Leitz PMM-C Flexibility

Ultraprecisa mätningar av detaljer med snäva toleranser och maximal anpassningsförmåga

Koordinatmätmaskin med ultrahög precision för mätning i de snävaste toleranserna med maximal flexibilitet för tillämpningar

Behöver du mätningar med ultrahög noggrannhet och flexibel tillämpning?

Smart sensorautomatisering och ett indexeringsprobhuvud möjliggör mångsidig multisensormätning.

Vill du ha mer information?

Leitz PMM-C-koordinatmätmaskiner är mycket exakta, förstklassiga mätenheter som levererar snabba, ultrahöga precisionsresultat för att uppfylla de mest krävande inspektionskrav i en rad olika precisionstillämpningar.

Den nya generationen av maskiner erbjuder exceptionell precision genom hela serien, med specifika konfigurationer och funktioner för att tillgodose individuella tillämpningsbehov.

Två basmodeller – Precision och Flexibility – hanterar högprecisionstillämpningar med mycket snäva formtoleranser och även tillämpningar som kräver hög grad av sensorflexibilitet.

Leitz PMM-C Flexibility-modellen är konfigurerad för att öka maskinens anpassningsförmåga till mer utmanande tillämpningar och detaljfunktioner samt minska cykeltiden. Den kombinerar noggrannhet och flexibilitet i en mätlösning.

Modellen har ett ledat mäthuvud som mäter i alla vinklar för att förbättra åtkomsten till delar med komplexa 3D-geometrier. Dessutom ökar SENMATION-systemet för sensorautomatisering mätflexibiliteten genom att möjliggöra sömlös integrering av en mängd olika taktila och optiska sensorer i en mätrutin för att hantera flerdelade eller multifunktionella tillämpningar.

 

Typiska tillämpningar

 

Applikationsutmaningar 

Ultrahög precisionsmätning av komplexa verktyg som har mycket liten tolerans i storlek och form och kortare livslängd

  • Komplex 3D-geometri med mycket snäva toleranser
  • Flera delar med olika mätkrav
  • Funktionell storlek och form i svåråtkomliga rumsliga riktningar runt respektive del
  • Verktyg med mycket snäv tolerans och med stort nedsänkningsdjup
  • Flera materialtyper och ytegenskaper 

Flexibilitetsfördelar med Leitz PMM-C

  • Hög genomströmning och mångsidiga multisensormätningar
  • Enkel åtkomst till komplexa delar med ett motoriserat indexeringsprobhuvud
  • Utökad anpassningsbarhet med automatiskt sensorbyte under en mätcykel, vilket förvandlar koordinatmätmaskinen till en multisensorinspektionsenhet
  • Beröringsfria mätningar med kromatiskt vitt ljus, interferometriska sensorer och laserscanningssensorer
  • Simultan 4-axlig skanning – optisk eller taktil – i kombination med ett roterande bord

Tillval som är skräddarsydda för individuella tillämpningsbehov

Tillverkare kan ytterligare skräddarsy kapaciteten hos varje Leitz PMM-C Flexibility-maskin med tillval som bäst uppfyller deras tillämpningsbehov. En rad alternativ kan väljas under den inledande koordinatmätmaskinskonfigurationen eller ställas in senare som uppgraderingar till den maskin som används för att möta förändrade behov. Denna framtidssäkra modularitet utrustar användarna för en rad olika mätuppgifter inom ett brett spektrum av tillverkningstillämpningar med hög precision, nu och i framtiden.


Leitz PMM-C Flexibility-modellen kan utrustas med ytterligare probhuvuden och sensorer för att passa ett större användningsområde:

HP-S-X5-HD
Fast skanningsprob för mätning av komplexa geometrier med de snävaste toleranserna med hög precision och repeterbarhet. Tunga och långa mätspetskonfigurationer ger hög repeterbarhet.

HP-OW sensor för vitt ljus
Mycket exakt optisk sensor för nästan alla material, inklusive de mest utmanande ytfinisherna.

HP-O Flex optisk sensor
Oöverträffat snabba och exakta mätningar för de snävaste toleranserna med interferometriska optiska avståndsmätningar.

PROFILER R
Yt- och ytjämnhetssensor för ytutvärdering i samma mätinställning.

Accuracy+ minskar koordinatmätmaskinens volymetriska mätfel till nästa nivå av submikronnoggrannhet och ökar repeterbarheten för att hantera de snävaste detaljtoleranserna. Behovet av sådan kapacitet är en växande trend inom många branscher och kalibrering av precisionsmätare.

För medelstora och stora Leitz PMM-C-modeller inkluderar Accuracy+ en ännu mer exakt Sweet Spot-mätvolym. Detta ger bästa möjliga noggrannhet för mätning av mycket snäva toleranser på små delar eller funktioner som bara behöver använda ett begränsat område av den potentiella mätvolymen.

Throughput+ ger upp till 20 % snabbare genomströmning än standardkonfigurationen – bäst i klassen för koordinatmätmaskiner med ultrahög noggrannhet.

