PC-DMIS 2020 R2

Wykorzystaj pełne możliwości swoich urządzeń metrologicznych dzięki najnowszej wersji oprogramowania PC-DMIS

PC-DMIS AssetManagement

PC-DMIS 2020 R2 to najnowsza wersja wiodącego na świecie pakietu oprogramowania metrologicznego firmy Hexagon, przeznaczona dla wielu rodzajów urządzeń pomiarowych - od współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) po przenośne ramiona pomiarowe i skanery.  

PC-DMIS 2020 R2

Najnowsza wersja oprogramowania PC-DMIS wpisuje się w naszą wizję rewolucji pomiarów. W najnowszej wersji oprogramowania wprowadziliśmy wiele nowych funkcji, jednak najbardziej dumni jesteśmy z połączenia oprogramowania do zarządzania aktywami fabryki Metrology Asset Manager z nową funkcją Geometric Tolerance Command (Polecenie Tolerowania Geometrycznego), która spełnia najnowsze wymagania normy AMSE oraz ISO.  

Integracja z oprogramowaniem Metrology Asset Manager

Wersja PC-DMIS 2020 R2 w pełni współdziała z oprogramowaniem do zarządzania aktywami fabryki Metrology Asset Manager. Oprogramowanie umożliwia prosty i szczegółowy monitoring oraz analizę sposobu działania urządzeń fabryki na scentralizowanym, przyjaznym dla użytkownika pulpicie nawigacyjnym, niezależnie od tego czy aktywa znajdują się w jednym zakładzie, czy też w wielu fabrykach rozsianych po całym świecie. Ponieważ dane są pobierane i przechowywane na stronie Internetowej, dostęp do nich możliwy jest za pomocą wyszukiwarki na dowolnym urządzeniu przenośnym. Oznacza to, że Kierownik Kontroli Jakości może nieustannie monitorować efektywność pracy urządzeń, otrzymując powiadomienia o czasie przestoju lub innych zdarzeniach. Dzięki temu może on w czasie rzeczywistym podejmować decyzje oparte na aktualnych danych. Szczegółowy Widok Procedur Pomiarowych umożliwia podgląd poszczególnych danych: Informacji o Procesie, Procedur Pomiarowych, Historii Operacji oraz Wyników Pomiarów. Użytkownicy oprogramowania PC-DMIS, posiadający aktywną subskrypcję SMA, otrzymują również natychmiastowe powiadomienia o poszczególnych Procedurach Pomiarowych (Rozpoczęto / Zakończono / Pauza / Anulowano / Błąd / Błędne Wymiary) dla wszystkich maszyn pomiarowych. Zdarzenia te rejestrowane są w celu późniejszej analizy.

Dowiedz się więcej

 

Polecenie Tolerowania Geometrycznego

Nasza nowa“oparta na normach” biblioteka GD&T spełnia wymagania ASME Y14.5-2018 oraz ISO 1101-2017, a także oferuje więcej udoskonaleń oraz rozszerzonych możliwości, niż obecna biblioteka XactMeasure. W 2018 roku zweryfikowano definicję obiektów referencyjnych określoną przez normę Y14.5, aby wprowadzić matematyczną definicję pojedynczego obiektu referencyjnego, który zgodnie z normą Y14.5.1-2019 stanowi mechaniczny symulator obiektów referencyjnych (pozycji odniesienia) lub “rzeczywisty odpowiednik geometryczny. Ta nowa definicja zwiększa korelację między metodami kontroli stykowej z danymi cyfrowymi pochodzącymi ze współrzędnościowych maszyn pomiarowych i w sposób bardziej dokładny odzwierciedla dopasowanie oraz funkcjonowanie części w stanie zmontowanym. PC-DMIS jest jednym z pierwszych programów, który działa zgodnie z normą ASME Y14.5-2018 oraz ISO 1101-2017, dzięki czemu, z pełnym zaufaniem i skutecznością, można realizować wymagania nowych specyfikacji projektowych. Nowa funkcja kontroli błędów zapewnia zgodność specyfikacji z normą ASME lub ISO. Oflagowuje ona błędy za pomocą opisowych komunikatów ostrzegawczych, co jest pomocne w wykrywaniu i poprawie błędów rysunków. Nowa biblioteka GD&T wspiera również definicję modelową (MBD) zgodnie z aktualnymi standardami ASME i ISO MBD.  

