Leitz PMM-C Flexibility

Mimořádně přesné měření dílů s přísnými tolerancemi a maximální přizpůsobitelností použití

Mimořádně přesný SMS pro měření v nejpřísnějších tolerancích s maximální flexibilitou použití

Potřebujete mimořádně přesné měření a flexibilitu aplikací?

Inteligentní automatizace snímačů a indexovatelná snímací hlava umožňují všestranné měření pomocí více snímačů.

Chtěli byste se dozvědět více?

SMS Leitz PMM-C jsou vysoce přesná, špičková měřicí zařízení, která poskytují rychlé a mimořádně přesné výsledky a splňují nejnáročnější požadavky na kontrolu v celé řadě přesných aplikací.

Nejnovější generace strojů nabízí výjimečnou přesnost v celé řadě, se speciálními konfiguracemi a možnostmi pro individuální potřeby aplikací.

Dva základní modely – Precision a Flexibility – řeší vysoce přesné aplikace s velmi úzkými tolerancemi tvaru a aplikace, které rovněž vyžadují vysoký stupeň flexibility snímače.

Model stroje Leitz PMM-C Flexible je nakonfigurován tak, aby zvyšoval adaptabilitu stroje pro náročnější aplikace a funkce dílů a zkracoval dobu cyklu. Mimořádně flexibilní, vícenásobný balíček SENMATION kombinuje v jednom měřicím řešení přesnost a flexibilitu.

Tento model má kloubovou snímací hlavu, která měří pod libovolným úhlem, aby se zlepšil přístup ke složitým geometriím 3D dílů. Kromě toho systém automatizace snímačů SENMATION zvyšuje flexibilitu měření tím, že umožňuje bezproblémovou integraci různých dotykových a optických snímačů do jednoho měřicího programu pro řešení aplikací s více díly nebo s více funkcemi.

 

Obvyklé využití

 

Překonávání překážek 

Velmi přesné měření složitých rozměrů s velmi nízkou tolerancí a tvarových prvků s kratší dobou cyklu

  • Komplexní 3D geometrie s velmi přísnými tolerancemi
  • Více dílů s různými požadavky na měření
  • Funkční velikost a tvarové prvky v obtížně přístupných prostorových orientacích kolem dílu
  • Velmi úzké toleranční prvky s velkou hloubkou ponoru
  • Různé typy materiálů a povrchové vlastnosti 

Výhody flexibility stroje Leitz PMM-C

  • Univerzální vícesnímačová měření s vysokou průchodností
  • Snadný přístup ke složitým dílům s motorizovanou indexovatelnou snímací hlavou
  • Rozšířená přizpůsobivost aplikací s automatickou výměnou snímačů během měřicího cyklu, který transformuje SMS na vícesnímačové kontrolní zařízení
  • Bezkontaktní měření pomocí snímačů chromatického bílého světla, interferometrických a laserových skenerů
  • Souběžné 4osé skenování – optické nebo dotykové – v kombinaci s otočným stolem

Možnosti přizpůsobené individuálním potřebám aplikace

Výrobci mohou dále přizpůsobit možnosti každého stroje Leitz PMM-C Flexible tak, aby co nejlépe vyhovovaly jejich aplikačním potřebám. Při počáteční konfiguraci SMS lze vybrat řadu možností nebo je později nastavit jako upgrady pro provozovaný stroj tak, aby vyhovovaly měnícím se potřebám. Modularita připravená na budoucnost vybaví uživatele pro řadu úloh měření v širokém spektru vysoce přesných výrobních aplikací, a to nyní i v budoucnu.


Flexibilní model Leitz PMM-C lze vybavit dalšími snímacími hlavami a snímači, aby byl vhodný pro širší oblast použití:

HP-S-X5-HD
Pevná skenovací sonda pro měření složitých geometrií s nejpřísnějšími tolerancemi, vysokou přesností a opakovatelností s vysokou flexibilitou pomocí těžkých a dlouhých konfigurací doteků.

Snímač bílého světla HP-OW
Vysoce přesný optický snímač pro téměř všechny materiály, včetně těch nejnáročnějších povrchových úprav.

Optický snímač HP-O Flex
Bezkonkurenční rychlost a přesnost měření pro nejpřísnější tolerance s využitím interferometrických optických měření vzdálenosti.

PROFILER R
Snímač povrchu a drsnosti pro vyhodnocení povrchu ve stejném nastavení měření.

Accuracy+ snižuje chyby volumetrického měření SMS na další úroveň přesnosti v řádu submikronů a zvyšuje opakovatelnost pro řešení nejtěsnějších tolerancí dílů. Potřeba takových schopností je rostoucím trendem v mnoha odvětvích a při kalibraci přesných měřidel.

U středních a velkých modelů Leitz PMM-C zahrnuje systém Accuracy+ ještě přesnější měřicí rozsah Sweet Spot. To zajišťuje špičkovou úroveň přesnosti při měření velmi přísných tolerancí u menších dílů nebo prvků, u nicht je potřeba využít pouze omezenou oblast potenciálního měřeného objemu.