Tillvalet ökar mätproduktiviteten genom att avsevärt öka maskinens maximala axelacceleration och mäthastighet utan att kompromissa med noggrannhet eller precision.

Genomströmningen är avgörande för att undvika förseningar och se till att delar levereras i tid. Hög mätgenomströmning är särskilt viktigt för inspektion nära linjen och inspektion av 100 % av delarna.

Ultrahög mätprecision har historiskt sett varit begränsat till avancerade mätrum. Med Leitz PMM-C gäller inte detta längre.

XT-tillvalet (utökad temperatur) gör det möjligt att använda medelstora och stora maskiner nära produktionslinjen utan behov av ett dyrt klimatrum, något som aldrig tidigare skådats för koordinatmätmaskiner i denna precisionsklass.

Tillvalet möjliggör exakt och tillförlitlig mätning i en precisionsproduktionsmiljö med ett drifttemperaturområde på 18–24 °C som uppfyller kvalitetsspecifikationerna för mätrum i klass 4.

Modellen Leitz PMM-C Flexibility kan utrustas med flera andra tillval som gör att du får ut mesta möjliga av maskinen vid alla tillämpningar:

Roterande bord
Ett roterande bord utökar koordinatmätmaskinens kapacitet för att möjliggöra kontinuerliga 4-axliga skanningsprocedurer. De möjliggör åtkomst till arbetsstycken från alla vinklar, så att även mycket komplexa delar kan skannas snabbt, med färre probbyten, vilket ökar genomströmningen.

QUINDOS för specialgeometrier
QUINDOS kan hantera de mest komplexa och utmanande mätprojekten, vilket gör det till den perfekta lösningen för geometrier med reguljär, fri eller speciell form, inklusive kugghjul, kugghjulsverktyg, blad och andra komplicerade tillämpningar.

PC-DMIS finns tillgängligt i CAD++-konfigurationen med tillvalsmoduler för finjustering av programvaran för specifika tillämpningar.
Koordinatmätmaskin med ultrahög precision för mätning i de snävaste toleranserna med maximal flexibilitet för olika tillämpningar

 

 

Funktioner och fördelar 


Leitz PMM-C kombinerar innovativ teknik som gör den till en höjdpunkt inom högpresterande mätteknik. Den enastående stabiliteten hos Leitz PMM-C-plattformen garanterar maximal noggrannhet och minskad mätosäkerhet över hela intervallet. Dessutom lägger den senaste generationens maskiner till funktioner och egenskaper för att lyfta systemet till nästa nivå av ultrahög noggrannhet vid dimensionsinspektion.

Konstruktion med sluten ram 
Granitbasen och den fasta portalen garanterar långsiktig stabilitet. Mätaxlarnas höga styvhet säkerställer konsekvent noggrannhet över hela mätvolymen. 

Flyttbart bord 
Ett effektivt och exakt förflyttningsmätbord på förspända luftlager säkerställer stabila dimensionsförhållanden och effektiv rörelse, utan lutning eller vridning.

Spara luft och energi 
Eco Mode+ minskar tryckluftsförbrukningen och bidrar till en mer hållbar framtid. Spara upp till 100 % tryckluft när maskinen är i viloläge och minska den totala luftförbrukningen under en typisk mätrutin. 

Automatiska sensorbyten 
SENMATION gör koordinatmätmaskinen till en multisensors inspektionsenhet som klarar av de mest komplicerade mätutmaningarna med helautomatiskt sensorbyte under mätcykeln.

Signallampor 
Håll reda på vad koordinatmätmaskinen gör. Signallamporna på maskinen ger en snabb överblick över koordinatmätmaskinens driftläge. 

Hög hastighet och säkerhet 
Övervakning med två 2D-laserskannrar möjliggör bekymmersfria snabba mätningar i CNC-läge. Maskinen stannar automatiskt om användaren eller ett föremål kommer in i det skyddade området. 

Hög hastighet och noggrannhet 
Servodrivningar med cirkulerande kulskruvar stöder snabb mätning. Koordinatmätmaskinen accelererar snabbt med bibehållen positioneringsnoggrannhet och når topphastigheter även på korta rörelsevägar. 

Sweet spot (tillval tillsammans med Accuracy+) 
Uppnå bästa möjliga noggrannhet för mätning av mycket snäva toleranser på små delar eller funktioner som bara behöver använda ett begränsat område av den potentiella mätvolymen.

4-axlig skanning (tillval) 
Rotationsbordet (tillval) gör det möjligt att utföra mätningar med kontinuerlig 4-axlig skanning, så att mycket komplexa delar kan inspekteras snabbt och med hög punktdensitet.

Bredare drifttemperaturområde (tillval) 
Tillvalet XT (extended temperature) möjliggör användning i precisionsproduktionsmiljöer som uppfyller specifikationerna för mätrumskvalitet klass 4 – utan att kräva ett kostsamt klimatrum.

 

Produktförfrågan