y14.5.1-2019 „skutečný geometrický protějšek“. Tato nová definice zlepšuje korelaci mezi mechanickými metodami kontroly a digitálními daty ze souřadnicových měřicích systémů a přesněji vyjadřuje, jak díly pasují a fungují v sestaveném stavu. PC-DMIS je jedním z prvních softwarových produktů podporujících ASME Y14.5-2018 a ISO 1101-2017, což vám umožní spolehlivě a efektivně splňovat požadavky nových konstrukčních norem. Nová funkce kontroly chyb zajišťuje, že specifikace vyhovují normám ASME nebo ISO, a označuje neplatné popisky varovnými zprávami, aby pomohla zachytit a opravit chyby výkresů. Nová knihovna GD&T také podporuje definici založenou na modelu (MBD) podle současných norem ASME a ISO. 

 

Další informace


Verze PC-DMIS 2020 R2 zahrnuje přes 30 nových funkcí a vylepšení. K dalším novinkám patří:

 • Nové: 3D PDF: -Tato flexibilní možnost reportování byla funkcí, o kterou naši zákazníci prostřednictvím Názorového centra nejvíce žádali. Nyní je implementována do softwaru a zjednoduší generování reportů a eliminuje dohady o tom, co vytisknout.  
 • Vylepšení: Operátor výběru z mračna bodů –⁠ Operátor výběru z mračna bodů byl vylepšen tak, aby při práci s daty mračna bodů umožňoval čistší výběr správných bodů.   
 • Vylepšení: Výběr GD&T z výkresů V3 –⁠ Další série vylepšení této průlomové funkce byla zaměřena na ještě větší zjednodušení pracovního postupu a zvýšení efektivity.  
 • Nové: Nastavení rychlosti stroje pomocí rozteče laserových proužků –⁠ Nyní můžete ovládat parametry stroje nastavením polí, na kterých vám záleží. 

PC-DMIS je vysoce flexibilní a široce přijímaný metrologický software. Je k dispozici standardně ve všech měřicích zařízeních divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon. Rovněž je k dispozici jako retrofit balík pro většinu měřicích zařízení jiných výrobců. Technologii PC-DMIS tak mohou využívat i uživatelé systémů, které nepocházejí od skupiny Hexagon.   

Kliknutím na „Vlastnosti a výhody“ se můžete dozvědět o dalších nových funkcích, možnostech a vylepšeních, které jsou součástí verze 2020 R2. 

Protože chceme, aby naši zákazníci mohli využívat nejnovější funkce, stahovat nové aktualizace a získávat údržbové aktualizace, doporučujeme zakoupit aktuální smlouvu o údržbě softwaru (SMA). SMA také poskytuje přístup k nepřetržité technické podpoře a servisu.

 • Vlastnosti a výhody

  Nové: 3D PDF

  Tato flexibilní možnost reportování byla funkcí, o kterou naši zákazníci prostřednictvím Názorového centra nejvíce žádali. V současné době musí inženýr kvality pro ty, kdo zkoumají reporty, vytisknout řadu stránek reportu, které zobrazují různé orientace dílu, protože chce zajistit, aby byly viditelné všechny informace. To je časově náročné a nepříjemné. 3D PDF umožňuje inženýrovi snadno sdílet report digitálně a každý uživatel může díl otáčet tak, aby získal přístup k informacím, které jsou pro něj důležité.

   

  Další informace

  Vylepšení: Operátor výběru z mračna bodů  

  Funkce VYBRAT z mračna bodů byla aktualizována, aby práci s daty mračna bodů poskytovala vylepšený výběr a vizuální možnosti. Nástroje byly rozšířeny o nové funkce VYBRAT ze sítě a RESET sítě. 

  • Funkce výběru z mračna bodů má čtyři způsoby výběru: Obdélník, kruh, koule a mnohoúhelník.   
  • Po provedení výběru můžete měnit tvar/velikost kliknutím a přetažením okraje obdélníku, kruhu nebo koule. Nebo klikněte a přetáhněte kontrolní body mnohoúhelníku. 
  • Změňte polohu výběru kliknutím a přetažením kontrolního bodu uprostřed. 
  • Výběr obdélníku lze otočit kliknutím a přetažením za roh. 