 Dowiedz się więcej


Wersja PC-DMIS 2020 R2 posiada ponad 30 nowych funkcji oraz udoskonaleń. Na uwagę zasługują również:

 • NOWOŚĆ: 3D PDF O tę nową elastyczną funkcję raportowania najczęściej prosili nasi klienci w Centrum Idei. Funkcja ta znacznie ułatwia generowanie raportów, eliminując wszelkie niewiadome odnośnie tego, co należy drukować.  
 • UDOSKONALENIA:   Operator Wyboru Chmury Punktów - Funkcja operatora wyboru chmury punktów została udoskonalona, aby umożliwić łatwiejszy wybór właściwych punktów podczas pracy z danymi chmury punktów.   
 • UDOSKONALENIA: Wybór GD&T z Capture V2 – Kolejna seria udoskonaleń została wprowadzona w tej przełomowej funkcji, aby usprawnić pracę i jeszcze bardziej zwiększyć wydajność.  
 • NOWOŚĆ: Ustawianie szybkości maszyny z wykorzystaniem odległości między wiązkami lasera - Teraz możesz kontrolować parametry maszyny ustawiając ważne dla siebie pola.  

PC-DMIS to bardzo elastyczne i powszechnie używane oprogramowanie metrologiczne. Program znajduje się w standardowym wyposażeniu wszystkich urządzeń pomiarowych Hexagon Manufacturing Intelligence. Jest również dostępny jako pakiet uzupełniający dla większości urządzeń metrologicznych innych producentów, dzięki czemu użytkownicy maszyn pomiarowych innych niż urządzenia Hexagon również mogą korzystać z technologii PC-DMIS.   

Kliknij na Zalety i Cechy (‘Features & Benefits’), aby dowiedzieć się więcej o nowych funkcjach i udoskonaleniach wersji oprogramowania 2020 R2.  

Aby móc korzystać z najnowszych funkcji, pobrać najnowsze wersje oprogramowania i zapewnić systematyczne aktualizacje, zalecamy subskrypcję (SMA). Subskrypcja SMA zapewnia również dostęp do stałego wsparcia technicznego oraz serwisu.

 • Zalety I cechy

  NOWOŚĆ: 3D PDF

  O tę nową elastyczną funkcję raportowania najczęściej prosili nasi klienci w Centrum Idei. Obecnie Specjaliści ds. Kontroli Jakości wymagają wydruku setek stron raportów przedstawiających różne pozycje części, ponieważ chcą, aby wszystkie informacje były dostępne i jasne dla czytelników raportu. Proces ten jest nie tylko czasochłonny, ale również irytujący. Funkcja 3D PDF pozwala inżynierom na przekazanie raportu w sposób łatwy i prosty, a każdy użytkownik może obrócić część, by uzyskać dostęp do informacji, które są dla niego istotne.

   

  Dowiedz się więcej

  UDOSKONALENIA: Operator Wyboru Chmury Punktów  

  Funkcja "WYBÓR Chmury Punktów" została udoskonalona, aby umożliwić lepszy wybór i wizualizację możliwości podczas pracy z danymi chmury punktów. Narzędzia zostały rozszerzone o nowe funkcje WYBÓR i RESET Modelu Siatkowego.  

  • Funkcja "Wybór Chmury Punktów"posiada cztery możliwości wyboru: Kwadrat, Koło, Kula oraz Wielokąt.    
  • Po dokonaniu wyboru można zmienić kształt/rozmiar klikając i przeciągając krawędź kwadratu, koła lub kuli. Można też kliknąć i przeciągnąć punkty kontroli wielokąta.  
  • •Pozycję wyboru można przesunąć, klikając i przeciągając centralny punkt kontroli.  
  • •Kwadrat może zostać obrócony poprzez kliknięcie i przeciągnięcie rogu.  

  Domyślny wybór to 3D, jednak z opcją powiększenia danych "normalnych" w widoku. Można kliknąć i przeciągnąć centralne punkty końcowe głębokości, aby kontrolować wybór głębokości. Aby pomóc w identyfikacji, które punkty chmury lub trójkąty siatki zostały wybrane, zostają one podświetlone.   

  Wybór chmury punktów i siatki można szybko zamknąć, klikając dwa razy myszką.  

  Do wyboru Chmury Punktów oraz Modelu Siatkowego dodano również nową opcję ‘Front Facing’ ("Widok z Przodu"). Dzięki temu można wybrać jedynie punkty, które w widoku selekcji widoczne są od frontu. Jeśli wyłączysz to pole wyboru, oprogramowanie PC-DMIS wybierze punkty, które pokazywane są zarówno z przodu, jak i z tyłu.  