Throughput+ dosahuje až o 20 % vyšší průchodnosti než standardní konfigurace – nejlepší ve své třídě v ultrapřesných SMS.

Tento doplněk zvyšuje produktivitu měření tím, že výrazně zvyšuje maximální zrychlení osy stroje a rychlost měření, aniž by byla ohrožena přesnost nebo preciznost.

Průchodnost je klíčem k zamezení prodlev a zajištění včasného dodání dílů. Vysoká průchodnost měření je obzvláště důležitá pro kontrolu blízko linky a 100% kontrolu dílů.

Velmi přesná měření byla v minulosti omezena na špičkové měřicí místnosti. Se strojem Leitz PMM-C to už neplatí.

Doplněk XT (rozšířená teplota) umožňuje používat středně velké a velké stroje v blízkosti výrobní linky, aniž by bylo třeba nákladnou klimatizovanou místnost, která je pro SMS této třídy přesnosti bezprecedentní.

Tento doplněk umožňuje přesné a spolehlivé měření v přesném výrobním prostředí s rozsahem provozních teplot 18–24 °C, které splňuje specifikace třídy kvality měřicí místnosti 4.

Model stroje Leitz PMM-C Flexible lze vybavit různými dalšími doplňky, aby ho bylo možné využít na maximum pro všechny aplikace:

Otočné stoly
Otočný stůl rozšiřuje možnosti SMS a umožňuje kontinuální snímání ve 4 osách. Zajišťuje přístup k obrobkům z libovolného úhlu, takže je možné rychle skenovat i velmi složité díly s menším počtem výměn sond, což zvyšuje výkonnost.

QUINDOS pro speciální geometrie
QUINDOS zvládne i ty nejsložitější a nejnáročnější metrologické projekty, což z něj činí ideální řešení pro běžné, volné tvary a speciální geometrie, včetně ozubených kol, ozubených nástrojů, lopatek a dalších složitých aplikací.

PC-DMIS je k dispozici v konfiguraci CAD++, s volitelnými moduly pro specifické aplikace.
Mimořádně přesný SMS pro měření v nejpřísnějších tolerancích s maximální flexibilitou použití

 

 

Funkce a výhody 


Stroj Leitz PMM-C spojuje inovativní technologie, které z něj činí špičkový přístroj pro vysoce výkonnou metrologii. Vynikající stabilita platformy Leitz PMM-C zaručuje maximální přesnost a snížení nejistoty měření v celém rozsahu. Nejnovější generace strojů navíc přidává funkce a funkce, které systém posouvají na další úroveň velmi přesné kontroly rozměrů.

Konstrukce s uzavřeným rámem 
Žulová základna a pevný portál zaručují dlouhodobou stabilitu. Vysoká pevnost měřicích os zajišťuje konzistentní přesnost v celém měřeném objemu. 

Pohyblivý stůl 
Efektivní a přesný pojízdný měřicí stůl na předepnutých vzduchových ložiscích zajišťuje stabilní rozměrové vztahy a efektivní pohyb bez naklánění a kroucení.

Úspora vzduchu, úspora energie 
Režim Eco Mode+ snižuje spotřebu stlačeného vzduchu a přispívá tak k udržitelnější budoucnosti. Ušetřete až 100 % stlačeného vzduchu, když je stroj v nečinnosti, a snižte celkovou spotřebu vzduchu během typického měřicího programu. 

Automatická výměna snímačů 
SENMATION činí z SMS vícesnímačové kontrolní zařízení, které je schopno zvládnout i ty nejsložitější úkoly související s měřením, a to díky plně automatické výměně snímačů v průběhu měřicího cyklu.

Informační signalizace 
Zjistěte, co SMS dělá. Informační kontrolky na stroji umožňují přehledné sledování provozního režimu SMS. 

Vysoká rychlost a bezpečnost 
Monitorování pomocí dvou 2D laserových skenerů umožňuje bezproblémové, vysokorychlostní měření v režimu CNC. Stroj se automaticky zastaví, když uživatel nebo jiný předmět zasáhne chráněnou oblast. 

Rychlost a přesnost 
Servo pohony s recirkulačními kuličkovými šrouby podporují rychlé měření. SMS zrychluje rychle a přitom si zachovává poziční přesnost a dosahuje nejvyšších rychlostí i přes krátké dráhy pohybu. 

Sweet Spot (volitelně s funkcí Accuracy+) 
Dosáhněte špičkové úrovně přesnosti pro měření velmi přísných tolerancí u menších dílů nebo prvků, u kterých je potřeba využít pouze omezenou oblast potenciálního měřicího objemu.

4osé skenování (volitelně) 
Volitelné použití otočného stolu umožňuje provádět měření pomocí spojitého 4osého skenování, takže lze rychle kontrolovat velmi složité díly s vysokou hustotou bodů.

Širší rozsah provozních teplot (volitelně) 
Doplněk XT (rozšířená teplota) umožňuje použití v přesném výrobním prostředí, které splňuje specifikace třídy kvality 4 měřicí místnosti – bez potřeby nákladné klimatizované místnosti.

 

Dotaz na produkt