  Ve výchozím nastavení je výběr 3D a zahrnuje data běžná pro dané zobrazení. Hloubku výběru můžete ovládat kliknutím a přetažením jednoho z koncových bodů hloubky uprostřed. Aby bylo snadnější určit, které body mračna nebo trojúhelníkové sítě jsou vybrány, jsou vybraná data zvýrazněna.  

  Mnohoúhelníkový výběr z mračna bodů a sítě lze nyní dvojitým kliknutím rychle zavřít.  

  Pro výběr z mračna bodů a sítě byla přidána nová možnost „směřující dopředu“. Ta vám umožňuje vybrat pouze body, které v zobrazení výběru směřují dopředu. Pokud toto zaškrtávací políčko vypnete, PC-DMIS vybere body, které směřují jak dopředu, tak dozadu. 

  Byla přidána nová funkce VYBRAT ze sítě, která umožňuje vybrat trojúhelníky, které jsou pouze uvnitř nebo vně oblasti mnohoúhelníkového výběru. Výběr ze sítě využívá metodu mnohoúhelníku. Můžete měnit velikost, polohu a hloubku výběru, jak je popsáno výše. Podporována je i možnost „směřující dopředu“.  

  Nový příkaz RESET sítě obnoví objekt ze síťových dat do původního stavu (podobně jako kdybyste vrátili všechny kroky provedené ve výběru ze sítě). 

   

  Vylepšení: Výběr GD&T z výkresů V3  

  Ve verzi PC-DMIS 2019 R1 byla uveřejněna revoluční možnost výběru GD&T z výkresů, která využívá technologii OCR k automatizaci procesu importu dat GD&T do měřicího programu. V této verzi jsme se zaměřili na zvýšení uživatelské efektivity. OCR procesor byl přepracován, což má za výsledek dramatické zrychlení procesu OCR. Uživatelské rozhraní bylo optimalizováno pro uživatele s jedním monitorem a pracovní postup s touto funkcí je nyní flexibilnější. Pokud uživatel potřebuje, může přejít na jakoukoliv stránku a zpracovávat charakteristiky mimo danou sekvenci.  

  Nové: Nastavení rychlosti stroje pomocí rozteče laserových proužků  

  Nyní můžete ovládat parametry stroje nastavením polí, na kterých vám záleží. Navíc můžete použít vzdálenost mezi laserovými proužky k nastavení rychlosti stroje. Tvorba měřicího programu je tak intuitivnější. Tato funkce šetří čas programátorům offline laserů a nabízí intuitivní přístup novým uživatelům laserů.  

  Na kartu Pohyb v dialogovém okně Nastavení parametrů byl přidán nový parametr „LaserStripeSpacing“. Ten uživateli umožňuje definovat rychlost laserového skenování jako rozteč mezi proužky a je alternativou k použití parametru „Rychlost skenování“. Když je přítomen nový příkaz „LaserStripeSpacing“, následující příkazy místo toho použijí k určení rychlosti laserového skenování tuto rozteč  

  A přes 30 dalších nových funkcí a vylepšení, včetně: 

  • Zobrazit aktivní barevnou mapu  
  • Příkaz Laserový profil 
  • Nelineární měřítko barevné mapy 
  • Příkazy Výběr a Reset sítě  
  • Výběr roviny pro 2D laserové prvky
 • Technické údaje

  Operační systém   

  PC-DMIS 2020 R2 pracuje pod 64bitovými systémy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 a Windows Vista. Žádné jiné operační systémy nejsou podporovány.   

  • Pokud používáte ovladače jiných výrobců, měli byste kontaktovat lokálního zástupce Manufacturing Intelligence pro zajištění kompatibility operačního systému.  
  • Spuštění softwaru PC-DMIS uvnitř virtuálního stroje (VM) je podporováno jen tehdy, když VM podporuje OpenGL 3 nebo vyšší.  
  • Stroje s PC-DMIS Vision nepodporují 64bitový systém Windows 8. Hardwarové komponenty Matrox Frame grabber PC-DMIS Vision nepodporují 64bitový operační systém.  