  Dodano nową funkcję "WYBIERZ Model Siatkowy", która umożliwia wybór trójkątów znajdujących się wewnątrz, jak i poza obszarem wyboru Wielokąta. Funkcja "Wybierz Model Siatkowy" wykorzystuje metodę Wielokąta. Można zmienić rozmiar, przesunąć, a także zmienić głębokość wyboru jak opisano powyżej. Możliwa jest również opcja ustawienia przodem.  

  Nowe polecenie "RESET Modelu Siatkowego" przywraca obiekt z danymi siatki do jego pierwotnego stanu (można również cofnąć wszystkie czynności związane z Wyborem Siatki).  

   

  UDOSKONALENIA: Wybór GD&T z Capture V3  

  W wersji oprogramowania PC-DMIS2019 R1 wprowadzono rewolucyjną funkcję "Wybór GD&T z Capture", która wykorzystuje technologię OCR w celu automatyzacji procesu importowania danych GD&T do programu pomiarowego. W najnowszej wersji oprogramowania skoncentrowaliśmy się na zwiększeniu wydajności pracy użytkownika. Silnik OCR został całkowicie zmieniony, znacznie przyspieszając proces rozpoznawania OCR. Zoptymalizowano UX dla użytkowników jednego monitora, a sama praca z zastosowaniem funkcji stała się bardziej elastyczna, dzięki czemu użytkownik może "przeskoczyć" na dowolną stronę i przetworzyć parametry z sekwencji, jeśli jest to wymagane.  

  NOWOŚĆ: Ustawianie szybkości maszyny wykorzystując odległość między wiązkami lasera  

  Teraz możesz kontrolować parametry maszyny ustawiając pola na których Ci zależy. Dodatkowo możesz użyć odległości między wiązkami lasera, aby ustawić szybkość maszyny, dzięki czemu działa ona bardziej intuicyjnie podczas tworzenia procedury pomiarowej. Dzięki tej funkcji programiści głowicy laserowej w trybie offline, mogą pracować znacznie szybciej, a nowi użytkownicy bardziej intuicyjnie.  

  W zakładce Motion w Ustawieniach Parametrów dodano nowy parametr ‘Odległość Między Wiązkami Lasera’. Dzięki temu użytkownik może zdefiniować szybkość skanera laserowego, jako odległość między wiązkami lasera. Stanowi to alternatywę dla parametru "Szybkość Skanowania". Jeśli zastosowano polecenie ‘Odległość Między Wiązkami Lasera’, kolejne polecenia będą wykorzystywać odległość między wiązkami lasera, aby określić szybkość skanera laserowego  

  Oprogramowanie posiada ponad 30 nowych dodatkowych funkcji i udoskonaleń, m.in.:  

  • Pokaż Aktywną Mapę Kolorów 
  • Polecenie Profilu Lasera  
  • Nieliniowa Skala Mapy Kolorów 
  • Polecenia "Wybór Modelu Siatkowego" i "Reset Modelu Siatkowego"  
  • Wybór Płaszczyzny dla Funkcji Lasera 2D
 • Dane techniczne

  System operacyjny   

  PC-DMIS 2020 R2 działa na 64 bitowych systemach operacyjnych Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 oraz Windows Vista. Żadne inne systemy operacyjne nie są obsługiwane.   

  • W przypadku wykorzystywania sterowników innego producenta należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hexagon Manufacturing Intelligence, aby zapewnić kompatybilność systemu operacyjnego.   
  • Uruchamianie oprogramowania PC-DMIS w Virtual Machine (VM) możliwe jest tylko gdy obsługuje ona OpenGL 3.0 lub nowszą wersję.   
  • •Oprogramowanie PC-DMIS Vision nie obsługuje 64-bitowego systemu operacyjnego Windows 8. Karta Matrox Framegrabber oraz elementy sprzętu komputerowego z PC-DMIS Vision nie
obsługują 64-bitowego systemu operacyjnego   

  Microsoft .NET Framework   

  Jeśli nie posiadasz Microsoft.NET Framework 4.6.1, instalator PC-DMIS zainstaluje go dla Ciebie.   