  Microsoft .NET Framework   

  Pokud nemáte Microsoft .NET Framework 4.6.1 pro Windows, instalační program PC-DMIS ho nainstaluje za Vás.  

  RAM  

  4 GB RAM nebo vyšší  

  • Na množství paměti má vliv velikost datového souboru CAD a hodnota násobitele teselace. Oba tyto parametry mají vliv na počet plošek potřebných k zobrazení modelu. Čím menší hodnota násobitele teselace je použita, tím větší paměť je pro plošky zapotřebí. U velkých CAD modelů to může vyvolat chybu „Nedostatek paměti“. Pokud k tomu dojde, aktuální relace PC-DMIS se ocitne v nestabilním stavu a musí být ukončena.  
  • Výchozí hodnota násobitele teselace je 1,0. Nastavení násobitele teselace 0,1 bude mít za následek 10-20 % zvýšení požadované paměti oproti výchozí hodnotě 1,0. Další snížení násobitele teselace na 0,01 bude mít za následek další 50-65 % zvýšení požadované paměti.  

  1 GB video RAM   

  CPU  

  2 GHz nebo vyšší čtyřjádrový procesor   

  Grafika   

  Jakákoliv oblíbená grafická karta, která splňuje nebo překračuje následující doporučená minima: 

  • Paměť GPU 2 GB DDR3*   
  • Šířka pásma paměti 29,0 GB/s
  • CUDA Cores 384  
  • Open GL 3.0

  * Pro laserový senzor RS4 nebo novější model potřebujete GPU minimálně 4 GB DDR3.  

  Grafický ovladač musí podporovat OpenGL 3.0 nebo vyšší. Pokud ovladač nepodporuje OpenGL 3.0, nebo je ovladač grafického adaptéru starší než tři roky, při spuštění softwaru PC-DMIS se zobrazí upozornění. 

  Pevný disk  

  2 GB volného místa na pevném disku plus přidělená virtuální paměť osmkrát větší než je největší použitý soubor CAD.  

  SSD disk, HDD 10K, nebo dva disky v režimu RAID 0 (vysoce výkonný pevný disk).   

  Obrazovka  

  Rozlišení obrazovky 1280 x 1024 nebo vyšší.  

  Připojení   

  2 ethernetové porty. Mohou být vyžadovány pro specifické instalace po zvážení místních požadavků, kde je jeden port vyžadován pro komunikaci s řídicí jednotkou a druhý pro připojení k intranetu/internetu.  

  Dva porty USB  

  Správně nakonfigurovaná licence LMS nebo klíč HASP (fyzický zámek portu USB)   

  Poznámka: HASP klíč nefunguje jako univerzální úložiště dat; proto HASP klíč nelze použít k ukládání (stahování) libovolných dat z počítače. Podobně HASP klíč nelze použít ke vkládání (ukládání) libovolných dat do počítače. Dále pouze aplikace společnosti Hexagon mohou z klíče HASP číst nebo do něho zapisovat; jiné aplikace tuto schopnost nemají. V důsledku to HASP klíč nelze použít k načítání dat do počítače a k vyjmutí dat z počítače.  

  Prohlížeč  

  Internet Explorer 10 nebo novější   

  Antivirový software  

  Společnost Hexagon použila k testování PC-DMIS 2020 R2 antivirový nástroj Sophos. Funkci jakéhokoli jiného antivirového nástroje je nutné ověřit.  

  Řešení pro SMS využívající komunikaci RS-232   

  Pokud instalujete software PC-DMIS 2020 R2 do nového nebo stávajícího počítače, ale máte starší model SMS využívající komunikaci pomocí RS-232, budete muset do počítače instalovat jedno z následujících řešení:  

  • Externí adaptérový kabel RS-232 s konektory pro sériové a USB rozhraní a ovladač pro adaptérový kabel s konektory pro sériové a USB rozhraní  
  • Interní sériovou kartu se sériovými porty   
 • Ke stažení

  Download the latest version of PC-DMIS
  Ke stažení