  RAM  

  4 GB lub więcej pamięci RAM  

  • Rozmiar pliku danych CAD i stosowana wartość mnożnika tesselacji wpływa na ilość potrzebnej pamięci. Oba czynniki mają wpływ na ilość ścian (faset) tesselacji niezbędnych do wyświetlenia modelu. Im mniejsza stosowana wartość mnożnika tesselacji, tym większa pamięć potrzebna jest dla faset. W przypadku dużych modeli CAD może to przyczynić się do powstania błędu "Out Of Memory" (błędu braku pamięci). Gdy pojawi się ten błąd, bieżąca sesja PC-DMIS pozostanie w stanie niestabilnym i powinna zostać zakończona.   
  • •Domyślna wartość mnożnika teselacji wynosi 1.0 Ustawienie mnożnika teselacji jako 0.1 doprowadzi do wzrostu wymaganej pamięci ponad wartość domyślną 1.0 od 10 do 20%. Zmniejszenie mnożnika teselacji do 0.01 doprowadzi do dodatkowego wzrostu wymaganej pamięci od 50 do 65%.   

  Karta graficzna z 1 GB pamięci RAM   

  Procesor (CPU)  

  2 GHZ lub szybszy czterordzeniowy procesor   

  Grafika  

  Popularne karty graficzne, które spełniają lub przekraczają następujące sugerowane minimalne wymagania:  

  • GPU Memory 2 GB DDR3*   
  • Memory Bandwidth 29.0 GB/s
  • CUDA Cores 384  
  • Open GL 3.0

  *W przypadku skanera laserowego RS4 lub nowszego modelu wymagany jest GPU z co najmniej 4 GB DDR3.   

  Sterownik graficzny musi obsługiwać OpenGL 3.0 lub nowszą wersję. Podczas uruchamiania PC-DMIS pojawi się ostrzeżenie, jeśli sterownik nie obsługuje OpenGL 3.0 lub jeśli sterownik dla kart graficznych ma więcej niż trzy lata.  

  Dysk Twardy  

  2 GB wolnego miejsca na dysku plus zaalokowana pamięć wirtualna 8 razy większa niż największy używany plik CAD.Dysk SSD, HDD 10K lub dwa dyski połączone w trybie RAID 0 (napęd dysku twardego o najwyższej wydajności)   


  Ekran  

  Zalecana rozdzielczość ekranu:1280 x 1024 lub wyższa.   

  Łączność   

  Dwa porty Ethernet. Mogą być one wymagane do specjalnych instalacji w zależności od potrzeb, włącznie z, ale nie ograniczając się do systemów współrzędnościowych maszyn pomiarowych, w których jeden port wymagany jest do komunikacji ze sterownikiem, a drugi do komunikacji Intranet/Internet.   

  Dwa porty USB   

  Odpowiednio skonfigurowana licencja LMS lub klucz sprzętowy typu HASP (klucz sprzętowy USB)   

  Uwaga: Klucz sprzętowy typu HASP nie służy do przechowywania danych, dlatego nie można wykorzystać klucza HASP do przechowywania (pobierania) żadnych danych z komputera. Podobnie, nie można wykorzystać klucza HASP do dostarczenia (załadowania) dowolnych danych na komputer. Tylko aplikacje Hexagon można odczytać lub zapisać na kluczu HASP. Nie jest to możliwe w przypadku innych aplikacji. W rezultacie nie można zastosować klucza HASP w celu pobrania lub załadowania danych z lub na komputer.   

  Przeglądarka  

  Internet Explorer 10 lub nowsza wersja   

  Oprogramowanie antywirusowe   

  Podczas testowania oprogramowania PC-DMIS 2020 R2 firma Hexagon korzystała z programu antywirusowego Sophos. Użytkownik będzie musiał potwierdzić działanie innych programów antywirusowych.   

  Rozwiązania dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych wykorzystujących interfejs komunikacyjny RS-232   

  Jeśli użytkownik instaluje PC-DMIS 2020 R2 na nowym lub istniejącym komputerze, ale ma starszy model współrzędnościowej maszyny pomiarowej wykorzystujący interfejs komunikacyjny RS-232, na komputerze należy zastosować jedno z poniższych rozwiązań:   

  • Kabel adaptera USB na zewnętrzny port szeregowy RS-232 plus sterownik do kabla adaptera USB na port szeregowy   
  • • Wewnętrzna karta adaptera portu szeregowego z portem szeregowym   
 • Downloads

  Download the latest version of PC-DMIS
  Do pobrania